Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. SVOBODA, Petr, Petr ŠIKULA, M. VRBKA, D. NEČAS a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Využití tribologických metod pro predikci opotřebení dentálních výplňových materiálů. Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 121, č. 4, s. 108-115. ISSN 1213-0613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51479/cspzl.2021.012.

  2017

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. FRC ČEPY VE FRONTÁLNÍM ÚSEKU CHRUPU. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2017, roč. 27, č. 5, s. 108-114. ISSN 1210-3381.

  2012

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Materiál pro vyplnění prostoru mezi čepem kořenové nástavby a zubem. 2012.

  2011

  1. CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta. Stomatológ. 2011, roč. 21, č. 3, s. 38-49. ISSN 1335-0005.

  2010

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef TRČKA a Michal BUMBÁLEK. Morfologická analýza stěn kořenových kanálků po ošetření laserem. Česká stomatologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 110, č. 4, s. 78-83, 7 s. ISSN 1210-7891.
  2. CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Využití laseru ve stomatologii. In XI. Kongres České ortodontické společnosti. 2010. ISSN 1210-4272.

  2009

  1. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK a Petr KRUPA. Autotransplantace zubu jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáků. Quintessenz. Praha: Quintessenz, 2009, roč. 2009/18, č. 1, s. 23-31. ISSN 1210-017X.
  2. ŠTEMBÍREK, Jan, Jiří VANĚK, D USVALD, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Ivan MÍŠEK. Blood fate in therapy of the temporomandibular joint hypermobility using an injection of autologous blood. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2009, Vol. 38,, č. 2009, s. 591. ISSN 0901-5027.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Co je dobré vědět o hygieně dutiny ústní I - III. 2009. vyd. Olomouc: Solen, 2009, 6 s. Praktické lékárenství 2009;5. ISBN 978-80-87327-06-7.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kořenové nástavby z vláknových kompozitů. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2009, roč. 19, č. 4, s. 25 - 30, 5 s. ISSN 1210-3381.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Moderní endodoncie v týmu. Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2009, roč. 10, č. 1, s. 25-26. ISSN 1212-5725.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Aleš MATOUŠEK. Morphological Analysis of Teeth Treated with FRC Posts. In 14 Biennial Congress of the European Society of Endodontology - Book of Abstract. Edinburg. Edinburg: 14. Biennial congress ESE Edinburg, 2009, s. 65.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Použití laseru a CT v endodoncii. 2009. vyd. Praha: Česká endodonticka společnost, 2009, s. 3-3.
  8. ROUBALIKOVA, Lenka. Vláknové kompozity v zubní laboratoři. Dentální tým. Praha: Česká stomatologická komory, 2009, roč. 1/1, č. 1, s. 15 - 22. ISSN 1803-6929.

  2008

  1. ŠTEMBÍREK, Jan, Lenka ROUBALÍKOVÁ, David USVALD a Ivan MÍŠEK. Autolougous blood in therapy of temporomandibular joint hypermobility. Oral diseases. Londýn: Blackwell Munksgaard, 2008, roč. 14/2008, Suppl1, s. 44 - 44.
  2. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Jarmila KUKLOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK a Petr KRUPA. Autotransplantace zubů jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáku. In Pražské dentální dny. 2008. ISBN 1212-5725.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dostavby endodonticky ošetřených zubů. In Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 129 - 135, 6 s. ISBN 978-80-7262-540-6.
  4. NEDĚLA, Vilém, Lenka ROUBALÍKOVÁ a František WEYDA. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a její aplikační možnosti. Jemná optika a mechanika. Olomouc: Nakladatelství fyzikálního ústavu AV ČR, 2008, roč. 53/2008, č. 2, s. 53 - 57, 4 s.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Estetické korekce. 2. vyd. Praha: Galén, 2008, 3 s. ISBN 978-80-7262-540-6.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Laser v konzervačním zubním lékařství. Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2008, roč. 11/2008, č. 1, s. 64 -64. ISSN 1212-5725.
  7. BALKOVÁ, Simona, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Ivan MÍŠEK a Marcela BUCHTOVÁ. Mapping of Sonic hedgehog (Shh) expression during development of diphyodont dentititon. In Morphology 2008. 2008. ISBN 978-80-244-2061-5.
  8. MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Možnosti a výzvy regenerace zubů. In In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny. Nakl. Olomouc, s.r.o, 2008, s. 207-213. ISBN 978-80-7182-250-9.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Vilém NEDĚLA, Josef TRČKA a Tomáš SLAVÍČEK. Nové dimenze v použití ultrazvuku I. Quintessenz. Praha: Nakladatelství Quintessenz, 2008, roč. 17/2008, č. 6, s. 39 - 45, 6 s. ISSN 1210-017X.
  10. ŠTEMBÍREK, Jan, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Michal NAVRÁTIL, Martina POKORNÁ, Marie JERMÁŘOVÁ, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Ivan MÍŠEK. Periodontal regeneration after tooth autotransplantation. Mezinárodní konference Morphology. Olomouc, 2008, s. 163.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Suché pracovní pole. In Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 56 - 64, 8 s. ISBN 978-80-7265-540-6.
  12. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ, Ivan MÍŠEK, Aleš MATOUŠEK, Miroslav ŘEZÁČ a Ladislav GREGOR. Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství, adhezivní peparace pomocí laseru, tkáňové inženýrství v apikální chirurgii. In Implantologické a dentální dny 2008. 2008. vyd. Brno: LF MU, 2008, s. 39 - 40.

  2007

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhesive Preparation - a Comparison of Various Methods. In NEDĚLA, Vilém. Laser Congress 2007 Bruges. Bruges: SOLA, 2007, s. 41 -41.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhesive preparation - a Key to Succes of Aesthetic Restorations. In Dental Progress Sarajevo. Sarajevo: Ivoclar-Vivadent, 2007, s. 3-3.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhezivní preparace s pouýitím Er,Cr:YSGG laseru. In NEDĚLA, Vilém. Středoevropské symposium IX. brněnské implantologické dny. Brno: MU Brno, 2007, s. 6. ISBN 978-80-210-4461-6.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Matěj JURISA. Adhezivní příprava stěny kořenového kanálku pomocí laseru. Pražské dentální dny. Praha: ČSK, 2007, roč. 12, č. 1, s. 64. ISSN 1212-5725.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Co je dobré vědět o hygieně dutiny ústní I. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 76 - 80, 4 s. ISSN 1214-8687.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Jiří VANĚK a Josef JANČÁŘ. Dočasné řešení defektu jednoho zubu v období vhojovací fáze (vláknové kompozity). In VANĚK, Jiří a Josef JANČÁŘ. VIII. brněnské implantologické dny. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2007, s. 25 - 25. ISBN 80-210-4150-1.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Fiber reinforced composites in postendodontic treatment. In MATOUŠEK, Aleš. IFEA 7th World Endodontic Congress. Vancouver, BC Kanada: IFEA, 2007, s. 56 -56.
  8. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Hygiena dutiny ústní I. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 38 - 40. ISSN 1801-2434.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Hygiena dutiny ústní II. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 85 - 87. ISSN 1801-2434.
  10. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Jiří VANĚK. Lack of association between chronic periodontitis and the toll-like receptor 4 gene polymorphisms in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2007, roč. 42, č. 4, s. 340-344. ISSN 0022-3484.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Ivan MÍŠEK. Molekulární podstata odontogeneze - z laboratoře ke klinickým aplikacím. In ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Eva MATALOVÁ. Středoevropské symposium. IX brněnské implantologické dny. Brno: Mu Brno, 2007, s. 12 - 14. ISBN 978-80-210-4461-6.
  12. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Morphological analysis of root canal walls after the Er,Cr:YSGG laser and hand preparation. In NEDĚLA, Vilém. Abstract Book on Freely Choosen Subjects. Istanbul EE 2007. Istanbul: ESE, 2007, s. 19 - 19.
  13. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Možnosti vláknových kompozitů v estetickém ošetření chrupu. Pražské dentální dny. Praha: ČSK, 2007, roč. 12, č. 1, s. 64 - 64. ISSN 1212-5725.
  14. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Vilém NEDĚLA. MP-34 Study of Tooth cement using variable pressure in SEM. In NEDĚLA, Vilém. 8tn Multiannual Congress on Microscopy. Praha: Czechoslovak Micrsscopy Society, 2007, s. 293 - 294.
  15. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Přímé aplikace vláknových kompozitů. Náhrada chybějícího zubu. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2007, roč. 2007/55, č. 1, s. 10-15. ISSN 1213-0613.
  16. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Přímé aplikace vláknových kompozitů. Náhrada chybějícího zubu. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2007, roč. 55, č. 1, s. 10-15. ISSN 1213-0613.
  17. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Vilém NEDĚLA. Study of Root Tooth Surface Treated with Various Techniques Using Variable Pressure SEM. Microscopy and Microanalysis. Saarbrücken: Cambridge University Press, 2007, roč. 13, č. 3, s. 234-236. ISSN 0958-1952.
  18. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Vláknové kompozity z pohledu současné stomatologické praxe. Dental Care. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2007, roč. 6, č. 1, s. 25-32. ISSN 1801-0512.
  19. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Vláknové kompozity z pohledu současné stomatologické praxe. Dental Care. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2007, roč. 1/07, č. 1, s. 25 -32. ISSN 1801-0512.

  2006

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Alternativní preparační techniky v ošetření zubního kazu. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2006, roč. 54/2006, č. 4, s. 63-69. ISSN 1213-0613.
  2. GREGOR, Ladislav a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Čistota stěny kořenového kanálku po preparaci na FRC čep. Pražské dentální dny. Praha: ČSK Praha, 2006, roč. 10/2006, č. 1, s. 61-61. ISSN 1212-5725.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. DentalProgress Award. IvoclarVivadent, 2006.
  4. JURISA, Matěj a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Efekt ručního a strojového výplachu kořenového kanálku. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2006, roč. 54/2006, č. 5, s. 87-90. ISSN 1213-0613.
  5. JURISA, Matěj a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Efekt ručního a strojového výplachu kořenového kanálku. Pražské dentální dny. Praha: ČSK Praha, 2006, roč. 1/2006, č. 1, s. 80. ISSN 1212-5725.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Moderní pohled na problematiku zubního kazu II. Nekavitovaná léze, patofyziologie, morfologie a podstata léčby. DentalCare. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 29-34. ISSN 1801-0512.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a ČESKÁ REPUBLIKA. Moderní pohled na problematiku zubního kazu III. miniinvazivní preparační techniky. DentalCare, Rumburk : Česká stomatologická akademie, 2006, 1, od s. 29-34, 6 s. 1801-0512. 2006,. info. Rumburk :: Česká stomatologická akademie, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 25 -31, 6 s. ISSN 1801-051.
  8. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ a Zbyněk ŠEDIVÝ. Náš příspěvek k semipermanentnímu dlahování. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2006, roč. 54/2006, č. 6, s. 105-110. ISSN 1213-0613.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Nové přístupy k léčbě a ošetření zubního kazu. Pražské dentální dny. Praha: ČSK Praha, 2006, roč. 10/2006, č. 1, s. 48-48. ISSN 1212-5725.
  10. GREGOR, Ladislav a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Povrch stěny kořenového kanálku po strojové a ruční preparaci - porovnání technik. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2006, roč. 54/2006, č. 5, s. 91 - 97. ISSN 1213-0613.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Petr WANDROL a Rudolf AUTRATA. Samoleptací adhezivní systém AdheSe - Efekt ve sklovině a dentinu. Progresdent. Kněževes: ART spol s r.o., 2006, roč. 2006/12, č. 1, s. 6 -10. ISSN 1211-3859.

  2005

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Fibre reinforced composites in endodontology. Dublin: European society of endodontology, 2005, 1 s. 11 th biennial congress of ESE.
  2. WANDROL, Petr, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Rudolf AUTRATA. Imaging of tooth surface using the different detection modes in SEM. In 7. Multinational Congress on Microscopy. Ljubljana: Slovene society for Microscopy and Departement for Nanostructure materials Jozef Štefan Institute Ljubljana, 2005, s. 489 - 490. ISBN 96-6306-69-4.
  3. JURISA, Matěj a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Kvalita kompozitních rekonstrukcí v závislosti na povrchové úpravě a vrstvení materiálu. Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2005, roč. 1/10, č. 1, s. 122-122. ISSN 1212-5725.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Moderní pohled na problematiku zubního kazu I. DentalCare. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2005, roč. 5/5, č. 5, s. 23-25. ISSN 1801-0512.
  5. GREGOR, Ladislav a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Opracování kořenových kanálků ručními a strojovými metodami - porovnání technik. Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2005, roč. 1/10, č. 1, s. 121. ISSN 1212-5725.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Petr WANDROL. Připojení kompozitů k tvrdým zubním tkáním a morfologické srovnání dvou adhezivních technik. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 5/53, č. 5, s. 92-98. ISSN 1213-0613.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k ultrazvukové preparaci tvrdých zubních tkání. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 6/53, č. 6, s. 133-137. ISSN 1213-0613.
  8. WILHELM, Zdeněk, A. PECHOVÁ, P. SCHEER, J. KLEINOVÁ a L. ROUBALÍKOVÁ. Serum and tissue concentracions of magnesium, calcium, potassium and sodium in rats. ACTA VETERINARIA BRNO. VFU Brno: VFU Brno, 2005, roč. 74/2005, č. 5, s. 183-190. ISSN 0001-7213.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Zdeněk WILHELM. Viva sens und GREEN OR im Vergleich. Wird dentin thermischen, osmotischen oder elektrischen reizen ausgesetzt oder kommt.... 1. vyd. 2005, 26-28. Dentalhygiene Journal 3/2005. ISBN 1436-5715.
  10. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Ladislav GREGOR a Miroslav ŘEZÁČ. Vliv způsobu endodontického ošetření na adhezi kompozitů v kořenovém kanálku. In GREGOR, Ladislav a Miroslav ŘEZÁČ. Mezinárodní konference SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 10-10. ISBN 80-210-3868-3.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ a Miroslav ŘEZÁČ. Výzkum v oblasti vláknových kompozitů. In ŘEZÁČ, Miroslav. Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 11 - 11. ISBN 80-210-3868-3.

  2004

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhezivní úprava skloviny a dentinu Er:YAG laserem. Praktické zubní lékařství. 2004, roč. 52, č. 4, s. 101-106. ISSN 1213-0613.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dental Progress Award 2004 - For the best scientific research( The Effect of the AdHese System in Enamel and Dentin). IvoclarVivadent, 2004.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Die Vector Methode in Parodontologie und konservierender Zahnheilkunde. Stomatologie. Rakousko: Springer-Verlag,Wien, 2004, roč. 101, č. 5, s. 117 - 118. ISSN 0946-3151.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Efekt preparace kořenových kanálků pomocí rotačních nikltitanových nástrojů. Stomatológ. Slovensko: SKZL, 2004, roč. 14, č. 2, s. 2-5. ISSN 1335-005.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Elektronově mikroskopický obraz povrchu kořene ošetřeného různými druhy scalerů. Stomatológ. Bratislava: SKZL, 2004, roč. 14, č. 1, s. 2-4. ISSN 1335-2005.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Jiří VANĚK. Fibre reinforced composites in implantology. Implantoprotetyka. Polsko: OSIS, 2004, roč. 5, č. 2, s. 25-30. ISSN 1640-6540.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Klinické hodnocení tří druhů sklopolyalkenoátových cementů. Stomatológ. Slovensko -Bratislava: SKZL, 2004, roč. 14, č. 1, s. 8-10. ISSN 1335-005.
  8. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Může strojová preparace zajistit dokonalé opracování stěn kořenového kanálku? Pražské dentální dny- PDD. Praha: ČSK Praha, 2004, roč. 9, č. 1, s. 30-30. ISSN 1212-5725.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Porovnání prostředků k ošetření dentinové hypersenzitivity. Progresdent. 2004, roč. 10, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-3859.
  10. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Zdeněk WILHELM. Porovnání prostředků k ošetření dentinové hypersenzitivity. Progresdent. ČR: ART s.r.o., 2004, roč. 10, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-3859.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Petr WANDROL. SEM observation of tooth enamel and dentin after adhesive preparation. 2004, s. 10-12.
  12. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Ultrasonická preparace. PDD. Praha: ČSK Praha, 2004, roč. 9, č. 1, s. 25. ISSN 1212-5725.
  13. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Umíme využít možností kompozitních materiálů? Hradec Králové: Nucleus Hradec králové, 2004, s. 15. ISBN 80-86225-61-5.

  2003

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dental Progress Award 2003 - For original research (VivaSens versus GreenOr). IvoclarVivadent, 2003.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dostavby endodonticky ošetřených zubů. In Stejskalová J., Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha: Galén, 2003, s. 129-135. ISBN 80-7262-225-0.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Klinické zkušenosti s materiály KAVITAN PLUS a KAVITAN PRO. LKS. 2003, roč. 13, č. 10, s. 28-29. ISSN 1210-3381.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kompozitní fazety. In Stejskalová J., Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha: Galén, 2003, s. 115-117. ISBN 80-7262-225-0.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Josef JANČÁŘ. Optimalizace nekovových konstrukcí marylandských a inlayových můstků. In Symposium o prevenci ve stomatologii. Brno, 2003. ISBN 80-210-3152-2.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k minimální intervenci při ošetření zubního kazu. In Symposium o prevenci ve stomatologii. Brno, 2003. ISBN 80-210-3152-2.
  7. AUTRATA, Rudolf, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Petr WANDROL a Josef JIRÁK. Study of Surface Tooth Treatment using Low Vacuum Scanning electron Microscopy. Microsc Microanal. 2003, roč. 9, č. 3, s. 428-429. ISSN 0958-1952.
  8. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Suché pracovní pole. In Stejskalová J.,Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha: Galén, 2003, s. 56-64. ISBN 80-7262-225-0.
  9. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Systém Vector v léčbě parodontitidy. Praktické zubní lékařství. 2003, roč. 51, č. 3, s. 99-107, 8 s. ISSN 1213-0613.
  10. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. The Effect of Four Nickeltitanium Rotary Instruments. Athény: 11th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 2003.
  11. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. The treatment of dentin hypersensitivity using VivaSens in comparsion to Green Or. Lublaň: Dentalprogress, 2003.
  12. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. The Vector system in the clinical practice. J Clin Periodontol. 2003, roč. 30, č. 4, s. 100-101. ISSN 1600-2865.
  13. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství z pohledu praktického stomatologa. In VII. Sazamovy dny. Hradec Králové, 2003. ISBN 80-86225-48X.

  2002

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Apexlokátory. Progresdent. 2002, roč. 8, č. 1, s. 12-16. ISSN 1211-3859.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kofferdam. Praktické zubní lékařství. 2002, roč. 50, č. 2, s. 43-53. ISSN 1213-0613.
  3. ŠNAPKOVÁ, Hana, Anežka BĚLOUSOVOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Kořenové nástavby. Praktické zubní lékařství. 2002, roč. 50, č. 2, s. 54-63. ISSN 1213-0613.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Ošetření citlivé zuboviny. Progresdent. 2002, roč. 8, č. 4, s. 6-9. ISSN 1211-3859.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Ošetření chrupu pomocí estetických fazet. Pražské dentální dny. 2002. ISSN 1212-5725.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k ošetření citlivé zuboviny. Quintessenz. 2002, roč. 11, č. 6, s. 62-64. ISSN 1210-017X.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Luboš STEKLÝ. Ti Adapt Abutment TM v praxi stomatologa. In VI. Brněnské implantologické dny. Brno, 2002. ISBN 80-210-2987-0.

  2001

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Clinical evaluation of the Vector System in Patients with deep periodontal pockets. Kodaň: NOF conference, 2001.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Endodontické ošetření z pohledu sestry a zubní instrumentářky. Pražské dentální dny. 2001. ISSN 1212-5725.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Informace o nových materiálech a postupech. Flow materiály. Praktické zubní lékařství. 2001, roč. 49, č. 1, s. 25-27. ISSN 1213-0613.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Modulový systém vzdělávání. Pražské dentální dny. 2001. ISSN 1212-5725.

  2000

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Dentapregy - nové možnosti ve stomatologii. Pražské dentální dny. 2000. ISSN 1212-5725.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kompomery. Progresdent. 2000, roč. 6, č. 6, s. 30-32. ISSN 1211-3859.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Materiály s nízkou viskozitou. Progresdent. 2000, roč. 6, č. 2, s. 41-43. ISSN 1211-3859.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Méně obvyklý případ řešení obráceného skusu v krajině řezáků u pacientky s parodontitidou. Praktické zubní lékařství. 2000, roč. 48, č. 4, s. 117-119. ISSN 0032-6720.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Ormocery. Progresdent. 2000, roč. 6, č. 4, s. 4-5. ISSN 1211-3859.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Systém Vector - nové možnosti v léčbě parodontopatií. Praktické zubní lékařství. 2000, roč. 48, č. 3, s. 100. ISSN 0032-6720.

  1999

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Je ormocer materiálem 3. tisíciletí? Pražské dentální dny. 1999, roč. 68. ISSN 1212-5725.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Modifikace pracovního postupu při zhotovování litých výplní. Pražské dentální dny. 1999, roč. 68. ISSN 1212-5725.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Použití přístroje Odontosurge/2. Praktické zubní lékařství. 1999, roč. 47, č. 4, s. 119-123. ISSN 0032-6720.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Přímo a nepřímo zhotovené kompozitní fazety z hlediska okrajového uzávěru. Plzeň: 50. let stomatologické kliniky v Plzni, 1999.
  5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Současné trendy v oblasti výplňových materiálů. Progresdent. 1999, roč. 5, č. 6, s. 26-28. ISSN 1211-3859.

  1998

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Estetické fazety z hlediska ordinačních postupů II. Zhotovení přímých fazet, otiskování a nasazení nepřímých fazet. Česká stomatologie. 1998, roč. 98, č. 1, s. 24-34. ISSN 1210-7891.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Chem - Flex, úvodní informace a první zkušenosti. Praktické zubní lékařství. 1998, roč. 46, č. 6, s. 210-211. ISSN 0032-6720.
  3. ŘEZÁČ, Miroslav, Jitka KOVÁŘOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Posouzení okraje kavitypreparované ER-YAG laserem z hlediska možného vlivu na kvalitu okrajového uzávěru kompozitních výplní. Český stomatolog. 1998, roč. 98, č. 5, s. 176-180. ISSN 1210-7891.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Srovnávácí studie přímo a nepřímo zhotovených kompozitních fazet. Praktické zubní lékařství. 1998, roč. 46, s. 155-173. ISSN 1213-0613.
  5. ČURDOVÁ, Marcela, Vlasta ŠEBESTOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Užití terapeutického laseru ve stomatologii. Praktické zubní lékařství. 1998, roč. 46, č. 2, s. 68-73. ISSN 0032-6720.

  1997

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Amalgamová výplň. In učební text. Brno: IDV PZ, 1997. ISBN 80-7013-242-6.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Can we be good teachers? Sheffield: ADEE 33. Annual Meeting, 1997.
  3. VOZKA, Roman a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Dentální keramika. Česká stomatologie. 1997, roč. 97, č. 1, s. 23-30.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Estetické fazety z hlediska ordinačních postupů I. historie, indikace, preparace. Česká stomatologie. 1997, roč. 97, č. 6, s. 258-268. ISSN 1210-7891.
  5. ČURDOVÁ, Marcela a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Fyzikální terapie ve stomatologii. Praktické zubní lékařství. 1997, roč. 45, č. 5, s. 92-98. ISSN 0032-6720.
  6. PLUCAROVÁ, Bohdana a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Orální projevy HIV. Praktické zubní lékařství. 1997, roč. 45, č. 5, s. 73-85. ISSN 1213-0613.
  7. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Použití Er:YAG laseru k zajištění retence adhezivních materiálů. Praha: Stomatologie včera, dnes a zítra, 1997.

  1996

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Compoglass-první klinické zkušenosti. Quintessenz. 1996, roč. 5, č. 5, s. 15-17. ISSN 1210-017X.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Last six years in postgraduate education. Utrecht: ADEE 32. Annual Meeting, 1996.
  3. HÁJKOVÁ, Jitka a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Pečetění jamek a fisur. Praktické zubní lékařství. 1996, roč. 44, č. 2, s. 36-41. ISSN 1213-0613.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Použití kompozitních materiálů v dětském věku. Praktické zubní lékařství. 1996, roč. 44, č. 2, s. 42-46. ISSN 1213-0613.
  5. STEKLÝ, Luboš a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Povlakované intraosseální implantáty. Praktické zubní lékařství. 1996, roč. 44, č. 2, s. 27-35. ISSN 0032-4720.
  6. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Srovnání materiálů Dyract, Compoglass a Geristore. Praha: Vždy s úsměvem, 1996.

  1995

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kompozitní materiály u dětí. Hradec Králové: Sympozium dětské a preventivní stomatologie, 1995.

  1994

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Calcium hydroxide in Dentistry. Hydroxid kalcia ve stomatologii. Paříž, 1994.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Estetické korekce materiálem Charisma. Quintessenz. 1994, roč. 3, č. 6, s. 19-23. ISSN 1210-017X.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Riziko poškození parodontu při konzervačním ošetření. Praktické zubní lékařství. 1994, roč. 42, č. 5, s. 156-164. ISSN 0032-4720.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
  5. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.

  1993

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kompozitní fazety. Brno: IDV PZ, 1993.

  1992

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Chyby při fazetování plasty. Adhesive materials in restorative dentistry. Plzeň, 1992.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Jaroslav HRDLIČKA. Náš příspěvek k nepřímému fazetování. Praktické zubní lékařství. 1992, roč. 40, č. 1, s. 15-18. ISSN 0032-6720.

  1991

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Nové materiály ve stomatologické praxi I. Kompozitní materiály. Brno: IDV PZ, 1991.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Nové materiály ve stomatologii II. Skloionomerní cementy. Brno: IDV PZ, 1991.

  1990

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Kasuistiky v záchovné stomatologii. Most: 1. pracovní konference v záchovné stomatologii, 1990.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Použití dánského přístroje Odontometer ve stomatologii. Most: 1. pracovní konference v záchovné stomatologii, 1990.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 14:24