Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Celostní didaktika češtiny (Encompassing Didactics of Czech). In Vít Boček, Bohumil Vykypěl. CHARISTERIA THOMAE HOSKOVECIO SEXAGENARIO A DISCIPVLIS ET CIRCVLI LINGVISTICI PRAGENSIS SODALIBVS OBLATA. 1st ed. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2020. p. 17-29, 32 pp. ISBN 978-80-263-1573-5.
  2. 2019

  3. VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Cesare Pavese's The Mountain. Philological Interpretation of Dramatic Text. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019.
  4. VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Kritické myšlení. Workshop pro učitele českého jazyka a literatury základních škol. (Critical Thinking. Workshop for teachers of Czech language and literature at primary schools.). In Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. 2019.
  5. VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Philological Interpretation of Dramatic Text. Cesare Pavese's The Mountain. In Tomáš Hoskovec. Expérience et avenir du structuralisme. 1st ed. Kanina; Praha: OPS; Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle), 2019. p. 251-269. Travaux du Cercle linguistique de Prague. Nouvelle série; volume 8. ISBN 978-80-87269-56-5.
  6. 2012

  7. VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Poetický Cikháj v Brně 2010. 2012. ISBN 978-80-263-0337-4.
Display details
Displayed: 8/12/2022 01:20