Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case. In Cofola 2008. 1.vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, s. 76-89., 14 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, s. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 01:54