Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. MRKÝVKA, Petr. członek Rady Programowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowa Państw Europy Środkowej i Wschodniej (member of the program board). Rada Programowa Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowa Państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 - 2025.
 2. 2009

 3. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ and Libor KYNCL. Finanční a daňové právo (Financial and tax law). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 pp. ISBN 978-80-7380-155-7.
 4. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija (Financial law and czech constitution). In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1st ed. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009. 443 pp. ISBN 978-985-515-143-3.
 5. KYNCL, Libor and Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 6. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
 7. 2008

 8. ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva and Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008.
 9. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. PRŮCHA, Petr and Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. p. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. ŠRAMKOVÁ, Dana and Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 12. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 13. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.
 14. VEČEŘA, Miloš. Význam Václava Chytila a Vladimíra Vybrala pro teoreticko právní myšlení brněnské školy (Importance of Václav Chytil and Vladimír Vybral for Theoretical Legal Thinking of Brno Normative School). In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 9-18. ISBN 978-80-210-4668-9.
 15. MRKÝVKA, Petr and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva (Basics of financial law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 252 pp. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.
 16. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. (Basis of Financial Law). 3rd ed. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 pp. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3.
 17. 2007

 18. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация (The Tax Administration). In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
 19. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
 20. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC and Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. p. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 21. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
 22. RADVAN, Michal and Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (PFAMEI 2007 : Legal and Financial Aspects of International Economic Intagration : Collection of Abstracts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 63 pp. ISBN 978-80-210-4286-5.
 23. RADVAN, Michal and Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM) (PFAMEI 2007 : Legal and Financial Aspects of International Economic Intagration : Collection of Papers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 500 pp. ISBN 978-80-210-4287-2.
 24. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
 25. NECKÁŘ, Jan and Libor KYNCL. Systém finančního práva (Financial Law System). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 2007, II., p. 167-171. ISSN 1210-9126.
 26. MRKÝVKA, Petr. Úvod do teorie finančního práva pro LLM. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 53 pp.
 27. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
 28. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 2. vyd. (Basis of Financial Law). 2nd ed. Praha: Armex Publishing, 2007. 103 pp. Trivis. ISBN 978-80-86795-47-8.
 29. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ and Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy (Basics of law (not only) for intermediate schools). Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1st ed. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 pp. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 30. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. (Basics of public and private law). Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 pp. Právo.
 31. 2006

 32. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej (Some general problems of financial law determination in the Czech Republic). In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006. p. 306-310, 318 pp. ISBN 985-417-835-8.
 33. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tworzenie i stosowanie prawa finansowego karnego (Law Making of the Financial Penal Law and its Aplication). In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. p. 171-175. ISBN 985-417-835-8.
 34. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva (Basis of Financial Law). 1st ed. Praha: Armex Publishing, 2006. 103 pp. Trivis. ISBN 80-86795-37-3.
 35. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. and Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly) (Legal Principles for Economists). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 pp. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 36. 2005

 37. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie (Tax law in the system of the financial law after the E.U. integration). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
 38. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo (Financial law regulations in subjects of economy studies and notices to subject "Law"). In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. p. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
 39. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice (Material Base of Public Administration in the Czech republic). In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1st ed. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005. p. 346-354, 370 pp. ISBN 985-417-688-6.
 40. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7.
 41. 2004

 42. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
 43. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT and Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 pp. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 44. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ and Renata VESELÁ. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 pp. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 45. 2002

 46. MRKÝVKA, Petr. Finanční právo v právním řádu - několik poznámek (Financial law in the legal order - several comments). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 2, p. 144-151. ISSN 1210-9126.
 47. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 48. 2001

 49. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ and Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy (Introduction to study of law for economics). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Dočkal, 2001. 247 pp. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 50. 2000

 51. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 52. 1998

 53. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 54. 1997

 55. KOTÁSEK, Josef. Finanční instituce a praní špinavých peněz (Financial institutions and money laundering). Kredit : odborný časopis pro podporu finančního řízení. Dobruška: Torfin, 1997, roč. 1, č. 7, p. 46-49. ISSN 1211-6364.
 56. KOTÁSEK, Josef. Kapitalizace pohledávek (Capitalization of liabilities). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 11, p. 13-16. ISSN 2100-0765.
 57. 1995

 58. HAJN, Petr. Beseda o fakturaci a placení (Talk about billing and payment). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 4, p. 21-24. ISSN 2100-0765.
 59. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 60. 1994

 61. HAVLAN, Petr. Finanční prokuratura - advokát státu (Financial prosecution - advocate of state). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 5, č. 19, p. 9. ISSN 0027-8009.
 62. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo (Basics of public law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 pp. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 63. 1993

 64. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva (Basics of public law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 pp. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 65. 1992

 66. SCHELLE, Karel. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 pp. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
Display details
Displayed: 31/5/2023 02:27