Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. REICHSTÄTER, Jan. Křesťanská Evropa? Christianizace a asimilace pohanských elementů v prostoru severně od Alp - FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019.
 2. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9579-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9579-2019.
 3. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9579-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9579-2019.
 4. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
 5. 2018

 6. REICHSTÄTER, Jan. Germanofilie, germanománie a germánská studia : Pět století kontemplací nad starogermánskými mýty. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 2, s. 183-204. ISSN 1210-3640.
 7. REICHSTÄTER, Jan. Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů : Historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce „patřícího do Evropy“ již dvanáct století. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 16, č. 1, s. 56-67. ISSN 1214-5351.
 8. REICHSTÄTER, Jan. Rituální život pohanských Keltů - přednáška na mezinárodním festivalu keltské kultury Lughnasad. : Lughnasad: Mezinárodní festival keltské kultury, 2018.
 9. REICHSTÄTER, Jan. The Decline of Contemporary Celtic Paganism in the Czech Republic : Factors in the Growth and Erosion of Czech Celtophilia. Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies, Equinox, 2018, roč. 20, č. 1, s. 71-91. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.33534.
 10. 2017

 11. REICHSTÄTER, Jan. Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 1, s. 69-84. ISSN 1210-3640.
 12. 2016

 13. REICHSTÄTER, Jan. From Dumézil to Lincoln: On Shift of Approach in Study of Indo-European Myths and Pantheons. In Time and Myth: The Temporal and the Eternal - Tenth Annual International Conference on Comparative Mythology, Masaryk University, Brno, Czech Republic, May 26-28. 2016.
 14. REICHSTÄTER, Jan. The decline of Celtic neopaganism in the Czech Republic?: Towards the factors of growth and erosion of the Czech celtophilia. In Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Masaryk University, Brno, Czech Republic, June 3-4 2016. 2016.
 15. REICHSTÄTER, Jan. The religions of the ancient Celts from archaeological perspective: Possibilities and limitations in „reading“ the archaeological remains of vanished cultures. In PECLA: New directions in Classial Archaeology, Charles University in Prag, Czech Republic, December 1-2. 2016.
 16. 2015

 17. REICHSTÄTER, Jan. Jak rozumět „pohanským reliktům“: Folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 161-185. ISSN 1210-3640.
 18. 2014

 19. REICHSTÄTER, Jan. Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie. In Sacra. : Masarykova univerzita, 2014. s. 67-70.
 20. 2006

 21. REICHSTÄTER, Jan. „7 let v Tibetu: Autobiografická kniha Heinricha Harrera v hollywoodském diskurzu stejnojmenného filmu Jeana-Jacquesa Annauda“. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2006, č. 1, s. 73-77. ISSN 1214-5351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 18:13