Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DIABELKO, Daniel, Jan VRBSKÝ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Giancarlo FORTE, Ivan ČUNDRLE a Filip RŮŽIČKA. Monitorovaní varianty B.1.1.7 SARS-CoV 2 a vyhodnocení její virulence. In 65. Studentská vědecká konference. 2021. ISBN 978-80-210-6313-6.
 2. HRUDA, Jan, Martin HELÁN, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Dalibor VALÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Strict Adherence to Anti-Epidemic Measures PreventsICU Staff from SARS-Cov2 Infection. Biomedical and Pharmacology Journal. Jakarta: Oriental Scientific Publishing Company, 2021, roč. 14, č. 4, s. 1881-1885. ISSN 0974-6242. doi:10.13005/bpj/2286.
 3. 2020

 4. VRBOVÁ, Eliška, Lenka MIKALOVÁ, Linda GRILLOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Martina KOJANOVA, Miluse KREIDLOVA, Daniela VANOUSOVA, Filip ROB, Premysl PROCHAZKA, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Ivana KUKLOVA, Hana ZAKOUCKA a David ŠMAJS. A retrospective study on nested PCR detection of syphilis treponemes in clinical samples: PCR detection contributes to the diagnosis of syphilis in patients with seronegative and serodiscrepant results. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-11. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0237949.
 5. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Lukáš VACEK, Dana BEZDĚKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ a Roman PANTŮČEK. Možnosti terapeutického ovlivnění stafylokokových infekcí prostřednictvím bakteriofágů a vybrané metody testování citlivosti stafylokoků in vitro. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 69, č. 1, s. 10-18. ISSN 1210-7913.
 6. 2019

 7. MARTIN, Hiroko, Ondřej ZAHRADNÍČEK, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. An interactive and self-teaching material for practical microbiology diagnostics. In MEFANET. 2019.
 8. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Martin BENEŠÍK, Roman PANTŮČEK a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Antimicrobial effect of commercial phage preparation Stafal (R) on biofilm and planktonic forms of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Folia microbiologica. Dordrecht: Springer, 2019, roč. 64, č. 1, s. 121-126. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-018-0622-3.
 9. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika, Romana MOUTELÍKOVÁ, Veronika HOLÁ a Jana PRODĚLALOVÁ. Diagnostika rotavirů pomocí imunochromatografie, metody EIA a RT-PCR. In XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. 2019.
 10. MOUTELÍKOVÁ, Romana, Pavel SAUER, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Jana PRODĚLALOVÁ. Emergence of Rare Bovine-Human Reassortant DS-1-Like Rotavirus A Strains with G8P[8] Genotype in Human Patients in the Czech Republic. VIRUSES-BASEL. BASEL: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 11, s. 1-14. ISSN 1999-4915. doi:10.3390/v11111015.
 11. VRBOVÁ, Eliška, Linda GRILLOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Martina KOJANOVA, Miluse KREIDLOVA, Daniela VANOUSOVA, Filip ROB, Premysl PROCHAZKA, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Ivana KUKLOVA, Hana ZAKOUCKA a David ŠMAJS. MLST typing of Treponema pallidum subsp. pallidum in the Czech Republic during 2004-2017: Clinical isolates belonged to 25 allelic profiles and harbored 8 novel allelic variants. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 5, s. 1-15. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0217611.
 12. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika, Romana MOUTELÍKOVÁ, Veronika HOLÁ a Jana PRODĚLALOVÁ. Naše zkušenosti s diagnostikou rotavirů. In VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Olomouc. 2019.
 13. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika, Romana MOUTELÍKOVÁ, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Jana PRODĚLALOVÁ. Naše zkušenosti s laboratorní diagnostikou rotavirů. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Trios s.r.o., 2019, roč. 25, č. 4, s. 140-144. ISSN 1211-264X.
 14. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Lukáš VACEK. Výskyt kmenů MRSA diagnostikovaných v laboratoři MÚ ve FN u sv. Anny v Brně a problémy s terapií. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 15. 2018

 16. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Martin BENEŠÍK, Roman PANTŮČEK, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Jana KEKLÁKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Natálie HOCHMANOVÁ. Alternative therapy - antimicrobial effect of commercial phage preparation Stafal® on the genus Staphylococcus including coagulase-negative staphylococci. In ECCMID 2018 (European congress of clinical microbiology and infectious diseases). 2018.
 17. MOUTELIKOVA, R., Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, P. SAUER a J. PRODELALOVA. Human rotavirus A detection: Comparison of enzymatic immunoassay and rapid chromatographic test with two quantitative RT-PCR assays. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 67, č. 3, s. 110-113. ISSN 1210-7913.
 18. 2017

 19. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika, Veronika HOLÁ, Romana MOUTELÍKOVÁ a Jana PRODĚLALOVÁ. Výskyt a laboratorní diagnostika rotavirů. In VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie kMINE 2017. 2017.
 20. 2014

 21. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Séroprevalence anaplasma phagocytophilum u pacientů se suspektní lymeskou borreliózou. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 4, s. 297-302. ISSN 1210-7913.
 22. 2013

 23. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detection of the sensitivity phage preparation Stafal and its ability to reduce biofilm formation of Staphylococcus aureus. In 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2013. 2013.
 24. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Tereza JANEČKOVÁ. Testování schopnosti fágového preparátu Stafal redukovat biofilm S. aureus izolovaných z klinického materiálu. In 26. KONGRES ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÉ, 2013. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 25. 2012

 26. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika. Helicobacter pylori. Folia Mendeliana. Brno: Moravské muzeum, 2012, roč. 48, č. 1, s. 41-44. ISSN 0085-0748.
 27. 2010

 28. VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
 29. 2007

 30. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Babezióza, málo známá zoonóza. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56/2007, č. 4, s. 176 - 180, 4 s. ISSN 1210-7913.
 31. WOZNICOVÁ, Vladana a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detection of Treponema pallidum DNA from the Serum of an Adequately Treated Patient with Latent Syphilis. Acta Dermato-Venereologica. 2007, roč. 87, č. 4, s. 379-380. ISSN 0001-5555.
 32. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum subsp. pallidum v biologických vzorcích. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.
 33. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
 34. 2006

 35. FLASAROVÁ, Magdalena, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Monika HEROLDOVÁ-DVOŘÁKOVÁ. Detekce původce syfilis Treponema pallidum subsp. pallidum v klinických vzorcích. In Tomáškovy dny 2006. Sborník abstraktů. 2006.
 36. FLASAROVA, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ-HEROLDOVÁ. Detekce Treponema pallidum subsp. pallidum v biologickém materiálu, výhledy pro epidemiologii syfilis. In XXI. Pečenkovy epidemiologické dny. Brno: Konvoj, s.r.o., 2006. s. S1, 1 s. ISBN 80-7302-114-5.
 37. FLASAROVA, Magdalena, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika HEROLDOVÁ-DVOŘÁKOVÁ a Miroslav VOTAVA. Molekulární detekce a typizace Treponema pallidum subsp. pallidum v klinickém materiálu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 55, č. 3, s. 105-111. ISSN 1210-7913.
 38. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Půda s amikacinem k záchytu beta-hemolytických streptokoků. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 2, s. 73 75, 3 s. ISSN 1210-7913.
 39. 2005

 40. ZAHRADNÍČEK, Ondřej, Miroslav VOTAVA, Vladana WOZNICOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Komenského schola ludus ve výuce lékařství? Několik nápadů z dílny Mikrobiologického ústavu. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005.
 41. RŮŽIČKA, Filip, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Výuka molekulárně-biologických metod v lékařské mikrobiologii. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. ISBN 80-210-3680-X.
 42. 2004

 43. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Renata TEJKALOVÁ, Radek HORVÁTH, Monika HEROLDOVÁ a Vladana WOZNICOVÁ. Biofilm detection and the clinical significance of Staphylococcus epidermidis isolates. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology AS CR, 2004, roč. 49, č. 5, s. 596-600. ISSN 0015-5632.
 44. VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.
 45. HEROLDOVÁ, Monika a Vladana WOZNICOVÁ. PolA PCR in syphilis diagnostics. Clinical Microbiology and Infection. Blackwell, 2004, roč. 10, suppl. 3, 1 s. ISSN 1470-9465.
 46. WOZNICOVÁ, Vladana. Přímý průkaz Treponema pallidum v diagnostice syfilis. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 53, č. 3, s. 121-125. ISSN 1210-7913.
 47. VOTAVA, Miroslav, Lenka ČERNOHORSKÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, Radek HORVÁTH, Filip RŮŽIČKA, Renata TEJKALOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Soňa ZÁBRANSKÁ. Tvorba biofilmu u mikrobů izolovaných z klinického materiálu: využití jejího průkazu v praxi. In Záv. zpráva grantu IGA MZ ČR 6813-3. Brno, 2004. 6 + 46.
 48. RŮŽIČKA, Filip. XIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2004. 2004.
 49. 2003

 50. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 51. 2001

 52. HEROLDOVÁ, Monika, Miroslav NĚMEC, Zdeněk HUBÁLEK a Jiří HALOUZKA. Enzyme activities of Borrelia burgdorferi sensu lato. Folia Microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 2001, roč. 46, č. 3, s. 179-182. ISSN 0015-5632.
 53. 2000

 54. HEROLDOVÁ, Monika, Miroslav NĚMEC, Zdeněk HUBÁLEK a Jiří HALOUZKA. A study of selected physiological characteristics of Borrelia burgdorferi sensu lato. In Ticks and Tick-borne Pathogens: Into the 21st century. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 2000. s. 71-74.
 55. MATALOVÁ, Eva, Alena ŠPANOVÁ, František KOVÁŘŮ a Monika HEROLDOVÁ. Apoptosis activation in pig leucocytes after phagocytosis of Salmonella typhimurium. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2000. 7 s. Acta veterinaria.
 56. 1999

 57. MATALOVÁ, Eva, Alena ŠPANOVÁ, Monika HEROLDOVÁ, František KOVÁŘŮ a Bohuslav RITTICH. Apoptotic changes in pig leucocytes after phagocytosis of living bacteria. Izrael: EHA - European Cell Death Organisation, 1999. 1 s. Seventh European Conference on Apoptosis.
 58. 1998

 59. HEROLDOVÁ, Monika, Miroslav NĚMEC a Zdeněk HUBÁLEK. Growth parameters of Borrelia burgdorferi sensu stricto at various temperatures. Zen.bl.Bakteriol. Gustav Fischer Verlag, 1998, roč. 288, č. 3, s. 451-455.
 60. HEROLDOVÁ, Monika, Miroslav NĚMEC a Zdeněk HUBÁLEK. Growth parameters of Borrelia burgdorferi sensu stricto at various temperatures. Zentralblatt für Bakteriologie. Stuttgart, 1998, roč. 288, č. 3, s. 451-455. ISSN 0934-8840.
 61. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA a Monika HEROLDOVÁ. Growth temperature ranges of Borrelia burgdorferi sensu lato strains. Journal of Medical Microbiology. 1998, roč. 47, č. 10, s. 929-932. ISSN 0022-2615.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 16:50