Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HALA, Petr. Cena rektora za významný umělecký počin. : Rektor MU, 2019.
 2. HALA, Petr. Klavírní doprovod k áriím Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty a Armidy z Dvořákovy stejnojmenné opery (Markéta Böhmová – zpěv). 2019.
 3. HALA, Petr. Klavírní recitál na Pädagogische Hochschule Freiburg, Německo. 2019.
 4. HALA, Petr. Koncert pro U3V, klavírní doprovod. 2019.
 5. HALA, Petr. Leoš Janáček: Klavírní sonáta 1. X. 1905 „ Z ulice“. 2019.
 6. HALA, Petr. Třicítka na krku (klavírní recitál). 2019.
 7. HALA, Petr. Účast v soutěži Kompositionspreis 2019 des Murau International Music Festivals. 2019.
 8. HALA, Petr. Účast v soutěži Kompositionswettbewerb Orgel 2019, Stiftsmusik Stuttgart. 2019.
 9. 2018

 10. HALA, Petr. Adventní koncert Katedry Hv PdF MU. 2018.
 11. HALA, Petr. How Precious Is Your Steadfast Love. 2018.
 12. HALA, Petr. J. J. Ryba Česká mše vánoční. 2018.
 13. HALA, Petr. L. Faltus, 6. Sonata pro klavír. 2018.
 14. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 15. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 16. 2017

 17. HALA, Petr. Absolventský koncert Markéty Böhmové. 2017.
 18. HALA, Petr. HALA, Petr. Member of Advisory Board for the international scientific journal ARS INTER CULTURAS. : ARS INTER CULTURAS, 2017 - 2019. ISSN 2083-1226. : ARS INTER CULTURAS, 2017 - 2019. ISSN 2083-1226.
 19. HALA, Petr. Leoš Faltus, 7. Sonáta pro klavír. 2017.
 20. HALA, Petr. Michal Košut, Koncert pro dvoje housle, cemballo a orchestr. 2017.
 21. HALA, Petr. Slavné muzikálové písně. 2017.
 22. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
 23. HALA, Petr. Vánoční koncert sboru Vox gyrecu. 2017.
 24. 2016

 25. TAYLOR, Daniela, Petr HALA a Markéta BÖHMOVÁ. Adventní koncert Pedagogické fakulty MU. 2016.
 26. HALA, Petr. Komorní koncert na Státním zámku Lysice. 2016.
 27. HALA, Petr. Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2016. 135 s. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-093-7.
 28. HALA, Petr. Mistrová aneb Když bolševici zrušili Vánoce. 2016.
 29. HALA, Petr. Musica viva in schola XXV. 2016. 197 s. ISBN 978-80-210-8467-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.
 30. 2015

 31. HALA, Petr. Kompozice povinných skladeb pro X. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2015. 2015.
 32. HALA, Petr. Premiéra orchestrální skladby Český lev. 2015.
 33. HALA, Petr. Premiéra skladby Burrowing Owl pro lesní roh sólo. 2015.
 34. HALA, Petr. Premiéra skladby Spotted Owl pro sólovou trubku. 2015.
 35. HALA, Petr. Premiéra skladby 1st String Quartet. 2015.
 36. HALA, Petr. Provedení skladby Spotted Owl pro sólovou trubku. 2015.
 37. 2014

 38. HALA, Petr. Jan Václav Stamic, Klavírní koncert D dur. 2014.
 39. HALA, Petr. Koncert k Roku české hudby v rámci Festivalu francouzského divadla. 2014.
 40. HALA, Petr. Koncert ve Vile Tugendhat pro frekventanty U3V z Lipska. 2014.
 41. HALA, Petr. Musica viva in schola XXIV. 1. vyd. Brno, 2014. 232 s. ISBN 978-80-210-7565-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014.
 42. HALA, Petr. Premiéra skladby Affectional Structure pro klavír sólo. 2014.
 43. HALA, Petr. Premiéra skladby Trio (Affanatto, Air, Acceso) Lenky Štůralové. 2014.
 44. HALA, Petr. Provedení klavírního cyklu Konstanty L. Faltuse na koncertě SSH. 2014.
 45. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
 46. 2013

 47. HALA, Petr. Celovečerní koncert v rámci festivalu Tribuna komorní písně 2013. 2013.
 48. HALA, Petr. Confessio pro soprán, baryton a klavír. 2013.
 49. HALA, Petr. Světová premiéra Klavírního koncertu Michala Košuta. 2013.
 50. 2012

 51. HALA, Petr. Musica viva in schola XXIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
 52. HALA, Petr. Musica viva in schola XXIII. In Musica viva in schola XXIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
 53. 2011

 54. RICHTER, Vladimír a Petr HALA. Láska, smutek, naděje. Polička: Náš Martinů, 2011.
 55. HALA, Petr. Musical Language of Kosut´s Vocal-Instrumental Composition Nostradamus. 2011.
 56. HALA, Petr. Ocenění ve skladatelské soutěži hudebního festivalu Tribuna komorní písně. : Západočeské hudební centrum v Plzni, 2011.
 57. BARTOŠ, Ivo, Michal KOŠUT, Petr HALA, Michal VAJDA a Vladimír RICHTER. Slavnostní sborový a orchestrální koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii, varhanní doprovod, Brno, Besední dům, 16. 11. 2011.
 58. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-210-4659-7.
 59. 2010

 60. HALA, Petr. Aufführung der neuentdeckten Kompositionen von Moritz von Ebner-Eschenbach für Gesang und Klavier und der virtuosen Kompisition Grande Valse für Klavier Solo in dem Festkonzert im Rathaus von Korneuburg. 2010.
 61. HALA, Petr. Druhá cena ve Fifth International Composition Competition "Prof. Ivan Spassov" za skladbu pro varhany Renuntiation. : Fifth International Composition Competition "Prof. Ivan Spassov", Plovdiv, Bulharsko, 2010.
 62. HALA, Petr. Live Music and the Internet in Music Education at Primary Schools. In Sedláček, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 55-59, 5 s. ISBN 978-80-210-5392-2.
 63. HALA, Petr. Musica viva in schola XXII. Sedláček, Marek (redaktor publikace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 137 s. ISBN 978-80-210-5388-5.
 64. HALA, Petr. Österreichische Premiere eines aussergewöhnlichen Kulturprojektes Verse der grossen Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach und ihrer Nichte Sophie von Waldburg-Syrgenstein in Vertongungen von Moritz von Ebner-Eschenbach. 2010.
 65. HALA, Petr. Provedení písní z archivu zámku Lysice. : Kunštát Pro futuro o.p.s., 2010.
 66. HALA, Petr. Provedení skladby Sonáta pro lesní roh a klavír. 2010.
 67. HALA, Petr. Provedení skladby Sonáta pro lesní roh a klavír na festivalu Slavnosti lesního rohu v Žehušicích. 2010.
 68. HALA, Petr. Provedení skladby Suita pro fagotové kvarteto. 2010.
 69. HALA, Petr. Sonáta pro lesní roh a klavír. 2010.
 70. HALA, Petr. Vánoční koncert Gymnázia Křenová 2010. 2010.
 71. HALA, Petr. Vánoční koncert PdF MU 2010. 2010.
 72. HALA, Petr. Vítězství v 10. ročníku skladatelské soutěže Hornfora se skladbou Sonáta pro lesní roh a klavír. : Česká společnost lesního rohu Hornforum, 2010.
 73. HALA, Petr. Živá hudba a internet ve výuce Hv na ZŠ. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: MU, 2010, roč. 6., č. 2. ISSN 1803-1331.
 74. HALA, Petr. Živá hudba a internet ve výuce Hv na ZŠ. In Musica viva in schola XXV. 2010.
 75. 2009

 76. HALA, Petr. Inventions for Calrinet and String Quartet. 2009.
 77. HALA, Petr a Marek SEDLÁČEK. Problémy recepce v jednotlivých druzích umění. 1. vyd. Brno: Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 95 s.
 78. HALA, Petr. Ressurection for Choir, Oboe, Organ and Percussion. 2009.
 79. 2008

 80. HALA, Petr. Květoslava Horáčková: Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. Opus musicum, Brno: Opus musicum o. p. s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 44-45. ISSN 0862-8505.
 81. HALA, Petr. Mozartiana pro komorní orchestr, Petr Hala. 2008.
 82. HALA, Petr. Princip kontrastu v klavírním díle Leoše Janáčka. 2008.
 83. HALA, Petr. Protiklady pro lesní roh a varhany. : Česká společnost lesního rohu Hornforum, 2008.
 84. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 2008. 115 s. ISBN 978-80-210-4659-7.
 85. 2007

 86. HALA, Petr. Formování, Odlesky pro kontrabas a klavír. 2007.
 87. 2006

 88. 2003

 89. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1.
 90. BARTOŠ, Ivo, Michal VAJDA, Petr HALA a Jana FROSTOVÁ. Vánoční koncert MU, Právnická fakulta, Brno, 16. 12. 2003.
 91. 2000

 92. BARTOŠ, Ivo, Vladimír RICHTER, Petr HALA a Marie KÁBELOVÁ. Vánoční benefiční koncert Pocta J. S. Bachovi, Aula PF MU, Brno, 19. 12. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2020 21:43