Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
  2. 2004

  3. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média, Brno: HOST, 2004, roč. 4, č. 9, s. 2-9. ISSN 1214-7494.
  4. VOLEK, Jaromír. Publikum a jeho typy. In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 200-205, 6 s. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2019 20:12