Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HÝBLOVÁ, Eva, Alena KOLČAVOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Zora PETRÁKOVÁ. Can Information From Publicly Available Sources Reveal Manipulation of Financial Statements? Case Study of Czech and Slovak Companies. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice: University of Pardubice, 2022, roč. 30, č. 3, s. 1-9. ISSN 1211-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46585/sp30031556.
  2. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.

  2021

  1. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 164 s. ISBN 978-80-210-9915-9.
  2. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 165 s. ISBN 978-80-210-9915-9.

  2020

  1. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 158 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
  2. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 157 s. ISBN 978-80-210-9619-6.
  3. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
  4. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů (elektronická verze). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 158 s. ISBN 978-80-210-9619-6.
  5. HÝBLOVÁ, Eva a Filip HAMPL. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Studijní text. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 189 s. ISBN 978-80-210-9580-9.

  2019

  1. HÝBLOVÁ, Eva a Filip HAMPL. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 136 s.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. The current problems of harmonization of accounting for small and medium-sized enterprises. ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA. CROATIA: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 32, č. 1, s. 604-621. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1561317.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. The Current Problems of Harmonization of Accounting for Small and Medium-sized Enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 604-621. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1561317.

  2018

  1. HÝBLOVÁ, Eva a Roman SKALICKÝ. Return on sales and wheat yields per hectare of European agricultural entities. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika. Česká akademie zemědělských věd, 2018, roč. 64, č. 10, s. 436-444. ISSN 0139-570X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17221/209/2017-AGRICECON.

  2017

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 239 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6.
  2. HÝBLOVÁ, Eva a Alena KOLČAVOVÁ. The Consequences of “Options” in the Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the Financial Statements. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. Brno: Mendel University, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1349-1357. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201765041349.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 150 s. ISBN 978-80-210-8755-2.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 151 s. ISBN 978-80-210-8755-2.
  5. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 150 s. ISBN 978-80-210-8756-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8756-2017.

  2015

  1. HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Harmonization of Small and Medium-sized Enterprises Accounting in Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the Financial Statements. Online. In Miroslav Čulík. Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings (Part II). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015, s. 414 - 421. ISBN 978-80-248-3865-6.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Petr VALOUCH. Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 1, s. 271-280. ISSN 1211-8516.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Současný stav účetního výkaznictví malých a středních podniků. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 15th International Scientific Conference GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Zilina - Slovakia: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., 2015, s. 240-246. ISBN 978-80-8154-145-2.

  2014

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Analysis of mergers in Czech agricultural companies. Agricultural Economics. 2014, roč. 60, č. 10, s. 441-448. ISSN 0139-570X.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic. Engineering Economics. KAUNAS: Technologija, 2014, roč. 25, č. 2, s. 152-159. ISSN 1392-2785. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.25.2.4030.
  3. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Mergers and Acquisitions in the Selected Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O., V. Kajurová a J. Krajíček. Proceedings of the 11th International Scientific Conference on European Financial Systems 2014. Brno: Masaryk University, 2014, s. 351-358. ISBN 978-80-210-7153-7.

  2013

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of Mergers in Selected Countries in Central and Eastern Europe. In Mendel University in Brno. Conference Proceedings Enterprise and Competitive Enviroment. Brno: Martin Stříž, Bučovice, Czech Republic, 2013. ISBN 978-80-87106-64-8.
  2. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. Důsledky přecenění majetku a závazků při fúzích. Online. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Sborník příspěvků konference Finanční řízení podniků a finančních institucí 2013. 1 vydání. Ostrava, 2013: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013, s. 265-272. ISBN 978-80-248-3172-5.
  3. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. FAIR VALUE IN COMPANY TRANSFORMATIONS. Online. In Hradec Economic Days 2013, Peer Reviewed Conference Proceedings, Part III. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2013, s. 107-112. ISBN 978-80-7435-251-5.
  4. OTRUSINOVÁ, Milana a Eva HÝBLOVÁ. International Harmonization of Accounting Demands a New Approach to Accounting Education. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 2, s. 427-435. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361020427.
  5. HÝBLOVÁ, Eva, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Jaroslav SEDLÁČEK. Mergers in Czech Agricultural Companies. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference on European Financial Systems 2013. Brno: MU ESF Brno, 2013, s. 140-146. ISBN 978-80-210-6294-8.
  6. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Alois KONEČNÝ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 185 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-210-6488-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6488-2013.
  7. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Eva HÝBLOVÁ a Alois KONEČNÝ. Restructuring of the Czech Banking Sector – Influence of Mergers on Selected Financial Indicators. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the In the International Conference on European Financial Systems 2013. Brno: MU ESF, 2013. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2013, s. 292-298. ISBN 978-80-210-6294-8.

  2012

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Eva HÝBLOVÁ. Analysis of the Development of Mergers in the Czech Republic in the Period 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. International Journal of Applied Mathematics and Informatics. UK: universitypress.org.uk, 2012, roč. 6, č. 3, s. 109-116. ISSN 2074-1278.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Analysis of the Development of Ownership Structure in the Czech Merger Market. In Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: OPF SLU, 2012, s. 348-356. ISBN 978-80-7248-753-0.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of accounting methods for business combinations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2012, LX, č. 2, s. 315-324. ISSN 1211-8516.
  4. HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Development of Mergers in the Czech Republic in 2001-2010. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MENDELU, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 133 - 139. ISSN 1211-8516.
  5. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Eva HÝBLOVÁ. Developmental Analysis of Mergers in the Czech Republic 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. In Zejlko Panian. Recent Researches in Business & Economics - Proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Economics, Business and Development (AEBD’12). 1. vyd. Porto: WSEAS Press, 2012, s. 65-70. ISBN 978-1-61804-102-9.
  6. KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Jaroslav SEDLÁČEK a Eva HÝBLOVÁ. DISCLOSURE OF INTANGIBLES IN MERGERS & ACQUISITIONS. In Carpathian Logistics Congress. Lázně Priessnitz, Jeseník, 2012, 6 s.
  7. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 240 s. ISBN 978-80-210-5832-3.
  8. KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Changes in Reporting of Goodwill in Mergers & Acquisitions. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. Brno: Masaryk University, 2012, s. 119-124. ISBN 978-80-210-5940-5.
  9. HÝBLOVÁ, Eva. Nehmotná aktiva. Pozemky, budovy, zařízení. Leasingy. Investice do nemovitostí. In Implemetace IFRS do malých a středních podniků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. Česká republika, 2012, s. 44-67, 23 s. ISBN 978-80-7357-866-4.
  10. HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Nové přístupy k odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2012, s. 43-51. ISBN 978-80-245-1904-3.

  2011

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Zuzana KŘÍŽOVÁ. ANALYSIS OF MERGER PROCESS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH LEGISLATION. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: UTB FAME, 2011, s. 400-407. ISBN 978-80-7454-020-2.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Development of mergers and acquisitions in the conditions of the Czech economy 2001–2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2011, LIX, č. 7, s. 337-346. ISSN 1211-8516.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. EXPERTS´ OPINIONS ON THE USE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTITIES. Financial Assets and Investing. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2, č. 1, s. 52-55. ISSN 1804-509X.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PODNIKOVOU PRAXI. Podniková ekonomika a manažment. 2011, roč. 2011, 10/2011, s. 184-190, 6 s. ISSN 1336-5878.
  5. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 157 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6.
  6. HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Riziko a nejistota v oceňování majetku a závazků. In Evropské finanční systémy 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-5509-4.
  7. HÝBLOVÁ, Eva. The Influence of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities on the Financial Position and Performance of a Company. In International Conference New Socio-economic Challenges of Development in Europe 2010, Riga, Latvia. Riga, Latvia: University of Latvia,, 2011, s. 446 - 450. ISBN 978-9984-45-363-7.

  2010

  1. PASEKOVÁ, Marie, Libuše MÜLLEROVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků. Český finanční a účetní časopis. 2010, roč. 5/2001, č. 1, s. 20-37, 17 s. ISSN 1802-2200.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Finanční účetnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 240 s. ISBN 978-80-210-5268-0.
  3. MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Harmonization of financial reporting of small and medium sized enterprises in the Czech. Journal of Modern Accountinga and Auditing. Illinois, USA.: David Publishing Company, Illinois, 2010, roč. 2010,, č. 1, s. 55-64, 9 s. ISSN 1548-6583.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Komponentní odepisování. Účetnictví. Praha: Bilance, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 55 - 60. ISSN 0139-5661.
  5. HÝBLOVÁ, Eva. Koncepční rámec a česká účetní legislativa. In Sborník pedagogické konference Koncepční rámec finančního účetnictví, pohled české legislativy a srovnání s IFRS. Praha: VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, 2010, s. 31 - 36. ISBN 978-80-245-1711-7.
  6. KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Srovnání vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech. In Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 250 s. ISBN 978-80-210-5182-9.
  7. HÝBLOVÁ, Eva a Milana OTRUSINOVÁ. The Importance of IFRS in Accounting Education. In 8th Annual International Conference on Accounting, Athens, Greece. 2010.
  8. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 92 s. ISBN 978-80-210-5319-9.

  2009

  1. HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Aktuální změny Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 124-130, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav a Eva HÝBLOVÁ. Cenová regulace přirozeného monopolu. Periodica academica. Brno: VŠKE, 2009, IV, č. 1, s. 97-102. ISSN 1802-2626.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Michal JABLONKA. Dotace, daňová a účetní analýza. Periodica Academica. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2009, IV/2009, č. 2, s. 132-137, 5 s. ISSN 1802-2626.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Rizika v zajišťovacím účetnictví. In Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Finance a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2009, s. 145-149. ISBN 978-80-225-2867-2.
  5. HÝBLOVÁ, Eva a Marie PASEKOVÁ. The Application of International Financial Reporting Standards into Corporations in the Czech Republic. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 155-169, 14 s. ISSN 1212-415X.
  6. HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In Finance and Accounting, Theory and Practice, Development and Trends. Riga, Latvia: University of Latvia, Faculty of Economics and Management., 2009, s. 187 - 194, 7 s. ISBN 978-9984-45-106-0.
  7. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ a Michaela JUROVÁ. ÚČETNÍ OCEŇOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH FINANČNÍ KRIZE. In Evropské finanční systémy 2009. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 36-41. ISBN 978-80-210-4882-9.
  8. HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví v malých a středních firmách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. ZLín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, 7 s. ISBN 978-80-7318-798-9.

  2008

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Časová hodnota peněz v oceňování majetku a závazků v účetnictví. In Sborník 8. ročníku Pedagogické konference, Oceňování majetku a závazků. Praha: VŠE Praha, 2008, s. 57 - 62. ISBN 978 80 254 3536 6.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. Finanční majetek v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, VI. International Scientific Conference. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2008, s. 40-45. ISBN 978-80-7204-582-2.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní účetnictví pro kombinované studium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 129 s. 1. vydání. ISBN 9788021046726.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Řešené příklady z finančního účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 184 s. 2. přepracované vydání. ISBN 9788021046610.
  5. HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In International Scientific Conference Finance and Accounting, Theory and Practice, Development nad Trends, Riga, Latvia. 2008. ISBN 978-9984-45-002-5.
  6. HÝBLOVÁ, Eva. Významné změny zákona o účetnictví. In Evropské informační systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of differences in reporting of intangible assets: a broader perspective. In Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w kszaltowaniu wiarygodnosci informacji ekonomicznej. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 253-260. ISBN 978-83-7228-373-3.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Eva HÝBLOVÁ. Finančné nástroje v súlade s IFRS. BIATEC. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2007, roč. 15, č. 3, s. 51-56. ISSN 1335-0900.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Metoda současné hodnoty při oceňování majetku a závazků. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-536-7.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. In Evropské finanční systémy 2007. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, s. 110-114, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
  5. HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní účetnictví - pracovní sešit. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 101 s. skripta, 1. vydání. ISBN 978 80 210 4375 6.
  6. HÝBLOVÁ, Eva. Praktické aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 2007.
  7. HÝBLOVÁ, Eva. Využítí výukových programů pro zkvalitnění výuky. In Znalostní ekonomika, trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007, s. 45-47. ISBN 978 80 7318 649 3.

  2006

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Metody uznávání a oceňování majetku a závazků v českém účetnictví a Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2006. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní fakulta, katedra financí, 2006, s. 161-166, 348 s. ISBN 80-210-4018-1.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. Řešené příklady z finančního účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, 164 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4081-5.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví. In ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie, stručný přehled. pro rok 2006/2007. Zlín: CEED, nakladatelství a vydavatelství. Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání., 2006, s. 126-181, 55 s. ISBN 80-903433-3-3.
  4. HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví firem. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 190 s. ISBN 80-210-4176-5.
  5. HÝBLOVÁ, Eva. Využití různých metod uznávání a oceňování majetku a závazků. In Česká ekonomika v procesu globalizace, finanční řízení podniků a institucí. Brno: Masyrykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 37-43, 137 s. ISBN 80-210-4088-2.

  2005

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Ekonomická přidaná hodnota z pohledu různých konceptů účetnictví. In Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Univerzita Tomáše Bati Zlín, 2005. ISBN 80-7318-288-2.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. Fúze a akvizice v souladu s českou a slovenskou účetní legislativou. In Sborník referátů účetnictví a daně ve třetím tisícíletí. Slezská univerzita v Opavě, 2005. ISBN 80-7248-326-9.
  3. VALOUCH, Petr a Eva HÝBLOVÁ. Komparace fúzí podle IFRS a české legislativy. In Sborník z mezinárodní vědecké konference: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2005, s. 559-566. ISBN 80-225-2019-5.
  4. HÝBLOVÁ, Eva a Jena ŠVARCOVÁ. Krok za krokem světem ekonomie 1. Zlín: CEED, nakladatelství a vydavatelství, 2005. ISBN 80-903433-2-5.
  5. ČEJKOVÁ, Viktória a Eva HÝBLOVÁ. Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva. BIATEC. Bratislava: Národní banka Slovenska, 2005, roč. 13, č. 11, 8 s. ISSN 1335-0900.
  6. HÝBLOVÁ, Eva a Marie PASEKOVÁ. The Ability of Accounting Information to Express the Evaluation of Financial Positions and an Enterprise's Performance. In Proceedings of the 9th International Conference on Global Business and Economic Development:"Management Challenges in Times of Global Change and Uncertainty". Seoul, Korea, 2005, s. 1792 - 1795. ISBN 978-0-9747415-4.
  7. HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví. In ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie, stručný přehled. pro rok 2005/2006. Zlín: CEED, nakladatelství a vydavatelství, 2005, s. 126 - 180. ISBN 80-903433-1-7.
  8. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 97 s. První. ISBN 80-210-3893-4.
  9. SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Petr VALOUCH. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005, 331 s. ISBN 80-86119-95-5.
  10. HÝBLOVÁ, Eva. Změny ve výkaznictví podniků po přechodu na IFRS. In Sborník pedagogické konferece Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. VŚE Praha, 2005. ISBN 80-245-0937-7.

  2004

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Financial Reporting of Small (Sized) Enterprises. Guadalajara. Mexico: Sborník přednášek z 8. mezinárodní konference Global Bussines and Economic Development, 2004. ISBN 0-9747415-.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. Harmonizace účetnictví. druhé vydání. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. ISBN 80-7318-202-5.
  3. HÝBLOVÁ, Eva. Harmonizace účetnictví. In Sborník konference Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do EU. Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta, 2004, s. 77-80. ISBN 80-210-3493-9.
  4. HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Mezinárodní účetnictví. Brno: ESF MU, 2004, 138 s. ISBN 80-210-3473-4.
  5. Účetnictví. In HÝBLOVÁ, Eva. Ekononie, stručný přehled. Ing. Jena Švarcová, CEED, nakladatelství a vydavatelství, 2004, s. 126 - 180. ISBN 80-902552-9-9.
  6. HÝBLOVÁ, Eva. Využití výukových programů v distančním vzdělávání. In Sborník III. národní konference Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Praha, Národní vzdělávací fond o.p.s. Praha, 2004, s. 110 - 114, 342 s. ISBN 80-86302-02-4.

  2003

  1. HÝBLOVÁ, Eva. Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví. E + M Ekonomie a management. 2003, Roč. 7, č. 3, s. 35-37. ISSN 1212-3609.
  2. HÝBLOVÁ, Eva. Vliv účetních informací na ekonomickou přidanou hodnotu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí : sborník vybraných abstraktů ze 4. mezinárodní konference : Ostrava 2.-3.září 2003. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2003, s. 10-12. ISBN 80-248-0404-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 09:41