Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. GRYGAROVÁ, Dominika, Ladislav KESNER, Petr ADÁMEK a Jiří LUKAVSKÝ. Illuminating Smiles and Frowns: Visual-Affective Cueing Influences Viewer Perceptions of Page Layout Images. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, Perceptual and motor skills, 2019, roč. 126, není, s. 1-23. ISSN 0031-5125. doi:10.1177/0031512519876742.
 2. KESNER, Ladislav. Image, mind and brain in National Institute of Mental Health. In Vyžádaná přednáška CEITEC. 2019.
 3. KESNER, Ladislav. Moc obrazů. Jak obrazy působí na mysl a mozek. In cyklus Laboratoř mysli, Městská knihovna Praha. 2019.
 4. KESNER, Ladislav. Saving the humanities from evolutionary and neuroscientific imperialism’. Journal of Art Historiography, Birmingham, 2019, roč. 20, č. 1, s. 1-10. ISSN 2042-4752.
 5. ADÁMEK, Petr, Dominika GRYGAROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Ladislav KESNER. Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2019, roč. 63, č. 3, s. 337-353. ISSN 0009-062X.
 6. KESNER, Ladislav. Umělecké dílo jak sexuální stimul. Médium, materialita, touha. In Sympatinulum České společnosti pro sexuální medicínu. 2019.
 7. 2018

 8. KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. Brno: Barrister a Principal, 2018. s. 83-96, 14 s. ISBN 978-80-7485-129-2.
 9. KESNER, Ladislav. Mental Ill-Health and the Epidemiology of Representations. Frontiers in Psychiatry, Lausanne: Frontiers Media SA, 2018, roč. 9, 2018, 9:298, s. 1-6. doi:10.3389/fpsyt.2018.00289.
 10. KESNER, Ladislav. Mozek ve skeneru, Já a prožitek umění. In přednášky katedry filosofie vědy PF UK, 23. 11. 2018. 2018.
 11. KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ, Iveta FAJNEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Yuliya ZAYTSEVA a Jiří HORÁČEK. Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings : An fMRI and eyetracking study. Brain and Cognition, Academic Press, 2018, roč. 125, č. 8, s. 88-99. ISSN 0278-2626. doi:10.1016/j.bandc.2018.06.004.
 12. KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : formule afektu a patosu 1900-2018. 1. vyd. Brno: Books and Pipes Publishing, 2018. 277 s. ISBN 978-80-7485-152-0.
 13. KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : Formule patosu 1900-2018. 2018.
 14. KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze,. Prázdnota: formule patosu 1900-2018. Plzeň: Západočeská galerie, 2018. 39 s. není. ISBN 978-80-88027-27-0.
 15. 2017

 16. KESNER, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. In Aby Warburg : to understand history of art and cultural history. Brno: Barrister a Principal, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-129-2.
 17. KESNER, Ladislav. Dějiny umění a vědy o lidské mysli dnes. In Věda a umění. Sborník z 5. sjezdu českých historiků umění, 2017, s. 88-91. Olomouc, 2017. s. 88-91, 4 s.
 18. KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empathy-related response to depicted people in art works. Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Media SA, 2017, roč. 8, FEB 24 2017, s. 1-40. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2017.00228.
 19. KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Jak osobní postoje modulují neurální odpověď na mediální obrazy migrační krize : fMRI a psychologická studie. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.–8. ledna 2017, Jeseník. 2017.
 20. KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ a Petr ADÁMEK. Modulation of visual art experience by different forms of priming : an fMRI and eye tracking study. In Conference on Empirical Methods in Art History and Visual Studies II, 17.-18.8.2017, Vídeň. 2017.
 21. KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Neurální odpověď na mediální zobrazení migrační krize je modulována osobními postoji : fMRI a psychologická studie. In 13.mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, 6. – 7. dubna 2017, Olomouc. 2017.
 22. 2016

 23. KESNER, Ladislav. Against the Affectless iconology of modern art. Umění, Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2016, roč. 64, č. 1, s. 2-19. ISSN 0049-5123.
 24. KESNER, Ladislav. ART IS HERE SPECIÁL: Expozice pro pokročilého diváka. Artalk, 2016.
 25. KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empatický mozek a mysl. In Horáček, J; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F.. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 183-191, 9 s. ISBN 978-80-7492-283-1.
 26. KESNER, Ladislav. Empatie, úzkost a obrazy migrační krize: sociální mozek ve skeneru. In Fakulta umění a designu UJEP Ústí n.Labem. 2016.
 27. KESNER, Ladislav. Empatie, úzkost a obrazy migrační krize: sociální mozek ve skeneru. In Týden vědy FF MU. 2016.
 28. KESNER, Ladislav. Exorcising the Demons of Collectivism in Art History. Journal of Art Historiography, 2016, roč. 15, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752.
 29. KESNER, Ladislav. Formule patosu a emocionální mozek ve skeneru. In Odkaz Aby Warburga. 2016.
 30. HORÁČEK, Jiří, Ladislav KESNER, Cyril HÖSCHL a Filip, eds., ŠPANIEL. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016. 382 s. sine. ISBN 978-80-7492-283-1.
 31. GRYGAROVÁ, Dominika, Petr ADÁMEK a Ladislav KESNER. Obraz, mysl, mozek: experimenty s vnímáním umění. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F.. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 210-220, 11 s. ISBN 978-80-7492-283-1.
 32. KESNER, Ladislav. Perception of direct vs.averted gaze in art portraits: fMRI and eye-tracking study. In XXIX. Conference of the International Asociation of Empirical Aesthetics, 29 August-1 September 2016. 2016.
 33. HORÁČEK, Jiří a Ladislav KESNER. Strukturální a funkční architektura mozku. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F.. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 19-30, 12 s. ISBN 978-80-7492-283-1.
 34. 2015

 35. KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In 16.česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno, Brno, 21.-24. října 2015. 2015.
 36. KESNER, Ladislav. Crossing the Border. Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015. s. 385-395, 11 s. ISSN 0049-5123.
 37. KESNER, Ladislav. Eternal Faces: Memory, Likeness and Identity in Ancestral Portraits. In Pejčochová, Michaela. Pohledy z a do jiného světa = Glimpses From And Into Another World. Praha: Národní galerie, 2015. s. 143-160, 18 s. ISBN 978-80-7035-595-4.
 38. KESNER, Ladislav. Láokoónův křik - Obraz a emoce na průsečíku biologie a kultury. In Přírodovědná fakulta UK, Praha, 9. dubna 2015. 2015.
 39. KESNER, Ladislav. Model. Praha: Galerie Rudolfinum, 2015. 136 s. není. ISBN 978-80-7353-471-4.
 40. KESNER, Ladislav. vedení panelu Dějiny umění a vědy o mysli dnes. In 5.sjezd českých historiků umění, Olomouc, 16.-18. září 2015. 2015.
 41. 2014

 42. KESNER, Ladislav. Afektivita moderního obrazu (a co o ní vypovídá experimentální výzkum). In Collegium historiae artium. 2014.
 43. KESNER, Ladislav. Affective response to visual art work: bridging art history/aesthetics and neuroscience. In 7th Vienna Aesthetic Symposium, Wien, 12 June 2014. 2014.
 44. KESNER, Ladislav a Horst BREDEKAMP. Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění, roč. 62, č. 1, s. 66-7. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2014. s. 66-73, 8 s. ISSN 0049-5123.
 45. KESNER, Ladislav. Image, Mind and Brain. In Max Planck Institut fuer Empirische Aesthetik. 2014.
 46. KESNER, Ladislav. Intimní interakce. Ostrava: Plato, 2014. 48 s. ISBN 978-80-87763-03-2.
 47. KESNER, Ladislav. Obraz a afekt. Aby Warburg a jeho myšlenkový odkaz. In Filosofická fakulta SLU v Opavě. 2014.
 48. KESNER, Ladislav. Obraz, mozek a mysl. In Vědecká kavárna. 2014.
 49. KESNER, Ladislav. The predictive mind and the experience of visual art work. Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2014, roč. 5, č. 1417, s. 1-13. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2014.01417.
 50. KESNER, Ladislav. Wandering or Unhappy Mind? In American Journal of Psychiatry. 2014. s. 929-930, 3 s. ISSN 0002-953X. doi:10.1176/appi.ajp.2013.13121629.
 51. KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. Linking cultural/social and perceptual psychology of art. Journal of Art Historiography, University of Birmingham, 2014, roč. 11, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752.
 52. 2013

 53. KESNER, Ladislav. Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies. 2013.
 54. KESNER, Ladislav. Bildwissenschaft and Images Behind the Eyes. In Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies, Brno, 28-29 March 2013. 2013.
 55. KESNER, Ladislav. David Michalek: Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. Vyd. 1. Ostrava: Trojhalí Karolina, 2013. s. 1-19, 19 s. ISBN 978-80-87763-02-5.
 56. KESNER, Ladislav. David Michalek-Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. 2013.
 57. REKTOR, Ivan, Steven C SCHACHTER, Shahar ARZY, Stavros J BALOYANNIS, Carl BAZIL, Milan BRÁZDIL, Jerome Jr ENGEL, Gerhard HELMSTAEDTER, Dale C HESDORFFER, Marilyn JONES-GOTMAN, Ladislav KESNER, Vladimir KOMAREK, Guenter KRAEMER, Ilo E LEPPIK, Michael W MANN, Marco MULA, Gail L RISSE, Guy W STOKER, Trenitee Dorothee G A KASTELEIJN-NOLST, Michael TRIMBLE, Ivana TYRLÍKOVÁ a Amos D KORCZYN. Epilepsy, behavior, and art (Epilepsy, Brain, and Mind, part 1). EPILEPSY & BEHAVIOR, SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2013, roč. 28, č. 2, s. 261-282. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2013.03.011.
 58. KESNER, Ladislav. Face and Dead in Early China. In Foletti, Ivan; Filipová, Alžběta. The Face of the Dead and the Early Christian World. 1. vyd. Brno-Roma: MU a Viella, 2013. s. 161-182, 22 s. Studia Artium Medievalium Brunensia ; 1. ISBN 978-88-8334-994-2.
 59. KESNER, Ladislav. Looking at Epileptic Woman. Epilepsy and Behavior, Elsevier, 2013, roč. 28, č. 3, s. 268-269. ISSN 1525-5050.
 60. KESNER, Ladislav. O proměnách a povaze vizuální zkušenosti. In Martin Foret et al.. Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 49-53, 5 s. ISBN 978-80-244-3553-4.
 61. KESNER, Ladislav. Showing Images of the Mind in Dresden and Brno. Interdisciplinary Science Reviews, 2013, roč. 38, č. 3, s. 232-246. ISSN 0308-0188. doi:10.1179/0308018813Z.00000000049.
 62. KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. In Stiftung Brandenburger Tor, Berlin. 2013.
 63. 2012

 64. KESNER, Ladislav. Facing the Epileptic Mind - Notes of B.Kubišta´s Epileptic Woman of 1911. In 2nd International Congress on Epilepsy, Brain & Mind, Prague, 29-31 2012. 2012.
 65. KESNER, Ladislav. Formule patosu a tělo jako obrazové médium. 2012.
 66. KESNER, Ladislav. Nachleben formulí patosu. In Rakušanová, Marie. Wittlichovi : sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. s. 128-151, 24 s. ISBN 978-80-246-2114-2.
 67. KESNER, Ladislav. Perspektivy a hranice zobrazování mozku a mysli. 2012.
 68. KESNER, Ladislav. Recenze knihy M. Bartlová, Skutečná přítomnost. Praha: Uměleckohistorická společnost, 2012. 5 s. Bulletin UHS, roč. 24, č. 2, s. 12-16.
 69. KESNER, Ladislav. Tváře : fenomén tváře ve videoartu. 2012.
 70. KESNER, Ladislav. Tváře : Fenomén tváře ve videoartu. 1. vyd. Praha: Galerie Rudolfinum, 2012. 78 s. ISBN 978-80-86443-18-8.
 71. 2011

 72. KESNER, Ladislav. A Universal Image Science? Only In Our Dreams. In James Elkins-Maja Naef, eds., What Is An Image? University Park: Penn State Press, 2011. s. 193-196, 4 s. ISBN 978-0-271-05064-5.
 73. KESNER, Ladislav. Čtení mysli v obraze a uměleckém díle. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 108-125, 18 s. není. ISBN 978-80-7027-239-8.
 74. KESNER, Ladislav. Dva fotografické portréty Adolfa Schneebergera. Enigma tváře prosté ducha. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 265-275, 11 s. ISBN 978-80-87474-26-6.
 75. KESNER, Ladislav. Identita a mysl v obrazu já. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 160-193, 34 s. ISBN 978-80-87474-40-2.
 76. KESNER, Ladislav a Colleen SCHMITZ. Images of the MInd. Bildwelten des Geister Aus Kunst und Wissenschaft. Göttingen: Wallstein, 2011. 308 s. není. ISBN 978-3-8353-0973-9.
 77. KESNER, Ladislav. Kunstgeschichte und das Lesen des Geistes aus den KUnstwerk. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz, eds., Images of the Mind. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 93-100, 8 s. není. ISBN 978-3-8353-0973-9.
 78. KESNER, Ladislav a Colleen, eds. SCHMITZ. Obrazy mysli/Mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. 443 s. ISBN 978-80-7027-239-8.
 79. KESNER, Ladislav. Selbst:Geist und Identität. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,e ds., Images of the MInd. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 83-92, 10 s. ISBN 978-3-8353-0973-9.
 80. KESNER, Ladislav. Umění, mysl, neuroscientismus a humanitní vědy. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, roč. 3, č. 6, s. 42-55. ISSN 1803-6988.
 81. KESNER, Ladislav a Colleen SCHMITZ. Vorwort. In Ladislav Kesner-Coleen Schmitz, eds., Images of the Mnd. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 9-12, 4 s. ISBN 978-3-8353-0973-9.
 82. KESNER, Ladislav. 43 katalogových hesel. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,eds., Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 212 a dále, 35 s. není. ISBN 978-80-87474-40-2.
 83. 2010

 84. KESNER, Ladislav. Art History on the Disciplinary Map in East-Central Europe. 2010.
 85. KESNER, Ladislav. Creative Personality and the Creative Act in the Anonymous Art of China. Cahiers d Extreme-Asie, Kyoto: EFEO, 2010, roč. 17, č. 1, s. 17-49. ISSN 0766-1177.
 86. KESNER, Ladislav a František, eds. MIKŠ. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister a Principal, Masarykova univerzita, 2010. 247 s. ISBN 978-80-210-5177-5.
 87. KESNER, Ladislav. Miloš Šejn-Býti krajinou. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2010. 144 s. bez. ISBN 978-80-86415-70-3.
 88. KESNER, Ladislav. Neuroaesthetics: Real Promise or Real Delusion? In Ondřej Dadejdík-Jakub Stejskal, eds., The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Newcaste upon Tyne: Cambrdige Scholars Publishing, 2010. s. 17-32, 16 s. ISBN 978-1-4438-2428-6.
 89. KESNER, Ladislav. Podíl diváka. Pokus o oživení Gombrichova pojmu. In Ladislav Kesner-František Mikš, eds., Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister a Principal, 2010. s. 35-58, 24 s. ISBN 978-80-210-5177-5.
 90. 2009

 91. KESNER, Ladislav. Ernst H. Gombrich -konference ke 100.výročí narození. 2009.
 92. KESNER, Ladislav. Gombrich and the problem of Relativity of Vision. Human Affairs, A postdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences, Bratislava: Slova Academy of Sciences, 2009, roč. 19, č. 3, s. 266-273. ISSN 1210-3055.
 93. KESNER, Ladislav. Intence, afordance a význam kulturních objektů. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová-Loudová, Lubomír Konečný, eds., Orbis Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 59-73, 15 s. ISBN 978-80-210-4972-7.
 94. KESNER, Ladislav. Lubor Hájek jako historik umění. In Lubor Hájek. Západ slunce na moři. Studie o mimoevropském umění. Praha: H a H, Národní galerie v Praze, 2009. s. 9-29, 21 s. Kontinuum, třetí. ISBN 978-80-7319-074-3.
 95. KESNER, Ladislav, ed. Lubor Hájek. Západ slunce na moři. Studie o mimoevropském umění. 1. vyd. Praha: H a H, Národní galerie v Praze, 2009. 287 s. Kontinuum, třetí. ISBN 978-80-7319-074-3.
 96. KESNER, Ladislav. Umění Číny - možnosti a limity porozumění. 2009.
 97. KESNER, Ladislav. Vidění nemá historii. Iluminace, 2009, roč. 21, č. 1, s. 81-98. ISSN 0862-397X.
 98. KESNER, Ladislav. Ztělesněný význam, empatie a porozumění umělekcým dílům. In Marek Petrů et al. eds, Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009. s. 355-362, 8 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
 99. 2008

 100. KESNER, Ladislav. Čína jako umělecká velmoc. Art and Antiques, Praha: Mediagate, 2008, č. 9, s. 10-18. ISSN 1213-8398.
 101. KESNER, Ladislav. Dějiny umění a teorie mysli. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 2008, roč. 56, č. 1, s. 16-28. ISSN 0049-5123.
 102. KESNER, Ladislav. Feng Mengbo´s Transcoded Landscapes. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Feng Mengbo. Praha: Kant, 2008. s. 23-29, 7 s. 0001. ISBN 978-80-86970-75-2.
 103. KESNER, Ladislav. Na jezeře naslouchám dešti - rec. Mistři čínské tušové malby 20.století. Art&Antiques, Praha, 2008, roč. 2008, 7-8, s. 92-93. ISSN 1213-8398.
 104. KESNER, Ladislav. Obrazy a modely ve vědě a medicíně. In Marta Filipová a Matthew Rampley, eds., Možnosti vizuálních studií. Obrazy-texty-interpretace. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2008. s. 155-83, 29 s. bez. ISBN 978-80-87029-26-8.
 105. KESNER, Ladislav. The Enigma of Face in Zhang Xiaogang´s Portraits. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang-Fang Lijun-Feng Mengbo. Praha: Kant, 2008. s. 44-50, 7 s. 0000000000000000000. ISBN 978-80-86970-76-9.
 106. 2007

 107. KESNER, Ladislav. Beholder´s share. On the interface between art history and psychology. In Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien,. 2007.
 108. KESNER, Ladislav. Face as artifact in early Chinese art. RES. Anthropology and aesthetics, Cambridge, Ma.: Harvard University Art Museums, 2007, roč. 51, č. 1, s. 33-56. ISSN 0277-1322.
 109. KESNER, Ladislav. Is the truly global art history possible? In James Elkins, ed., Is Art History Global? London-New York: Routledge, 2007. s. 81-111, 31 s. není. ISBN 0-415-97785-1.
 110. KESNER, Ladislav. Museology and Cultural Politics. In Wissenschaftskolleg zu Berlin Jahrbuch 2006/2007. Berlin: Wissenschaftskolleg zu berlin, 2007. s. 73-76, 4 s. ISSN 0724-326X.
 111. KESNER, Ladislav. Proměny českých národních kulturních institucí: realita nebo přání? ERA 21 ekologie, realizace, architektura, Brno: ERA group, spol. s r.o., 2007, roč. 2007, č. 4, s. 65-67. ISSN 1213-6212.
 112. KESNER, Ladislav. rec. Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art - Thomas DaCosta Kaufmann - Elizabeth Pilliod (eds), Times and Place: The Geohistory of Art. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 2007, roč. 55, č. 6, s. 497-500. ISSN 0049-5123.
 113. KESNER, Ladislav. Socha v krajině a krajina v soše. Art&Antiques, Praha, 2007, č. 5, s. 38-43. ISSN 1213-8398.
 114. 2006

 115. KESNER, Ladislav. Historie a geografie umění v uměleckém muzeu. Bulletin Moravské galerie, 2006, roč. 62, s. 121-130.
 116. KESNER, Ladislav. Katedrály kulturního průmyslu. Architekt, Praha: Obec architektů, 2006, č. 9, s. 2. ISSN 0862-7010.
 117. KESNER, Ladislav. Kde a jak psát o teorii?,. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 2006, roč. 54, č. 6. ISSN 0049-5123.
 118. KESNER, Ladislav. On difficulty remaining on ones own patch. In James Elkins, ed., Art History versus Aesthetics. London-New York: Routledge, 2006. s. 114-117, 4 s. ISBN 0-415-97688-X.
 119. KESNER, Ladislav. The Role of Cognitive Competence in the Art Museum Experience. Museum Management and Curatorship, 2006, roč. 21, č. 1, s. 4-19.
 120. KESNER, Ladislav. Understanding of Art as an Active Visual Hermeneutics. Ars, 2006, roč. 39, č. 1, s. 3-19.
 121. 2005

 122. KESNER, Ladislav. Archivy vnímání: Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna. Umění, 2005, roč. 53, č. 1, s. 44-60. ISSN 0049-5123.
 123. KESNER, Ladislav. Imaginace a výtvarné umění: nové perspektivy starého vztahu. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53, č. 3, s. 207-26. ISSN 0049-5123.
 124. KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4.
 125. KESNER, Ladislav, ed. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech (2.rozšířené vydání). Jinočany: H & H, 2005. 372 s. ISBN 80-7319-043-5.
 126. 2004

 127. KESNER, Ladislav. Kritická teorie, vědecké dějiny umění a prožitek uměleckého díla. In M. Bartlová, ed., Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Praha: Argo, 2004. s. 21-31, 11 s. ISBN 80-7203-624-6.
 128. KESNER, Ladislav. Recenze Michael Baxandall, Stíny a světlo. Umění, 2004, roč. 52, č. 5, s. 454-56. ISSN 0049-5123.
 129. 2003

 130. KESNER, Ladislav. Expozice jako prostor aktivního vnímání. Teoretická východiska, strategie realizace. Bulletin Moravské galerie, 2003, roč. 58-59, s. 92-107.
 131. KESNER, Ladislav. Ke koncepci Národní galerie. Bulletin UHS, 2003, roč. 2003, č. 1.
 132. KESNER, Ladislav. Marginální role muzea v české společnosti: neměnná a (ne)změnitelná? In Sborník z konference Muzeum a změna. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2003. s. 107-14, 8 s. ISBN 80-86611-04-3.
 133. KESNER, Ladislav. /Recenze/ Jan Stuart a Ewelyn Rawski, Worshiping the Ancestors: Chinese Commemorative Portraits. Journal of Chinese Religions, 2003, roč. 31, s. 298-99.
 134. KESNER, Ladislav. Tváře věčnosti. Zobrazování předků v čínské kultuře. In Z myšlenek a představ Žluté země. Brno: Moravské muzeum, 2003.
 135. 2002

 136. KESNER, Ladislav. Expozice jako prostor aktivního vnímání. Teoretická východiska, strategie realizace. In Teória a prax múzea umenia. Bratislava: Nadácia-Centrum súčasného umenia, 2002. s. 43-64, 22 s.
 137. KESNER, Ladislav. Husté vidění. Obraz, umění a neurologie vnímání. In Média @ obraznost, sborník Symposia České sekce INSEA. Praha: Česká sekce INSEA, 2002. s. 74-89, 16 s.
 138. KESNER, Ladislav. Tváře věčnosti. Zobrazování předků v čínské kultuře. In Z myšlenek a představ Žluté země, sborník o religiozní tradici Číny. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002.
 139. 2001

 140. KESNER, Ladislav. Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21.století. Praha: o.p.s. Praha - Evropské město kultury 2000, 2001. 175 s. ISBN 80-238-6831-4.
 141. KESNER, Ladislav. Kultura jako břímě. Jak Česká republika pečuje o svůj kulturní kapitál. In Ladislav Kesner, ed., Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21.století. Sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu. Praha: Praha-Evropské město kultury 2000, 2001. s. 10-16, 7 s. ISBN 80-238-6831-4.
 142. KESNER, Ladislav, ed. Ladislav Kesner, ed., Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21.století. Sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu. Praha: Praha - EVropské město kultury 2000, 2001. 175 s. ISBN 80-238-6831-4.
 143. KESNER, Ladislav. Virtuální světy obrazů a metamorfózy vidění. Ateliér, 2001, roč. 2001, 9, 10, s. 2-3.
 144. 2000

 145. KESNER, Ladislav. Han de lOuest et de lEst. In Gilles Béguin et Marie Laureillard, eds., La Gloire des empereurs Chine. Paris: Paris Musées, 2000. s. 244-55, 258-59, 14 s. ISBN 2-87900-526-4.
 146. KESNER, Ladislav. Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Praha: Národní galerie a CMS/LORD Culture Consulting, 2000. 97 s. ISBN 80-7035-222-1.
 147. KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6.
 148. KESNER, Ladislav. Pokračuje eroze kulturního kapitálu. Euro, 2000, roč. 2000, č. 21, s. 40-41. ISSN 1212-3129.
 149. KESNER, Ladislav. Xu Bing: Kniha z Nebes a Kaligrafická třída. Praha: Národní galerie, 2000. 62 s. ISBN 80-7035-242-6.
 150. 1999

 151. KESNER, Ladislav. Muzeum a vizuální kultura dneška. Umění a řemesla, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 5-13.
 152. KESNER, Ladislav. The Terracotta Army of the First Emperor of Qin. In Xiaoneng Yang, ed., The Golden Age of Chinese Archaeology. Celebrated Discoveries from the PRC. Washington: The National Gallery of Art, 1999. s. 353-76, 24 s. ISBN 0-89468-245-8.
 153. 1998

 154. KESNER, Ladislav. Identita, role a poslání současného muzea. Ateliér, 1998, roč. 1998, č. 11, s. 16.
 155. KESNER, Ladislav, ed. Mistrovská díla asijského umění ze sbírek NG v Praze. Praha: Národní galerie, 1998. 197 s. ISBN 80-7035-103-9.
 156. KESNER, Ladislav. Museum As a Space of Seeing. In In: New Visions for Museums of the 21st Century. A Forum of Museum Directors - Selected Papers. Taipei: National Museum of History, 1998. s. 71-76, 6 s. ISBN 957-02-3110-6.
 157. KESNER, Ladislav. Muzeum a vizuální prostředí současnosti. Detail, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 8-13.
 158. KESNER, Ladislav. On Seeing Art in the Digital Age. Orientations, 1998, April 1998, s. 74.
 159. KESNER, Ladislav. /Rec./ Wu Hung, Monumentality in Early Chinese Art and Architecture. China Review International, 1998, roč. 5, č. 1, s. 353-71.
 160. KESNER, Ladislav. Tváře a těla Říše středu. Praha. : Galerie Rudolfinum, 1998.
 161. 1997

 162. KESNER, Ladislav. O narcisismu uměleckého světa a zodpovědnosti muzeí. Umělec, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 7. ISSN 1212-9550.
 163. KESNER, Ladislav. Obraz krajiny a mikrokosmu přírody v čínském umění. In Ladislav Kesner, ed., Hory a řeky bez konce. Krajina, zátiší a mikrosvět přírody v umění Asie i Evropy,. Praha: Národní galerie, 1997. s. 62-99, 38 s.
 164. KESNER, Ladislav. Tváře a těla v současném čínském umění. In Ladislav Kesner, ed., Tváře a těla Říše středu. Praha: Galerie Rudolfinum, 1997.
 165. Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X.
 166. KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: HplusH, 1997. 265 s. ISBN 80-86022-17-X.
 167. 1996

 168. KESNER, Ladislav. Budeme mít někdy radost z Veletržního paláce? Atelier, 1996, roč. 1996, č. 7, s. 2. ISSN 1210-5236.
 169. KESNER, Ladislav. Obraz Buddhy v čínském umění. In Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění. Praha: Národní galerie, 1996. s. 24-27, 4 s.
 170. 1995

 171. KESNER, Ladislav. Dějiny umění na chicagské univerzitě. Bulletin UHS, Praha: ÚDU AV ČR, 1995, roč. 6, č. 1, s. 5-7. ISSN 0862-612X.
 172. KESNER, Ladislav. Dílo a kontext. Poznámky k prezentaci výtvarného objektu v stálé expozici. Ateliér, 1995, roč. 1995, 14 a 15, s. 2, 6.
 173. KESNER, Ladislav. Hesla Orientální umění, Lubor Hájek, Vojtěch Chytil, Josef Martínek. In Slovník moderního umění. Praha, 1995.
 174. KESNER, Ladislav. Likeness of NoOne: (Re) Presenting the First Emperors Army. Art Bulletin, 1995, roč. 77, č. 1, s. 115-32.
 175. KESNER, Ladislav. Objekt a text. K problémům interpretace čínské materiální kultury. In O čínské filosofii, literatuře a umění. Praha: Česko-čínská společnost, 1995. s. 111-31, 21 s.
 176. KESNER, Ladislav. Originál, kopie a falzum v čínském umění. Umění a řemesla, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 7-11.
 177. 1994

 178. KESNER, Ladislav. Fenomén čínské archeologie. Dějiny a současnost, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 6-9. ISSN 0418-5129.
 179. KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Earlem Powellem. Atelier, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 24, s. 7. ISSN 1210-5236.
 180. KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Stephenem Weilem. Atelier, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 22, s. 7. ISSN 1210-5236.
 181. KESNER, Ladislav. Memory, Likeness and Identity in Chinese Ancestor Portraits. Bulletin of the National Gallery, 1994, roč. 3, s. 3-15.
 182. KESNER, Ladislav. Moderní čínské umění a jeho vztah k tradici. In O čínském výtvarném umění a vzdělanosti. Praha: Česko-čínská společnost, 1994. s. 51-60, 10 s.
 183. KESNER, Ladislav. Musí se muzeum změnit? 1994. s. 2.
 184. KESNER, Ladislav. On alien art and experiencing art fully: Gombrich-Kesner correspondence. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 1994, roč. 42, č. 2, s. 107-15. ISSN 0049-5123.
 185. KESNER, Ladislav. Politický pop-art a cynický realismus: umění v Číně po Tchien-an-menu. Atelier, 1994, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-5236.
 186. KESNER, Ladislav. Rozhovor s Thomassem Messerem. Atelier, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 20, s. 7. ISSN 1210-5236.
 187. 1992

 188. KESNER, Ladislav. Ideologická nostalgie. Atelier, 1992, roč. 1992, č. 24, s. 2. ISSN 1210-5236.
 189. KESNER, Ladislav. Kultury východu a my. Přítomnost, 1992, roč. 1992, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-3883.
 190. KESNER, Ladislav. Národní galerie a ekonomická transformace. Ekonom, 1992, roč. 1992, č. 15, s. 29. ISSN 1210-0714.
 191. KESNER, Ladislav. Tváře z hrobů. O tváři a identitě. In Revolver Revue 18. Praha, 1992. s. 293-308, 16 s.
 192. 1991

 193. KESNER, Ladislav. A Newly acquired ding vessel in the National Gallery, Prague. Bulletin of the National Gallery, 1991, roč. 1, s. 114-15.
 194. KESNER, Ladislav. Biografie nádoby ting. Dynamika funkcí a hodnot v starověkém čínském umění. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 1991, roč. 39, č. 6, s. 457-80. ISSN 0049-5123.
 195. KESNER, Ladislav. Nové dějiny umění z Cambridge. Výtvarné umění, 1991, roč. 1991, č. 6, s. 79-80.
 196. KESNER, Ladislav. Ohrožené umění /a jiné mýty dneška. Přítomnost, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 26-27. ISSN 1211-3883.
 197. KESNER, Ladislav. Portrait Aspects and Social Functions of Chinese Ceramic Tomb Sculpture. Orientations, 1991, roč. 22, č. 8, s. 33-42.
 198. KESNER, Ladislav. /Recenze/ Wu Hung, The Wu Liang Ci. The Ideology of Early Chinese Pictorial Art. Oriental Art, 1991, roč. 37, č. 1, s. 42-43.
 199. KESNER, Ladislav. The Chinese and Tibetan Collections in the National Gallery, Prague. Orientations, 1991, roč. 22, č. 8, s. 24-25.
 200. KESNER, Ladislav. The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions of Shang Theriomorphic Imagery. Artibus Asiae, 1991, roč. 51, 1/2, s. 29-53.
 201. KESNER, Ladislav. Tisíce vrcholků a desetitisíce srázů. Politická symbolika a protest v čínském umění. Revolver Revue, 1991, roč. 17, s. 245-66.
 202. KESNER, Ladislav. Umění a rituál. Atelier, 1991, roč. 1991, č. 13, s. 1-2. ISSN 1210-5236.
 203. 1990

 204. KESNER, Ladislav a Lubor HÁJEK. Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze,. Praha: Národní galerie, 1990. 272 s. ISBN 80-7035-002-4.
 205. KESNER, Ladislav. /Recenze/ K.C.Chang, Studies in Shang Archaeology. Archív 0rientální, 1990, roč. 58, č. 1, s. 89-91.
 206. KESNER, Ladislav. /Recenze/ R.Bagley, Shang Ritual Bronzes from Arthur M. Sackler Collection. Archív Orientální, 1990, roč. 58, č. 5, s. 393-94.
 207. 1989

 208. KESNER, Ladislav. Problém chuejsienských figur. Úvaha o hodnotě falza. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 1989, roč. 37, č. 4, s. 360-63. ISSN 0049-5123.
 209. 1988

 210. KESNER, Ladislav. Ancient Chinese Bronzes and Jades in the National Gallery, Prague. Orientations, 1988, roč. 19, č. 12, s. 28-38.
 211. KESNER, Ladislav. Chinese Archaeology in the Last Two Decades: A Review Article. Archív Orientální, 1988, roč. 56, č. 1, s. 69-76.
 212. 1987

 213. KESNER, Ladislav. Čínská hrobová keramická skulptura. Poznámky k významovým souvislostem a stylovému vývoji. Umění, Ústav dějin umění AV ČR, 1987, roč. 35, č. 5, s. 385-400. ISSN 0049-5123.
 214. KESNER, Ladislav. Čínská hrobová keramická skulptura. /Technologie a pracovní postupy/. Umění a řemesla, 1987, roč. 1987, č. 1, s. 35-40.
 215. 1986

 216. KESNER, Ladislav a Lubor HÁJEK. Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 1986. 120 s.
 217. KESNER, Ladislav. Chinese Tomb Ceramic Sculpture in the Collection of the National Gallery in Prague. Oriental Art, 1986, roč. 32, č. 4, s. 388-97.
 218. KESNER, Ladislav. Osobnost tvůrce v starověkém čínském umění. K počátkům individuálního tvůrčího výrazu a genezi autorské osobnosti v starověké Číně. In Festschrift Oleg Sus. Praha, 1986. s. 133-46, 14 s.
 219. KESNER, Ladislav. Report from Czechoslovakia. Oriental Art, 1986, roč. 32, č. 4, s. 428-30.
 220. 1984

 221. KESNER, Ladislav. Report from Czechoslovakia. Oriental Art, 1984, roč. 30, č. 4, s. 391-94.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2020 08:28