Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Zdeňka DOHNALOVÁ a Jiří VANDER. Nástroje zjišťování spokojenosti klientů v domovech pro seniory – příspěvkových organizacích města. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií MU. Institut pro sociální politiku a sociální práci., 2019. 29 s.
  2. 2016

  3. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
  4. 2013

  5. VANDER, Jiří. Lidé s duševní nemocí. In Matoušek, O. a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 400-402, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7.
  6. VANDER, Jiří. Psychické trauma u dospělých. In Matoušek, O. a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 377-379, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7.
  7. 2007

  8. FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Přeložili Ladislav Koubek a Jiří Vander; odpovědný redaktor Vladimír Smékal. 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. 88 s. ISBN 80-7295-088-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 18:59