Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
  2. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Theoretical Aspects of Legal Liability within Tax Legislation. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. ISBN 978-5-9273-1340-2.

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1. vyd. Brno: MZLU PEF Brno, 2006. s. 131-138. ISBN 80-7302-117-X.
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike. Classica Cracoviensia. Krakov, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 9-26, 16 s. ISSN 1505-8913.
  3. SUCHÁNEK, Petr. Vysoké daně MSP - mýtus nebo realita? Praha: Economia, 2006. Moderní řízení.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
  2. MARVAL, Jindřich. Vývoj daňové kvóty v ČR a její srovnání v rámci EU. In Sborník příspěvků z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0943-5.

  2004

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004 (komplexní průvodce s předpisy). Praha: GRADA, 2004. 392 s. ISBN 80-247-0766-7.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňové a účetní odpisy. Brno: Computer Press, 2004. 139 s. ISBN 80-251-0171-1.
  3. KADEČKA, Stanislav. Devátá novela zákona o místních poplatcích. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2004, roč. 5, č. 1, s. 7-10. ISSN 1212-8694.
  4. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty územní samosprávy. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. první. Brno: B.I.B.S., 2003. s. 246-251. ISBN 80-86575-96-9.
  2. HROBAŘOVÁ, Hana. Využití koncepce udržitelného rozvoje v sociální a daňové oblasti. In Hospodářská politika v transitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003. s. 105-112. ISBN 80-248-0398-4.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Územní samosprávné celky a daně. In Daně - teorie a praxe 2002. Brno: Sting, 2002. s. 12-15, 80 s. ISBN 80-86342-29-8.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Zvolená vláda je i mojí vládou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 14.5.1999, 3 s.

  1998

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces na úrovni obcí, problematika vlastních příjmů rozpočtů obcí a obce z pohledu poplatníka daně. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 148-155. ISBN 80-210-1751-1.

  1997

  1. MRKÝVKA, Petr. Daně studentů. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 67-77. ISBN 80-210-1490-3.
  2. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1997, roč. 5, č. 2, s. 10-13. ISSN 1210-8103.

  1995

  1. NETT, Alexander. K problematice získání údajů z daňového řízení pro účely trestního řízení. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 4, s. 8-12. ISSN 1210-8103.
  2. NETT, Alexander. Krácení daně jako trestný čin. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 7, s. 19-21. ISSN 1210-8103.

  1994

  1. NETT, Alexandr. K některým aspektům možných daňových úniků. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 11, s. 6-9. ISSN 1210-8103.

  1993

  1. VÁGNER, Ivan. Nové daně a cestovní ruch. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 3, č. 6, s. 20-21. ISSN 1210-0714.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 09:20