Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o. s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2. 2009.
   Název česky: Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky
   Název anglicky: Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/09:00035631 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Bělohradová, Jitka (203 Česká republika) -- Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant, domácí) -- Poláčková, Marie (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: environment;budgetary acts;Czech Republic;audit;Ministry of Environment;subsidies;grants;integrated pollution prevention and control;environmental impact assessment process
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Změněno: 26. 2. 2013 16:38.

  2007

  1. ŠEBESTA, Robin. Naše zkušenosti s audity ošetřovatelsé péče. In Edukační sborník XXXI. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno. s. 122-122. 2007.

   Klíčová slova anglicky: Audit;Healthcare Quality

   Změnil: Ing. Robin Šebesta, učo 21954. Změněno: 31. 8. 2007 11:43.
  2. FENYK, Jaroslav. The 10th Annual Fraud World 2007. 2007.
   Název česky: 10. výroční světová konference o podvodech 2007
   Název anglicky: The 10th Annual Fraud World 2007
   RIV/00216224:14220/07:00033113 Uspořádání konference. Právní vědy. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Fenyk, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Fraud; prevention; audit; investigation; security measures;
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 10:13.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
   Název anglicky: Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šramková, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Nováková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.

  2003

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 71-73. ISBN 80-210-3192-1. 2003.
   Název anglicky: The possibility of standards control by instruments of auditing
   RIV/00216224:14560/03:00009031 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Jurajdová, Hana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: audit; control; standard

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 29. 10. 2003 10:47.

  2002

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena. s. 30-32. ISBN 80-8055-595-8. 2002.
   Název anglicky: The Budgetary Control at Municipalities in Czech republic
   RIV/00216224:14560/02:00005510 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Jurajdová, Hana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: bungetary control; municipalities; audit

   Změnil: Ing. Marek Bumbálek, učo 12368. Změněno: 26. 5. 2003 18:49.

  2001

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Specifika auditu ve veřejném sektoru. In Daně - teorie a praxe 2001. Brno: Sting. s. 30-32. ISBN 80-86342-21-2. 2001.
   Název anglicky: Diferencies in Audit of Public Sector
   RIV/00216224:14560/01:00005017 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština.
   Klíčová slova anglicky: audit

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 11. 10. 2002 12:48.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Výkonnostní audit obcí v ČR. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 127-130. ISBN 80-210-2514-X. 2001.
   Název anglicky: The Problems of Capacity Audit Municipalities in Czech Republic
   RIV/00216224:14560/01:00005012 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština.
   Klíčová slova anglicky: audit

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 12. 12. 2001 11:47.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru. In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting. s. 15-17. ISBN 80-86342-16-6. 2000.
   Název anglicky: Audit of Non-profit Area
   RIV/00216224:14560/00:00005009 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština.
   Klíčová slova anglicky: audit; non-profit organizations

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 12. 12. 2001 11:30.

  1998

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Specifika auditu neziskových organizací. In Alternatívne financovanie verejných potrieb a podnikatel´skej sféry v transformujúcich sa ekonomikách. 1. vydání. Bratislava: Ekonomická univerzita. s. 111-116. ISBN 80-225-1199-4. 1998.
   Název anglicky: Audit of Non-profit Organisations and its Special Characteristics
   RIV: Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Fojtíková, Jarmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: audit; non-profit organisations

   Změnila: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Změněno: 6. 11. 2007 18:58.
Zobrazeno: 16. 4. 2024 20:16