Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Simone SUMELIDU. Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice. In Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR. 2020.
 2. 2019

 3. DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU a Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Brno: Tribun EU, 2019. 526 s. ISBN 978-80-263-1478-3.
 4. 2015

 5. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 138 s. ISBN 978-80-210-7840-6.
 6. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7989-2.
 7. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.
 8. 2008

 9. SUMELIDU, Simone. I theoria elenchou stin elliniki glossologia. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia 13, 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113 - 125. ISBN 978-80-210-4705-1.
 10. 2007

 11. SUMELIDU, Simone. Domes elenchou sta Nea Ellinika. In Přednášky české společnosti novořeckých studií 7. 1. vydání. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2007. s. 89 - 100.
 12. 2006

 13. SUMELIDU, Simone. Comparison of valency in Modern Greek and Czech languages. In Laetae Segetes. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 193 - 196. ISBN 80-210-4069-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 05:16