MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní regulace nepřímých daní v České republice
Name in Czech Právní regulace nepřímých daní v České republice
Name (in English) Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Košice, Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe, p. 16+CD, 8 pp. 2005.
Publisher Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/05:00014965
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7097-604-7
Keywords in English Czech republic; public finance; financial law; tax law; indirect taxes; Custom Codex; custom administration; local finance office; Tax and Charges Administration Act
Tags custom administration, Custom Codex, Czech Republic, Financial law, indirect taxes, local finance office, Public finance, Tax law
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 4/4/2006 12:09.
Abstract
Právní regulace nepřímých daní v České republice je ovlivňována právem Evropské unie. Direktivy EU ovlivnily právní úpravu spotřebních daní a daně z přidané hodnoty tak významně, že její současné principy, definice, správa, proces se odlišují od původní národní úpravy a vytváří zvláštní subsystém v rámci právní úpravy daní a poplatků. Aplikace a interpretace nové regulace bude ovlivněna evropskou praxí. Nově se při správě spotřebních daní uplatňují orgány Celní správy České republiky a rovněž právní úprava obsažená v evropském celním kodexu. V případě daně z přidané hodnoty se správa dělí mezi územní finanční orgány a celní správu (vývoz - dovoz).
Abstract (in English)
Legal reguation of indirect taxes in the Czech republic is influenced by EU dierectives. These directives assign basic framework, principles, definitions and institutes that are obligatory implemented into domestic regulation. The application and the interpretation will be influenced by the European practice. Now excise taxes are administered by the Custom Administration of the Czech republic with subsidiarity application of European Custom Codex to Tax and Charges Administration Act. VAT is admistered in system "divided administration" by local finance offices (domestic turnover) and by custom offices (import-export).
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 23/6/2024 09:54