Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GOLÁŇOVÁ, Petra, Balázs KOMORÓCZY, Matěj KMOŠEK, Eva KOLNÍKOVÁ, Marek VLACH a Michaela ZELÍKOVÁ. New metal and glass finds from the Late Iron Age in South Moravia (CZ). The contribution of citizen science to knowledge of the La Tene settlement structure in the Břeclav Region. Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 61, č. 2, s. 9-41. ISSN 1211-7250. doi:10.47382/pv0612-05.
 2. 2017

 3. ZUBALÍK, Jiří, Balázs KOMORÓCZY, Miroslav LUKÁŠ a Marek VLACH. Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 1, s. 319-333. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2017-1-17.
 4. BÍŠKOVÁ, Jarmila, Balázs KOMORÓCZY a Marek VLACH. Římské krátkodobé tábory ve světle malakologie. In 13. konference environmentální archeologie. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 5. 2016

 6. ZUBALÍK, Jiří, Balázs KOMORÓCZY, Miroslav LUKÁŠ a Marek VLACH. Archeologický výzkum německého polního opevnění ze závěru druhé světové války u Pasohlávek (okr. Brno-venkov). In Archaeologia historica 2016, České Budějovice, 19.-23. září 2016. 2016.
 7. 2015

 8. LISÁ, Lenka, Balázs KOMORÓCZY, Marek VLACH, David VÁLEK, Aleš BAJER, Jaromír KOVÁRNÍK, Ján RAJTÁR, C. M. HÜSSEN a Radka ŠUMBEROVÁ. How were the ditches filled? Sedimentological and micromorphological classification of formation processes within graben-like archaeological objects. Quaternary International. Pergamon Press, 2015, roč. 370, Jun 3, s. 66-76. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2014.11.049.
 9. 2013

 10. PROKEŠ, Lubomír, Jan PETŘÍK, Vít BERAN, Marek VLACH, David HUMPOLA, Jaromír ŠMERDA, Michal HLAVICA a Emil SOVA. Možnosti statistické a prostorové analýzy hodnot půdních fosfátů na příkladě sekundárně narušených hrobů z Hodonic a Kyjova. In Ondřej Chvojka. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 229-236. ISBN 978-80-87311-43-1.
 11. 2012

 12. MATEICIUCOVÁ, Inna, Marek VLACH, Jakub MATOUŠEK, Peter MILO a Tomáš TENCER. Surface survey and geophysical prospection in the micro-region of Tell Arbid, NE Syria : a preliminary report. In Matthews, Roger; Curtis, John. Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), London, April, 12th-16th 2010. 1. vyd. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. s. 17-32. ISBN 978-3-447-06686-0.
 13. 2011

 14. VACHŮTOVÁ, Dagmar a Marek VLACH. K možnostem identifikace a poznání pohřebišť z doby římské na Moravě. In Eduard Droberjar. Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.-9.září 2010. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 39-63, 504 s. ISBN 978-80-244-2987-8.
 15. 2010

 16. VACHŮTOVÁ, Dagmar a Marek VLACH. Archeologické prediktivní modelování v oblasti Kostelce na Hané. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 55-63, 817-818, 11 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 17. VACHŮTOVÁ, Dagmar a Marek VLACH. K možnostem identifikace a poznání pohřebišť doby římské na Moravě. 2010.
 18. 2009

 19. MILO, Peter, László LICHTENSTEIN, Zoltán RÓZSA, Tomáš TENCER, Zoltán FEKETE a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. ArcheoSciences. 2009, roč. 33, č. 1, 2 s. ISSN 1960-1360.
 20. MATEICIUCOVÁ, Inna, Peter MILO, Tomáš TENCER a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological sites in north-eastern Syria. ArcheoSciences. Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2009, roč. 33, č. 1, s. 111-113. ISSN 1960-1360.
 21. 2008

 22. DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 10. 2021 11:00