Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA and Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity (Moravian karts and its environs. Atlas for field work and outdoor activities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9626-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020.
 2. 2012

 3. 2008

 4. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING and Vladimir S. TIKUNOV. Atlas information systems and geographical names information systems as contributants to spatial data infrastructure. International Journal of Digital Earth. Abindon, Oxon, UK: Taylor and Francis, 2008, Volume 1, Number 3, p. 279 - 290, 315 pp. ISSN 1753-8947.
 5. MRÁZKOVÁ, Kateřina and Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 6. FLEMMICHOVÁ, Zuzana and Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. (Regional thematic atlas - didactic interconnection of geographic textbook and atlas). In Konference České geografické společnosti. 2008.
 7. 2007

 8. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING and Vladimir S. TIKUNOV. Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure. In Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth. Berkeley, California: Projekt Digital Earth, 2007. p. 20-28, 350 pp. ISSN 2071-9388.
 9. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN and Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007 (Hypertext atlas of Fetal and Neonatal Pathology 2007). 1.11. Brno, 2007.
 10. JEŽOVÁ, Marta and Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie (Internet atlas of fetal and neonatal pathology). In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 11. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK and Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie (Internet atlas of fetopathology). In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007. p. 59-64, 5 pp. ISBN 978-80-867-4200-7.
 12. HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. (a review: J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386.). Masarykova univerzita, 2007.
 13. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. (a review: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5. In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13.). University of Texas, 2007.
 14. 2006

 15. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV and Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). 1st ed. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 pp. ISBN 80-239-7256-1.
 16. 2005

 17. PRÁŠEK, Jiří. Cena výboru České společnosti nukleární medicíny za nejlepší publikaci za rok 2005. Lacomed s.r.o, 2005.
 18. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
 19. FEIT, Josef, Werner KEMPF, Hana JEDLIČKOVÁ and Gunter BURG. Hypertext atlas of dermatopathology with expert system for epithelial tumors of the skin. Journal of Cutaneous Pathology. 2005, 32/2005, No 6, p. 433 - 437. ISSN 0303-6987.
 20. FEIT, Josef, Věra FEITOVA, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ and Markéta HERMANOVÁ. Multimedia Documents in Teaching Pathology. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, vol. 13, No 5, p. 388-388. ISSN 0928-7329.
 21. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 47-50. ISBN 80-7040-766-2.
 22. 2004

 23. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie (Hypertext Atlas of Dermatopathology). 2004.
 24. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie (Hypertext Atlas of Dermatopathology). 2004.
 25. 2003

 26. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ and Karel STANĚK. Design of the Internet based open regional atlas. In Digital Earth: Information Resources for Global Sustainability. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. p. 219-221, 869 pp. ISBN 80-210-3223.
 27. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ and Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003. 3 pp. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
 28. 2002

 29. FEIT, Josef and Eva HLADKA. Multimedia in Pathology (Multimedia in pathology). In Proceedings of Internationat Conference on Information Technology Based Higher Education and Training 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnics, 2002. p. 193-196. ISBN 9637154078.
 30. 2000

 31. SOLDÁN, Tomáš and Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera of the Czech Republic: Atlas of distribution. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 300 pp. Fauna Aquatica Europae Centralis I. ISBN 80-210-2489-5.
 32. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK and Michal VANČURA. Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR (Maps of industry and their application in lectures on Regional Geography of the Czech Republic). In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 7. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. p. 105-113. ISBN 80-7082-543-X.
 33. 1997

 34. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas České republiky 1995 (Atlas of the Czech Republic 1995). 1997.
 35. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas of the Czech Republic 1995. 1997.
Display details
Displayed: 22/6/2021 09:00