Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie. Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. s. 181-186, 6 s. ISBN 978-80-7097-860-3.
 2. 2008

 3. PETRŽELKA, Josef. "Dějiny filosofie jsou jen poznámkami k Platónovi". Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2008, sv. 55, č. 1, s. 5-12. ISSN 0231-7664.
 4. 2007

 5. PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Dialogue and Dialectic: the Development of Dialectic from Plato to Aristotle. Mezinárodní konference. 13.-15. 7. 2007, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Kodani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, N 12, s. 154 do 156. ISSN 1211-6335.
 6. 2004

 7. HORYNA, Břetislav. Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Brno: nakladatelství MU Brno, 2004. 175 s. ISBN 80-210-3384-3.
 8. 2000

 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. O jedné "malé" učebnici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 153-159. ISSN 0231-7664.
 10. 1998

 11. ŠVANDOVÁ, Blažena. heslo Kurt Godel. In GABRIEL, Jiří. Slovník českých filosofů. první. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 145-146. ISBN 80-210-1840-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2019 23:08