Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Multimediální studijní materiál Laboratorní technika - využití v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. ISBN 978-80-210-4235-3.
   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:09.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 3, s. 140-142. ISSN 1210-3349.
   Název česky: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1)
   Název anglicky: Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: výuka; chemie; laboratoř; bezpečnost práce
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:10.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 4, s. 186-187. ISSN 1210-3349.
   Název česky: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2)
   Název anglicky: Do Not hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in the Physical Chemistry Laboratory (2)
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education; chemistry; laboratory; work safety
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:12.

  2006

  1. CÍDLOVÁ, Hana, Miroslav FIALA a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika. 2006.
   URL
   Název česky: Laboratorní technika
   Název anglicky: Laboratory Technics
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education;laboratory technics;chemistry

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 9. 6. 2009 14:59.
  2. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 4 s. ISBN 80-7231-139-5.
   Název anglicky: Bases of Laboratory Work: a New Study Material
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education; laboratory technics; chemistry
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:22.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ a Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. 5 s. ISBN 80-7368-244-3.
   Název česky: Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU
   Název anglicky: Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education; chemistry;laboratory technics

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:28.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU. In Pedagogický software 2006. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 69-71. ISBN 80-85645-56-4.
   Název česky: Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU
   Název anglicky: Computer at Chemistry Laboratory Training at Faculty of Education, Masaryk University
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: computer; education;chemistry;laboratory training

   Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 11. 4. 2011 17:23.
Zobrazeno: 29. 11. 2023 23:03