MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční právo a finanční správa. 2. díl
Název anglicky Finance Law and Finace Administration. 2nd part
Autoři MRKÝVKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Ivana PAŘÍZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal RADVAN (203 Česká republika, domácí), Dana ŠRAMKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petra NOVÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355), 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/04:00011210
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 80-210-3579-X
Klíčová slova anglicky law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit
Štítky audit, direct taxes, finance control, finance law, indirect taxes, Law, local charges, Local finance, Public finance, Tax law, taxes
Změnil Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
Anotace
Publikace obsahuje poznatky z právní regulace veřejných financí a finanční správy. Podává informace o úpravě přímých a nepřímých daní, poplatcích a jiných dávkách, správě daní a daňovém procesu. Zabývá se rovněž otázkami finanční kontroly. Využívá poznatků získaných při řešení grantu Akademie věd České republiky IAA7166101.
Anotace anglicky
The publication contains knowledge in the area of public finance and finance administration legal regulation. It offers information on direct and indirect taxes, charges and other payments, on taxes administration and tax process. It deals with finance control, too. It uses knowledge gained while realization of grant by the Academy of Science of the Czech Republic IAA7166101.
Návaznosti
IAA7166101, projekt VaVNázev: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Akademie věd ČR, Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2024 03:44