Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, 2008, roč. 50/2008, č. 2, s. 87-92. ISSN 1754-243X.

  2007

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii. In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007. s. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  3. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
  2. MARVAL, Jindřich. Daňová kvóta v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 22 s. WP č.3/2006.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 09:13