Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR (Tax reform in the Czech Republic). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, 50/2008, No 2, p. 87-92. ISSN 1754-243X. 2008.

  2007

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii (Harmonization of Indirect Taxes in the European Union). In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007th ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. p. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4. 2007.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh. p. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.
  3. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006. 2007.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR (Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita. p. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9. 2006.
  2. MARVAL, Jindřich. Daňová kvóta v ČR (Tax-to-GDP ratio in the Czech Republic). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 22 pp. WP č.3/2006. 2006.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach. p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7. 2005.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.
Display details
Displayed: 15/4/2024 21:14