Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Physics and Biophysics). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6.
 2. 2019

 3. JŮZA, Tomáš, Veronika REMENÁROVÁ and Daniel VLK. Porovnání teplotních změn obličeje po celotělové fyzické zátěži mezi profesionálními sportovci a nesportovci – první výsledky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 4. 2018

 5. JŮZA, Tomáš and Daniel VLK. Immediate Effect of Physical Exercise on Blood Flow Velocity in Radial Artery in Young Adults. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2018, vol. 48, No 4, p. 118-122. ISSN 0301-5491.
 6. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Phasics and Biophysics). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6.
 7. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Physics and Biophysics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6.
 8. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU (Department of Biophysics, Medical Faculty, Masaryk University, today and tomorrow). In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 9. 2017

 10. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, vol. 25, No 1, p. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.
 11. 2016

 12. JŮZA, Tomáš and Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV KONZUMACE ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ NA HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY V ARTERIA RADIALIS MĚŘENÉ POMOCÍ DOPPLEROVSKÉHO ULTRAZVUKU U MLADÝCH DOSPĚLÝCH: PRVNÍ VÝSLEDKY. In 60. studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 13. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK and Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin (Infrared Thermography as a tool for monitoring blood circulation of lower limbs). In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 14. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN and Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, vol. 62, No 4, p. 54-61. ISSN 0889-5899.
 15. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA and Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním (The aplication of infrared thermography in patients with vascular disease). In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
 16. JŮZA, Tomáš and Daniel VLK. Změny toku krve v arteria radialis mladých dospělých po zátěži. In XXXIX. Dni Lekarskej Biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 17. 2015

 18. JŮZA, Tomáš and Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV ZÁTĚŽE NA RYCHLOST PROUDĚNÍ KRVE V ARTERIA RADIALIS MLADÝCH DOSPĚLÝCH. In 59. studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 19. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ and Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin (Infrared thermography as option tool by vascular physical examination by the patients with peripheral arterial diseases). In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 20. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN and Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 21. 2014

 22. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK and Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy (Use of thermography in the evaluation of the diabetic foot). 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.
 23. 2013

 24. STAFFA, Erik, Daniel VLK and Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika (Evaluation of the lower limbs revascularization by thermographic systems and methodology). Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, vol. 43, No 2, p. 35-37. ISSN 0301-5491.
 25. STAFFA, Erik, Daniel VLK and Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? (It is possible to predict the occurrence of diabetic foot by using thermographic methods.). In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
 26. 2012

 27. STAFFA, Erik, Daniel VLK and Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie (Rating of revascularization of the lower limbs by the infrared thermographic systems - case study). In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 28. VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN and Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu (Optimed - Optimized Teaching in General Medicine: Contribution of the Department of Biophysics to the Project). In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 29. 2011

 30. STAFFA, Erik and Daniel VLK. Magnetické pole vyzařované ultrazvukovými diagnostickými přístroji. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
 31. VLK, Daniel, Libor VOJTEK and Pavel HYRŠL. Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie (Effect of ultrasound field on bioluminescent bacteria). In XXXIV. Dny Lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
 32. 2010

 33. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ, Carmel J. CARUANA and Ivo PROVAZNÍK. First experience of teaching General Biophysics to Biomedical Technologists. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 34. VLK, Daniel and Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika, komunikační nástroj - terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 35. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ and Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 36. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN and Carmel J. CARUANA. Medical Physics and Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, vol. 2010, No 2, p. 86-89. ISSN 1822-5721.
 37. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK and Carmel J. CARUANA. Teaching of medical physics to medical, dental, healthcare and biomedical engineering students in the Czech Republic. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, vol. 2010, No 2, p. 153-156. ISSN 1822-5721.
 38. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK and Carmel J. CARUANA. What topics shoul we include in the physics component of the entrance examination for medical schools? In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 39. MORNSTEIN, Vojtěch and Daniel VLK. XXXIII. Dny lékařské biofyziky. První. Brno: Tribun EU, 2010. 76 pp. ISBN 978-80-7399-962-9.
 40. 2009

 41. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN and Carmel J. CARUANA. A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno. In IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. p. 54-56. ISBN 978-3-642-03897-6.
 42. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK and Carmel J. CARUANA. Lékařská biofyzika pro lékařské i nelékařské obory na LF MU a její širší význam (Medical Biophysics for medical and healthcare study programs in Faculty of Mecine, Masaryk University, and its common importance). In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
 43. 2008

 44. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN and Carmel J. CARUANA. A medical biophysics laboratory practical curriculum for biomedical technology and bioinformatics students. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 pp.
 45. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Daniel VLK and Carmel J. CARUANA. Biofyzika ve zdravotnických bakalářských oborech. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. p. 105-110, 10 pp. ISBN 978-80-244-1985-5.
 46. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo PROVAZNÍK, Daniel VLK and Carmel J. CARUANA. The Contribution of the medical faculty, Masaryk univ., Brno, to the education of biomedical technologists. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 pp.
 47. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ and Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? (Biomedical physics education for healthcare professionals of the future. What should we teach?). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 2008, No 1, p. 22-29. ISSN 0301-5491.
 48. VLK, Daniel and Vojtěch MORNSTEIN. Výuka praktických cvičení z biofyziky pro studenty technicky zaměřených nelékařských zdravotnických bakalářských oborů. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. p. 151-154. ISBN 978-80-244-1985-5.
 49. 2007

 50. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future, (Biomedical physic education for healthcare professionals of the future). In Sborník abstrakt. 2007th ed. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. p. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.
 51. 2006

 52. VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ and Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu (Improhealth - e-learning for health care management). Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2006, vol. 2006, 107/4, p. 178-9, 2 pp. ISSN 0006-9248.
 53. BOUREK, Aleš, Věra CHALOUPKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ and Daniel VLK. Informace o Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu (Information on the Center for Quality in Health Care National Health Institute). In Sborník Mezinárodní konference ICEQ 2006 - Efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči, Praha. Pardubice: Stapro s.r.o., Pardubice, 2006. p. 21-24. ISBN 80-903167-6-X.
 54. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK and Lenka FORÝTKOVÁ. Project support of practical training in biophysics. Bratislava Medical Journal. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, 8/2006, No 107, p. 336-338. ISSN 0006-9248.
 55. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN and Daniel VLK. Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika). In II.Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno,2006. Brno: Lékařská fakulta MU, Brno, 2006.
 56. 2005

 57. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ and Daniel VLK. HTA - Elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. In Sborník XXVIII.Dny lékařské biofyziky,Valtice 2005. Brno: Masarykova Universita, 2005. p. 11. ISBN 80-983-2005.
 58. 2004

 59. BOUREK, Aleš, Miloš SUCHÝ, Lenka FORÝTKOVÁ and Daniel VLK. Data-Information-Knowledge use for Healthcare Assessment: Tools, Process, Information Technology - (Placing it all Together). In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. p. 1-12. ISBN 80-210-3395-9.
 60. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ and Daniel VLK. HTA - elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně (HTA - Elegant and Scientific Approach for Managing Uncertainty in Medicine). Brno: ApS Brno, IČO 543535, 2004.
 61. 2003

 62. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ and Daniel VLK. Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví SZÚ Praha a záměry resortního ministerstva v oblasti kvality ve zdravotnictví. In Sborník. 2003rd ed. Olomouc, 2003.
 63. 1999

 64. PALEČEK, Emil, Marie BRÁZDOVÁ, Hana ČERNOCKÁ, Daniel VLK, Václav BRÁZDA and Bořivoj VOJTĚŠEK. Effect of transition metals on binding of p53 protein to supercoiled DNA and to consensus sequence in DNA fragments. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1999, vol. 24, No 18, p. 3617-3625. ISSN 0950-9232.
 65. 1997

 66. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Veronika STAŇKOVÁ, Václav BRÁZDA, Bořivoj VOJTĚŠEK, Ted R. HUPP, Achim SCHAPER and Thomas M. JOVIN. Tumor suppresor protein p53 binds preferentially to supercoiled DNA. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1997, vol. 18, No 15, p. 2201-2009, 9 pp. ISSN 0950-9232.
 67. 1995

 68. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Marie VOJTÍŠKOVÁ and Pavla BOUBLÍKOVÁ. Complex of osmium tetroxide with 1,10-phenantroline binds covalently to double-stranded DNA. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. Adenine Press, 1995, vol. 3, No 13, p. 537-546. ISSN 0739-1102.
Display details
Displayed: 5. 3. 2021 15:08