BARTOŠ, Ivo, Vladimír RICHTER, Petr HALA a Marie KÁBELOVÁ. Vánoční benefiční koncert Pocta J. S. Bachovi, Aula PF MU, Brno, 19. 12. 2000.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vánoční benefiční koncert Pocta J. S. Bachovi, Aula PF MU, Brno, 19. 12.
Název česky Vánoční benefiční koncert Pocta J. S. Bachovi, Aula PF MU, Brno, 19. 12. 2000
Název anglicky Beneficent Christmas concert Homage to J. S. Bach, Auditorium Maximum of Faculty of Law / Masaryk University, Brno, 19. 12. 2000
Autoři BARTOŠ, Ivo, Vladimír RICHTER, Petr HALA a Marie KÁBELOVÁ.
Vydání 2000.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace v oblasti umění
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Vánoční koncert, varhany, J. S. Bach
Klíčová slova anglicky Christmas concert, organ, J. S. Bach
Změnil Změnil: doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D., učo 1847. Změněno: 14. 2. 2017 18:27.
Anotace
J. S. Bach: Prel. a fuga C dur, BWV 547 (I. Bartoš – varhany), Prel. a fuga a moll, BWV 889 (P. Hala – klavír), Koncert pro housle a orch. E dur, BWV 1042 (J. Pazdera – housle, Collegium musicum PdF MU, dirigent M. Slávik), Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 (I. Bartoš – varhany), Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61, kantáta k 1. adventní neděli (M. Havlátová – soprán, V. Richter – tenor, Š. Policer – bas, I. Bartoš – basso continuo, Pěvecký sbor MU Gaudeamus, Collegium musicum PdF MU, dirigent A. Vacek). Připravila Katedra HV PdF MU v Brně.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2021 15:07