Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, XXIX, č. 9, s. 35-37. ISSN 1211-9938. 2013.
   Název česky: Umberto Eco hisperický
   Název anglicky: Umberto Eco hisperic
   RIV/00216224:14210/13:00071449 Článek v odborném periodiku. Dějiny. čeština. Česká republika.
   Svobodová, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Umberto Eco; aesthetics; medieval age; symbol; allegory

   Změnila: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Změněno: 24. 11. 2016 11:47.

  2005

  1. TYL, Tomáš a Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu. 2005.
   Akademie heraldických nauk ČR, o.s.
   Název česky: Symbol a symbolika v právu
   Název anglicky: Symbol and Symbolism in Law
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: symbol; symbolism; law;

   Změnila: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D., učo 71. Změněno: 4. 4. 2010 10:33.
  2. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland. s. 11-12. 2005.
   Název česky: Symbolická dimenze lesa

   Klíčová slova anglicky: wilderness; forest; landscape; nature; symbol
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Radim Lokoč, učo 156036. Změněno: 15. 12. 2006 09:51.

  2004

  1. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, roč. 2004, 1-2, s. 105-116. ISSN 0014-1291. 2004.
   Název anglicky: Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon

   Klíčová slova anglicky: Hans-Georg Gadamer; Art; Theory of Art; Game; Symbol; Celebration

   Změnil: Mgr. David Filip, Ph.D., učo 16378. Změněno: 17. 11. 2004 17:31.

  2002

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
   URL
   Název anglicky: Special phenomena by ROR and its symbolic potential
   RIV/00216224:14230/02:00006405 Prezentace na konferencích. Psychologie. angličtina. Itálie.
   Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Svoboda, Mojmír (203 Česká republika) -- Slobodník, Roman (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: The Rorschach test; The Scenotest; symbol; special phenomena; clinical psychology
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 30. 8. 2010 09:01.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky. 7 s. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X. 2001.
   Název anglicky: Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy

   Klíčová slova anglicky: archetype; symbol; deep hermeneutics; collective unconsciousness; H.-G. Gadamer; Paul Ricoeur; methodology of humanities

   Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 2. 5. 2001 17:53.

  2000

  1. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 113-125. ISBN 80-210-1994-8. 2000.
   Název anglicky: To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities
   Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: symbol; archetype; actualization; hermeneutics

   Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:10.

  1999

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk. s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
   Název anglicky: Imagination as The Dynamic Aspect of our Being
   RIV/00216224:14410/99:00002167 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: art; education; imagination; symbol; child; creativity thinking

   Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 2. 1. 2001 11:44.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně. 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
   Název anglicky: Symbol in childrenexpresion

   Klíčová slova anglicky: symbol;art;education;child

   Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 2. 6. 2005 11:50.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita. 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
   Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 12. 1. 2000 09:40.
   Přír. čísla: 3201013295, 3201013296, 3201013297, 3201013298, 3201013299, 3201013300, 3201013301, 3201029527, 3201029528, 3201029529, 3201029530, 3201029531, 3201029532, 3201029750, 3201029751, 3201029752, 3201029753

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu. In Uvidět čtvrtý rozměr. 1. vyd. Praha: Česká sekce INSEA. s. 40-48. 1995.
   Název anglicky: The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion
   RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education of art; media; visual communication; symbol

   Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 12. 1. 2000 09:54.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV. 302 s. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1. 1992.
   Název anglicky: A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
   Pavelka, Jiří (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Symbol; Metaphor; Means of Expression; Text

   Změnil: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Změněno: 5. 3. 2009 14:57.
   Přír. čísla: 257R086559
Zobrazeno: 21. 4. 2024 20:45