Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. HAVLÍKOVÁ, Petra and Iva ŠMÍDOVÁ. Bagatelizace a nerovnosti : Analýza rozsudků sexuálního a domácího násilí (Downplaying and Inequalities : Analysis of court judgements on sexual and domestic violences). Online. 1. vyd. Praha: ProFem, 2023, 76 pp. ISBN 978-80-908931-0-8.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli (Becoming a feminist. The fast and furious companion). Praha: Universum, 2023, 232 pp. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.
  3. KRÁSNÁ, Denisa. #MeToo and the Need for Vegetarian-Feminist Approaches in the Czech Republic. In Cheema, Iqra Shagufta. The Other #MeToos. New York: Oxford University Press, 2023, p. 285-304. ISBN 978-0-19-761987-2. Available from: https://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197619872.003.0016.

  2022

  1. KOLÁŘ, Jan, Martin MACEK, Peter TKÁČ, David NOVÁK and Vojtěch ABRAHAM. Long-term demographic trends and spatio-temporal distribution of past human activity in Central Europe : Comparison of archaeological and palaeoecological proxies. Quaternary Science Reviews. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, vol. 297, No 107834, p. 1-17. ISSN 0277-3791. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107834.
  2. TOBIÁŠOVÁ, Martina and Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.

  2021

  1. HAVLÍČEK, Jakub. Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Münster, Zürich: LIT Verlag, 2021, 290 pp. ISBN 978-3-643-91342-5.
  2. LOKŠOVÁ, Terezie and Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, vol. 110, March, p. 1-12. ISSN 0264-2751. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2020.103074.
  3. TKÁČ, Peter and Jan KOLÁŘ. Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies : Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250. Journal of Open Archaeology Data. London: Ubiquity Press, 2021, vol. 9, No 9, p. 1-14. ISSN 2049-1565. Available from: https://dx.doi.org/10.5334/joad.85.

  2020

  1. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Kateřina CHROUSTOVÁ and Bibiána PASTERNÁKOVÁ. Numerický model proudění podzemní vody v území potenciálně dotčeném těžbou vápenců v lomu Kotouč Štramberk: Posouzení změny hladiny podzemních vod v průběhu postupující těžby (Numerical model of groundwater flow at the area endangered by mining: Impact of mining on groundwater table). Brno: ENVI-AQUA, s.r.o., 2020, 68 pp. Hydrologický model lomu Štramberk.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, vol. 20, No 2, p. 138-153. ISSN 1468-1811. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/14681811.2019.1634041.

  2019

  1. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2019, vol. 13, No 2, p. 187-202. ISSN 2306-3734. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/icl-2018-0079.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje (Gender Ideology: A Threat that Does not Exist). In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018, p. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  2. KOLEJKA, Jaromír and Aleš RUDA. Geografické sucho - východiska zjišťování a operativní aplikace (The geographical drought - the identification staring points and operational application). In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
  3. HUBL, Richard. Geographical aspects of East-West migration in the Czech Republic between 1991–2015. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, vol. 48, 1-2, p. 85-107. ISSN 1212-2157.
  4. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ and Daniela VOŠAHLÍKOVÁ. Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka (Monitoring of water resources, reservoirs and streams in area of research sites Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka). Brno: Masarykova univerzita, 2018, 179 pp.
  5. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Vít VOŽENÍLEK, Alena VONDRÁKOVÁ and Radek BARVÍŘ. Postindustriální krajiny Česka (Postindustrial landscapes in Czechia). 2018.
  6. KOLEJKA, Jaromír. The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018, p. 173-186. ISBN 978-80-210-8907-5.
  7. HAVLÍČEK, Jakub. World religions paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, vol. 39, p. 344-357. ISSN 1361-7672. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/13617672.2018.1433920.

  2017

  1. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMANEK, Mojmír HRÁDEK and Karel KIRCHNER. Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien: Österreichische Geographische Gesellschaft, 2017, vol. 159, No 1, p. 221-242. ISSN 0029-9138. Available from: https://dx.doi.org/10.23781/moegg159-221.
  2. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK and Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, vol. 11, No 1, p. 14-16. ISSN 1558-6898. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/1558689816676660.
  3. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ and Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek (Stream and spring thermometry at research sites Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek). Brno: Masarykova univerzita, 2017, 79 pp.
  4. KOLEJKA, Jaromír and Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka (The choice of an area zonation method based on the territorial share of industrial society heritage. The post-industrial cultural landscape Kamenicko as a case study). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2017, vol. 122, No 3, p. 335-358. ISSN 1212-0014.

  2016

  1. DVOŘÁK, Daniel and Helena DECKEROVÁ. Houby (makromycety) NPP Na Špičáku (Mycoflora of Na Špičáku National nature monument (Czech Republic)). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: Přírodní vědy. Vlastivědné muzeum, 2016, Neuveden, No 311, p. 29-46. ISSN 1212-1134.

  2015

  1. CÍSAŘ, Ondřej and Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, vol. 22, No 3, p. 536-559. ISSN 1351-0347. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.869742.

  2014

  1. KOLEJKA, Jaromír and Libor LNĚNIČKA. Geografija Čechiji (Geography of Czechia). 2014.
  2. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER and Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? (Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?). 2014.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Poslepromyšlennyj landšaft Čechiji (Post-industrial landscape of Czechia). 2014.

  2013

  1. VIDOVICOVÁ, Lucie. Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. Online. In Zsuzsa Szeman. Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013, p. 112-119. not available. ISBN 978-963-89445-4-2.
  2. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK and Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1st ed. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, p. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5.

  2012

  1. KOLEJKA, Jaromír. Česká postindustriální krajina (Post-industrial Landscape of the Czech Republic). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, vol. 46, No 2, p. 38-43. ISSN 0044-4863.
  2. KOLEJKA, Jaromír, Alois HYNEK and Pavel TRNKA. Hierarchizovaná diferenciace území České republiky do individuálních kulturních krajin (Hierarchized territorial division of Czech Republic into individual cultural landscapes). In Vladimír Herber. FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 10. 1st ed. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, 2012, p. 7-13. ISBN 978-80-210-6045-6.
  3. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. Nové mapování postindustriální krajiny ČR (New mapping of post-industrial landscape in Czech Republic). 1st ed. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2012, p. 20-25. ISBN 978-80-86407-25-8.
  4. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis. Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, vol. 6, No 2, p. 7-16. ISSN 1843-5920.
  5. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka (Post-industrial Transformation of Kamenicko Landscape). In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
  6. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka (Survey and typology of post-industrial landscape in Czechia). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2012, vol. 117, No 3, p. 289–307. ISSN 1212-0014.

  2010

  1. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governance Cultures and a Plurality of Social Capitals: Politicking Zone, Movement and Community. In Groeneveld, M., Houlihan, B. & Ohl, F. (Eds.), Social Capital and Sport Governance in Europe. London: Routledge, 2010, p. 41-62. ISBN 978-0-415-87609-4.
  2. KOLEJKA, Jaromír and Miloš TEJKAL. Modele terenu na podstawie skaningu laserowego i ich potencjalne wykorzystanie (Laserscan terrain models and their application potential). In Numeryczne modele terenu v kartografii. 1st ed. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2010, p. 132-143. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. ISBN 978-83-62673-01-8.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial Landscape – physical changes and social consequences. In Abstracts Regional Conference IGU, July 12-16, 2010, Tel Aviv. 2010.
  4. PINKAS, Jaroslav and Kamil ČINÁTL. 1989: Listopad a cesta k němu (1989: November and the path towards it). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, 260 pp. vzdělávací DVD. ISBN 978-80-87211-41-0.

  2009

  1. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel DROZD and Robert VLK. Analysis of population trend in Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) on the edge of its range: more abundant or more intensively studied? In 10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey. 2009.
  2. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Avenir du français en République tchèque (Future of French Language Teaching in Czech Republic). In Situation et perspectives d’évolution des départements d’études françaises des universités européennes. 2009.
  3. VLK, Robert. Bunkry pohraničního opevnění jako neobvyklé naleziště koníků Troglophilus neglectus (Krauss, 1879) (Orthoptera: Rhaphidophoridae) v České republice (Historical military buildings as unusual habitat of cave-crickets Troglophilus neglectus (Krauss, 1879) (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the Czech Republic). BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.). In Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
  4. BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ, Petr DOBROVOLNÝ and Radim TOLASZ. Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology. 2009, vol. 29, No 2, p. 223-242, 22 pp. ISSN 0899-8418.
  5. PAVLÍK, Marek. Conditions of managed competition in the health care system and theirs reflections in the case of the Czech health reform proposal. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2009, vol. 2008, No 2, 12 pp. ISSN 1336-8818.
  6. CÍSAŘ, Ondřej and Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, p. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
  7. KREJČÍ, Pavel. Česko svůj anglický překlad má. Už 16 let! (The name "Česko" has its English equivalent. Already 16 years!). Vesmír. Časopis akademické obce. Praha: Vesmír, s. r. o., 2009, 88 (139), No 3, p. 200-202. ISSN 0042-4544.
  8. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union (Law of Research with Human Embryonic Stem Cells and Debate on it in the Czech Republic since its Admission to the Europan Union). In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, p. 159-169, 10 pp. ISBN 978-3-631-59437-7.
  9. KŘEPELKA, Filip. Evropské mýty a české zdravotnictví (European Myths and Czech Health Care). Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, 2009, vol. 2009, No 3, p. 2-6. ISSN 1211-6432.
  10. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija (Financial law and czech constitution). In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1st ed. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009, 443 pp. ISBN 978-985-515-143-3.
  11. ŠMARDA, Petr. Flóra Přírodní rezervace Suché skály (Flora of the Suché skály Nature Reserve). Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2009, vol. 5, No 1, p. 169-176. ISSN 1801-5972.
  12. HEJDA, Martin, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ and Vojtěch JAROŠÍK. Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography. 2009, vol. 18, No 3, p. 372-382. ISSN 1466-822X.
  13. LACINA, Adam and Michal HORSÁK. Jak se vede vřetenci horskému - z červené knihy našich měkkýšů (Is it land snail Pseudofusulus varians doing well? From the Czech Republic's Red book of molluscs). Živa. 2009, vol. 57, No 2, p. 73-74. ISSN 0044-4812.
  14. HAVLÍK, Vlastimil and Libor HOSKOVEC. Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000-2008 (Regional elections in the Czech Republic in the context of the concept of second-order elections. An analysis of selected aspects of elections to the regional assemblies in the period in the period 2000-2008). Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2009, vol. 4, No 1, p. 22-47. ISSN 1801-6545.
  15. KNECHT, Petr and Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - zpráva z konference (Curriculum and textbooks from the educational research perspective - conference review). Praha: Karolinum, 2009.
  16. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ and Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque (Reform of Tax Administration in the Czech Republic). Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 412-429. ISSN 1689-7404.
  17. CÍSAŘ, Ondřej and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989 (Civil Society Organizations and Citizen Engagement in the Czech Republic after 1989). Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, vol. 40, No 1, p. 197-221. ISSN 0338-0599.
  18. MACKOVÁ, Marie. Living will v českém prostředí (Living will in Czech republic). In Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. První. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, p. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
  19. ŠTĚTKA, Václav. Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest. COMMUNICATIONS-EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH. 2009, vol. 34, No 1, p. 21-38. ISSN 0341-2059. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/COMM.2009.002.
  20. KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika (National Interests in Modern Democracy - Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 200 pp. Monografie, svazek č. 24. ISBN 978-80-210-4807-2.
  21. HORSÁK, Michal, Josef ŠTEFFEK, Tomáš ČEJKA, Vojen LOŽEK and Lucie JUŘIČKOVÁ. Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca. 2009, vol. 8, No 1, p. 24-27. ISSN 1336-6939.
  22. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009.
  23. SVOBODA, Jiří, Miroslav KRÁLÍK, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT and Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ. Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity. York: Antiquity Trust; University of York, 2009, vol. 83, No 320, p. 282-295. ISSN 0003-598X. Available from: https://dx.doi.org/10.1017/S0003598X00098434.
  24. PAVLÍKOVÁ, Eva. PSY 227 Praktikum raného vývoje (PSY 227 Practikum of early development). 2009.
  25. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL and Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1st ed. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, p. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
  26. NUMERATO, Dino. Revisiting Weber's Concept of Disenchantment: An Examination of the Re-enchantment with Sailing in the Post-Communist Czech Republic. Sociology. 2009, vol. 43, No 3, p. 439-456. ISSN 0038-0385.
  27. MÁČKA, Zdeněk and Martin BRAUN. Risk analysis of riparian trees and large woody debris in the managed river ecosystems (case study from the National park Podyjí, Czech Republic). Geoscape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2009, vol. 4, No 1, p. 86-92. ISSN 1802-1115.
  28. HORÁK, Pavel and Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice (Street-level Bureaucrats and Their Role in Public Policy). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2009, vol. 45, No 2, p. 369-395. ISSN 0038-0288.
  29. SLEPIČKOVÁ, Lenka and Petr FUČÍK. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti (The Social Context of Attitudes towards Various Infertility Strategies). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, vol. 45, No 2, p. 9-29. ISSN 0038-0288.
  30. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část (B1) (Overall part (B1)). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 75 - 101. CVKSCE. ISBN 978-80-210-5058-7.
  31. BLAŽEK, Ladislav and Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., No 2, 16 pp. ISSN 1213-2446.
  32. RIPKA, Vojtěch and Miroslav MAREŠ. The Czech welfare system. In SCHUBERT, Klaus, Simon HEGELICH and Ursula BAZANT. The Handbook of European Welfare Systems. 1st ed. London, New York: Routledge, 2009, p. 101-119, 18 pp. Mimo edice. ISBN 978-0-415-48275-2.
  33. CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, vol. 49, No 1, p. 33-46. ISSN 0779-3812.
  34. KŘIBEK, Bohdan, Karel ŽÁK, Petr DOBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Marta PUDILOVÁ and Miloš RENÉ. The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium Deposita. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2009, vol. 44, No 1, p. 99-128, 29 pp. ISSN 0026-4598.
  35. FRANTÁL, Bohumil, Eva KALLABOVÁ and Josef KUNC. The Wind Tourism in the Czech Republic: situation and prospects. In Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. 1st ed. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, 2009, p. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
  36. ČERMÁKOVÁ, Dita and Michal NEKORJAK. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography). Blackwell, 2009, vol. 100, No 1, p. 33-43. ISSN 0040-747X. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x.
  37. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER and Pavel VONIČKA. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska (Phaeomyiidae and Sciomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant District). In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2009, p. 85-96. 27. ISBN 978-80-903595-9-8.
  38. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009, p. 520-525. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2.
  39. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009, p. 520-525. ISBN 978-80-7367-546-2.

  2008

  1. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, 2008, vol. 64, No 4, p. 757-759. ISSN 0006-3088.
  2. PETR, Ondřej and Petr TONEV. Alternativní ukazatel lidského rozvoje na regionální úrovni na příkladu ČR (Alternative human development index at the regional level : the case of the Czech Republic). In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 92-104. ISBN 978-80-210-4625-2.
  3. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA and Zdeňka LOSOSOVÁ. Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 256-258. ISSN 1211-5258.
  4. KRÁLÍK, Oldřich. Analysis of the health condition of population on the basic of indicators of mortality in selected regions of the CR. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1st ed. Brno: MSD s.r.o., 2008, p. 171- 177. School and health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
  5. FAJMON, Karel. Arabis hirsuta (L.) Scop. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 259. ISSN 1211-5258.
  6. ŠTĚTKA, Václav and David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2008, vol. 2, No 3, p. 39-52. ISSN 1646-5954.
  7. AXMANOVÁ, Irena, David ZELENÝ, Ching-Feng LI and Milan CHYTRÝ. Bioassay experiment for assessment of site productivity in oak forests. In Abstracts and Excursion Guides. 17th International Workshop “European Vegetation Survey“, Using phytosociological data to adress ecological questions. Brno: Masarykova universita, 2008, p. 142-143. ISBN 978-80-210-4585-9.
  8. ROZKOŠNÝ, Rudolf and Pavel VONIČKA. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska (Stratiomyidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant district). In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, p. 201-206. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  9. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
  10. FAJMON, Karel and Jiří DANIHELKA. Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 260-262. ISSN 1211-5258.
  11. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, vol. 22, No 3, p. 518-552. ISSN 0888-3254.
  12. MAREŠ, Miroslav. Communist and Post-Communist Parties in the Czech Republic and in Slovakia. In BACKES, Uwe and Patrick MOREAU. Communist and Post-Communist Parties in Europe. 1st ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 285-310, 25 pp. Schriften des HAIT, Band 36. ISBN 978-3-525-36912-8.
  13. SVOBODOVÁ, Hana. Comparison of selected CAP measures in the Czech Republic and Republic of Slovenia. Dela. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakulte, 2008, sv. 30, p. 123-138. ISSN 1854-1089.
  14. CEMPÍREK, Jan, Stanislav HOUZAR and Milan NOVÁK. Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical society, 2008, vol. 72, No 6, p. 1317-1329. ISSN 0026-461X.
  15. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In FROG - Vienna Games Conference 2008. Vienna: Universität Wien, 2008, p. 1-5.
  16. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In F.R.O.G. - Vienna Games Conference: Abstracts. 2008.
  17. RITSCHELOVÁ, Iva, Egor SIDOROV, Miroslav HÁJEK and Jiří HŘEBÍČEK. Corporate Environmental Reporting in the Czech Republic and its Relation to Environmental Accounting at Macro Level. In 11th Annual EMAN Conference on Sustainability and Corporate Responsibility Accounting. Measuring and Managing Business Benefits. Budapest: AULA, 2008, p. 55-60. ISBN 978-963-503-370-6.
  18. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Customer Services - Advantage for Better Access at Retail Markets. Journal of Rural Cooperation. Tel-Aviv: International Research Center On Rural, 2008, Vol. 37, No 2, 11 pp. ISSN 0377-7480.
  19. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governing Bodies and Social Capital. International Review for the Sociology of Sport. 2008, vol. 43, No 1, p. 21-34. ISSN 1012-6902.
  20. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, vol. 2008, No 3, p. 46-102. ISSN 1583-493X.
  21. PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně (Czechoslovak Premiere of Messiaen's Turangalila in Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 3, p. 47. ISSN 0862-8505.
  22. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  23. DOLÁK, Jan. Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 1st ed. Stockholm: Samdok, Nordiska museet, 2008, p. 108 -109. ISSN 1651-1581.
  24. KREJČÍ, Pavel. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008, V, No 1, p. 30-37. ISSN 1212-9690.
  25. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER and Pavel VONIČKA. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska (Flies (Diptera) of the families Xylophagidae, Coenomyiidae and Rhagionidae of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, p. 181-186. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  26. PAŘIL, Petr, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan ŠPAČEK and Jan HELEŠIC. Ecology of Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae),an Atlantomediterranean species on the north-eastern border of its area. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2008, vol. 63, No 4, p. 574—581. ISSN 0006-3088.
  27. BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik (Conditions for Success of New Political Parties in Czech Republic). In VEEN, Hans Joachim and Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1st ed. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008, p. 101-112. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7.
  28. KŘEPELKA, Filip. European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 3, p. 214-219. ISSN 1210-9126.
  29. PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé (First Exposition of Experimental Music). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 1, p. 42 - 43. ISSN 0862-8505.
  30. SIMONOVÁ, Deana. Flóra a vegetace sešlapávaných míst (Flora and vegetation of trampled habitats). Praha. Praha: Academia, 2008, 3 pp. Živa 4/2008. ISSN 0044-4812.
  31. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství (Gender Aspects of Czech Education). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, vol. 44, No 4, p. 683-701. ISSN 0038-0288.
  32. PRŮCHA, Petr and Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008, p. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  33. VAISHAR, Antonín, Bohumil FRANTÁL, Eva KALLABOVÁ, Karel KIRCHNER, Pavel KLAPKA, Jan LACINA, Stanislav MARTINÁT and Jana ZAPLETALOVÁ. Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení (Geography of small towns and their role in the settlement system). Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2008, 108 pp. Studia Geographica. ISBN 978-80-86407-57-9.
  34. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA, Zdeňka LOSOSOVÁ, Karel SUTORÝ, Radomír ŘEPKA and Daniel DVOŘÁK. Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 281-283. ISSN 1211-5258.
  35. CHYTRÝ, Milan, Linsay C MASKELL, Joan PINO, Petr PYŠEK, Montserrat VILA, Xavier FONT and Simon M. SMART. Habitat invasions by alien plants: a quantitative comparison among Mediterranean, subcontinental and oceanic regions of Europe. Journal of Applied Ecology. Blackwell, 2008, vol. 45, No 2, p. 448-448, 11 pp. ISSN 0021-8901.
  36. JAKUBEC, Ondřej. Hana Myslivečková. Jubileum (Hana Myslivečková. Anniversary). Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, 2008, 20/2008, No 2, p. 28-29. ISSN 0862-612X.
  37. HANÁK, Vladimír and Jiří GAISLER. Historie chiropterologie v Čechách a na Moravě od nejstarších zpráv po publikaci Netopýři Československa (1957) (History of chiropterology in the Czech Lands, from early references till 1957). Vespertilio. Praha, 2008, vol. 12, No 1, p. 93-106. ISSN 1213-6123.
  38. PŠEJA, Pavel. Holding the Ground: Communism and Political Parties in the Post-Communist Czech Republic. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI and Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. 1st ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 135-154. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
  39. LOSOSOVÁ, Zdeňka and Deana SIMONOVÁ. Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, vol. 80, No 3, p. 291-305. ISSN 0032-7786.
  40. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, 2008, vol. 17, No 5, p. 828-834. ISSN 0964-4016.
  41. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Vladimír CHALUPSKÝ, Lucie KAŇOVSKÁ and Iveta ŠIMBEROVÁ. Impact of market orientation on business performance. Empirical research of mechanical engineering industry in the Czech Republic. In Marketing landscapes: A pause for thought. Brighton: University of Brighton, 2008, 4 pp. ISBN 978-1-905593-42-2.
  42. KLIMPLOVÁ, Lenka. Institucionální charakteristiky ovlivňující participaci zaměstnavatelů na řešení nových sociálních rizik (Institutional Settings Determining Employers' Participation in New Social Risks Solving). In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008, p. 165-180. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
  43. BALCAROVÁ, Pavlína. Jednotkové pracovní náklady a konkurenční schopnost ekonomiky (Unit labor costs and the competitiveness of the economy). In Sborník MendelNet 2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, 8 pp. ISBN 978-80-87222-03-4.
  44. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Stanislav KADEČKA, Milan GALVAS, Filip RIGEL, Petr POSPÍŠIL, Lukáš POTĚŠIL, Jana FILIPOVÁ, Lenka RYBÁŘOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Hana SVOBODOVÁ, Alena PŘIBYLÍKOVÁ, Antonín MLÁDEK and Petr POSPÍCHAL. Katalogizace zákonných ustanovení upravujících činnosti obcí s rozšířenou působností včetně inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy (Cataloguing of Legal Regulation Governing Activities of the Municipalities with Enlarged Authority). 2008.
  45. KOPEČEK, Lubomír and Vlastimil HAVLÍK. Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení (The Crisis of Governance in the Czech Republic. Analysis of the Influence of Electoral and Party Systems and Proposed Solutions). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2008, XV., No 3, p. 183-205. ISSN 1211-3247.
  46. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. La République tchéque (Czech Republic). In DE WAELLE, Jean-Michel and Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1st ed. Paris: Armand Colin, 2008, p. 436-450. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
  47. HAVLAN, Petr and Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, vol. 50, No 4, p. 153-157. ISSN 1754-243X.
  48. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  49. JAKUBEC, Ondřej. Leoš Mlčák. Jubileum (Leoš Mlčák. Anniversary). Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, 2008, 20/2008, No 2, p. 27-28. ISSN 0862-612X.
  50. VALTEROVÁ, Aneta. Manifestations of Corporatism in the Czech Republic. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně pod, 2008, vol. 2, No 2008, p. 239-254, 15 pp. ISSN 1212-415X.
  51. DRVOTOVÁ, Magda, Jaroslav HLAVÁČ, Michal HORSÁK, Luboš BERAN, Libor DVOŘÁK, Lucie JUŘIČKOVÁ and Petr MÜCKSTEIN. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů (Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.). 1st ed. Hlinsko: AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, 2008, 79 pp. Parnassia, č. 3. ISBN 978-80-87051-49-8.
  52. FAJMON, Karel and Deana SIMONOVÁ. Merlíky - opomíjení průvodci našich cest (Chenopodium species - neglected plants accompanying our pathways). Živa. Praha: Academia, 2008, vol. 2008, No 5, p. 205-207. ISSN 0044-4812.
  53. KREJČÍ, Lukáš. Mrtvé dřevo ve vybraných vodních tocích České republiky (Woody derbis in selected Czech rivers). In Zakládající konference České společnosti pro ekologii „Ekologie v 21. století“. 2008.
  54. POHANKA, Michal. MYOCARDIAL INFARCTION MORTALITY IN CZECH REPUBLIC. In HEALTH AND HEALTH DETERMINANTS IN UNIFIED EUROPE IN THE AREA OF PUBLIC HEALTH, NURSING, LABORATORY INVESTIGATING METHODS AND SOCIAL WORK. 2008. ISBN 978-808082-230-9.
  55. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS and Jiří HOLUB. Nádory a kartografie (Cancer and Cartography). Zdravotnictví v ČR. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, No 4, p. 135-135, 195 pp. ISSN 1213-6050.
  56. PLASOVÁ, Blanka and Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko (Work-family Imbalance as a New Social Risk). In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008, p. 37-60, 23 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
  57. GRABOWSKI, Jacek, Ondřej BÁBEK, Jerzy NAWROCKI and Čestmír TOMEK. New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geological Quarterly. Warszawa, 2008, vol. 52, No 4, p. 321-334. ISSN 1641-7291.
  58. MRKÝVKA, Petr and Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej (The State funds in the Czech republic). Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, p. 138-149. ISSN 1232-0307.
  59. PŠEJA, Pavel and Miroslav MAREŠ. Partis agrariens et paysans en République tcheque (Agrarian and Rural Parties in the Czech Republic). In SEILER, Daniel-Louis and Jean-Michel DE WAELE. Les partis agrariens et paysans en Europe. 1st ed. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2008, p. 139-151. Science Politique. ISBN 978-2-8004-1436-2.
  60. SIMONOVÁ, Deana. Perennial ruderal vegetation of the Czech Republic: a new vegetation survey. In Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 121-121. ISBN 978-80-210-4585-9.
  61. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ and Ingolf KÜHN. Plant attributes determining the regional abundance od weeds on central European arable land. Journal of Biogeography. Oxford: Blackwell Science, 2008, vol. 35, No 1, p. 177-187. ISSN 0305-0270.
  62. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace (Political Activism in the Czech Republic: Social Movements and Civil Society in the Eras of Transformation and Europeanization). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 187 pp. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
  63. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ and Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky) (The place of biological treatment of non-small cell lung cancer in the Czech Republic (a survey and authors own results)). In Abstrakty. 2008.
  64. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ and Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/ (The place of biological treatment of non-small cell lung cancer in the Czech Republic (a survey and authors own results)). In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
  65. FAJMON, Karel. Potentilla supina subsp. paradoxa (Torr. & A. Gray) Soják. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 307. ISSN 1211-5258.
  66. REJCHRT, Stanislav, Ilona KOUPIL, Marcela KOPÁČOVÁ, Viktor VOŘÍŠEK, Bohumil SEIFERT, Oldřich POZLER, Pavel ŽIVNÝ, Tomáš DOUDA, Vladimír PALIČKA, Jan HOLČÍK and Jan BUREŠ. Prevalence and sociodemographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2008, vol. 20, No 9, p. 898-905. ISSN 0954-691X.
  67. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS and Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015 (Cancer Prevalence in the Czech Republic 1989-2005-2015). 1st ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008, 257 pp. ISBN 978-80-903255-2-4.
  68. PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka (First Janaček's festival). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 4, p. 43 - 44. ISSN 0862-8505.
  69. HLOUŠEK, Vít. Přímá volba prezidenta: český kontext (Direct Presidential Election: The Czech Debate). In NOVÁK, Miroslav and Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1st ed. Praha: Dokořán, 2008, p. 263-285. Edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
  70. GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. (Residential Suburbanization in the Post-Communist Czech Republic, its Roots, Tradition and Present. A Case Study on Brno Suburbs.). IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, vol. 03, No 02, p. 1-23.
  71. BUŇKOVÁ, Leona, Pavel ŠVEC, Jiří HALOUZKA, Ivo RUDOLF and Miroslav NĚMEC. Ribotyping and Whole-Cell Protein Analysis of Spirochetes Isolated from Arthropods in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2008, vol. 15, No 2, p. 225-230. ISSN 1232-1966.
  72. KŘIVÁNEK, Martin. Role byrokracie v oblasti sociálních věcí (The role of bureaucracy in social affairs). In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Doctus 2008. 1st ed. Bratislava: Eruditio, 2008, 4 pp. ISBN 978-80-88954-45-3.
  73. LÁNÍKOVÁ, Deana. Rostlinná společenstva zdí na jižní a západní Moravě (Plant communities on walls in southern and western Moravia (Czech Republic)). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008, vol. 2008, No 26, 19 pp. ISSN 1211-3603.
  74. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Stanislav CETKOVSKÝ and Petr KUČERA. Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? (Wind power development and tourism: threat or opportunity?). In Sborník příspěvků k Mezinárodnímu roku planety Země. 1st ed. Brno: ESF MU Brno, 2008, p. 121-129. ISBN 978-80-210-4748-8.
  75. KUNC, Josef, Petr TONEV and Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest) (Developing zones and private developer: selected example in central Europe (CTP Invest)). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, No 1, p. 93-97. ISSN 1337-6748.
  76. FAJMON, Karel. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 312-313. ISSN 1211-5258.
  77. CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ and Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2008, vol. 89, No 6, p. 1541-1553. ISSN 0012-9658.
  78. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
  79. KLÍMOVÁ, Viktorie. Spatial analysis of business incubators in the Czech Republic and their importance for development of small enterprises. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008, p. 1-22.
  80. FAJMON, Karel. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 323. ISSN 1211-5258.
  81. TKOČ, Michal and Jaromír VAŇHARA. Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska (Opetiidae and Platypezidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region). In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, p. 1-5. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  82. LIŠKOVÁ, Kateřina. Strange Bedfellows: Feminist, Sexological and Criminological Discourses on Pornography. Marie-Luise Kohlke and Luisa Orza. In Probing the Problematics: Sex and Sexuality. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2008, p. 1-10, 11 pp. ISBN 978-1-904710-43-1.
  83. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ and Josef ZEMAN. Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, p. 35-38, 627 pp. ISBN 978-80-248-1767-5.
  84. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
  85. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodological Approaches to the Tourism Regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
  86. FAJMON, Karel. Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 324-325. ISSN 1211-5258.
  87. HORSÁK, Michal and Jan MYŠÁK. The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards. Malacologica Bohemoslovaca. 2008, vol. 7, No 1, p. 47-50. ISSN 1336-6939.
  88. TKOČ, Michal and Jaromír VAŇHARA. The puparium and mature larva of the flat-footed fly Lindneromyia hungarica Chandler, 2001 (Diptera: Platypezidae). Zootaxa. N. Zéland: Magnolia Press, 2008, vol. 1730, No 1730, p. 59-64. ISSN 1175-5326.
  89. HLOUŠEK, Vít and Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung (Czech Republic: Consolidation of party system with persisting problem of majority creation). In BOS, Ellen and Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1st ed. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008, p. 91-103. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.
  90. SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri (Sport in Czech Republic). Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, 2008, 4/2008, No 4, p. 54-61. ISSN 1237-6051.
  91. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Dominik DVOŘÁK, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Peter GAVORA, Libuše HRABÍ, Patrícia JELEMENSKÁ, Věra JEŽKOVÁ, Dana HUBELOVÁ, Drahoslava CHÁROVÁ, Dušan KLAPKO, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ, Mária NOGOVÁ, Jan PRŮCHA, Zuzana SIKOROVÁ and Jana STARÁ. Učebnice: z pohledu pedagogického výzkumu (Textbooks from the educational research perspective). 1st ed. Brno: Paido, 2008, 196 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  92. KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (Textbooks from the educational research perspective). In KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido, 2008, p. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  93. HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ and Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu (Didactic tools and media in Geography lessons). In KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido, 2008, p. 147-163. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  94. FAJMON, Karel. Veronica filiformis Sm. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 329. ISSN 1211-5258.
  95. FAJMON, Karel. Viola suavis M. Bieb. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, vol. 43, No 2, p. 331-333. ISSN 1211-5258.
  96. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice (Elections to the European Parliament in the Czech Republic). In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1st ed. Praha: Evropské hodnoty, 2008, p. 67-80, 13 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
  97. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích (Research on saproxylic beetles in nature reserves). In Výzkum v ochraně přírody. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008, p. 34-34. ISBN 978-80-7399-498-3.
  98. KREJČÍ, Pavel, Leoš JELEČEK and Eva HOROVÁ. "Where are you from?" - "I am from Czechia!". The Czech And Slovak History Newsletter. Valdosta, Georgia (USA): Czechoslovak Studies Association, 2008, Volume 31, No. 2, p. 7-10.
  99. SIMONOVA, Deana and Zdeňka LOSOSOVÁ. Which factors determine plant invasions in vegetation of man-made habitats in the Czech Republic? In Urban biodiversity & Design, Book of Abstracts, Third Conference of the Competence Network Urban Ecology. Bonn: Bundesamt für Naturschutz (BfN), 2008, p. 218-218.
  100. CÍSAŘ, Ondřej, František MIKŠ, Jiří NAVRÁTIL and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Zarodzenja gromadjanskovo suspilastva - českyj priklad (Civil Society Building: the Case of the Czech Republic). Vydání první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 80 pp. ISBN 978-80-7325-173-4.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация (The Tax Administration). In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. KOČÍ, Martin. Acidofilní alpínské trávníky (Alpine grasslands on base-poor soils). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  3. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of Spilogona (Diptera Muscidae). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, vol. 62, No 5, p. 593-599. ISSN 1335-6372.
  4. KOČÍ, Martin and Milan CHYTRÝ. Alpínská vřesoviště (Alpine heathlands). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 65-70. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  5. KRÁLÍK, Oldřich. Analýza zdravotního stavu obyvatelstva na základě ukazatelů úmrtnosti ve vybraných regionech ČR (Analysis of the health condition of population on the basic of indicators of moratlity in selested region sof the CR). In School and Health 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007, 10 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  6. ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete (Baltic Studies at the Brno University). Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 49, No 1, p. 83-84. ISSN 0258-0802.
  7. KOČÍ, Martin. Bazifilní alpínské trávníky (Alpine grasslands on base-rich soils). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 84-90. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  8. KUŘE, Josef. Bio- und Medizinethik in den Laendern Mittel- und Osteuropas: Tschechische Republik (Bioethics and Medical Ethics in the Central and Eastern European Countries: The Czech Republic). Teorie vědy/Theory of Science. Praha: FU AV ČR, 2007, XVI/XXIX, No 1, p. 45-55. ISSN 1210-0250.
  9. FAJMON, Karel and Petr PETŘÍK. Bromus lanceolatus Roth. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, vol. 42, No 2, p. 254-256. ISSN 1211-5258.
  10. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1st ed. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007, p. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
  11. CHROMÁ, Kateřina, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ and Radim TOLASZ. Climatic fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-2005. In EGU General Assembly 2007 - Geophysical Research Abstracts, Vol. 9. 2007. ISSN 1029-7006.
  12. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ and Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES and R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007, p. 63-88, 25 pp. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0.
  13. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Consequences of the advance in Fridericia taxonomy for our knowledge of Czech and Slovak enchytraeid faunas. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, p. 127-130. ISBN 978-80-86525-08-2.
  14. DUBNÁ, Soňa, Iva LANGROVÁ, Ivana JANKOVSKÁ, Jaroslav VADLEJCH, Stanislav PEKÁR, Jan NÁPRAVNÍK and Jan FECHTNER. Contamination of soil with Toxocara eggs in urban (Prague) and rural areas in the Czech Republic. Veterinary Parasitology. England: Elsevier, 2007, vol. 144, 1-2, p. 81-86. ISSN 0304-4017.
  15. DOLÁK, Jan. Czech and Slovak museology, current status and the future of this branch of science. Nordisk Museologi. 2007, vol. 2007, No 2, p. 99-106. ISSN 1103-8152.
  16. POLÁŠKOVÁ, Eva. Czech National Lesbian Study. 2007.
  17. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1st ed. Bonn: Bouvier, 2007, p. 195-217. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
  18. KREJČÍ, Pavel. Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu (Czechia: 90 years after the establishment of Czechoslovakia, 15 years after its disintegration, but also 10 years after the Nagano ice hockey triumph). Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007, IV, No 2, p. 51-58. ISSN 1212-9690.
  19. KYLOUŠEK, Jakub. České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin (Czech Parliamentary Elections 2006: Analysis of Ballots). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, vol. 2007, No 1, p. 79-92, 13 pp. ISSN 1211-3247.
  20. SZCZYRBA, Zdeněk, Josef KUNC, Pavel KLAPKA and Petr TONEV. Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu (Diffusion Processes in the Czech Retail). Regionální studia. Praha: VŠE v Praze, 2007, vol. 1, No 1, p. 8-12. ISSN 1803-1471.
  21. BERAN, Luboš and Michal HORSÁK. Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions. 2007, vol. 2, No 1, p. 45-54. ISSN 1798-6540.
  22. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Dvoukřídlí (Diptera). In HUDEC, Karel and Jiří KOLIBÁČ. Příroda České republiky - Průvodce faunou. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 262-287. Příroda České republiky 1. ISBN 978-80-200-1569-3.
  23. RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, p. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  24. VAIL, Benjamin. Economic Perspectives on International Waste Transport. In Environmental Economics, Policy and International Relations: Papers presented at 9th seminar of PhD students, young scientists and researchers of Visegrad group countries. Prague: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007, p. 16-26. ISBN 978-80-86709-11-6.
  25. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK and Pavel MARHOUL. Eumodicogryllus bordigallensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic. In BRYJA, Josef and Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
  26. HAVLÍK, Vlastimil and Aneta VALTEROVÁ. Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu (Europeanization of Czech political parties: application of Ladrech`s concept). Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politologie UCM v Trnave, 2007, VII., No 4, p. 77-103. ISSN 1335-9096.
  27. RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, p. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  28. GRULICH, Vít. Flóra a vegetace Vojenského újezdu Boletice (Flora and vegetation of the Boletice Military Area). In Petříček V. et Kuchařová P. [eds]: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007, p. 93-113. ISBN 978-80-87051-11-5.
  29. DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky (Main indicators of regional development of NUTS 2 regions in the Czech Republic). In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007, p. 17-21. Výroční zpráva SROP.
  30. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Česko - Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 1 (Music on the cross. Bohemia - Austria. The Czech musicians and Austria 1). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 1, p. 3-7. ISSN 1210-8081.
  31. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 2 (Music on the cross. Bohemia - Austria. The Czech musicians and Austria 2). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 2, p. 3-7. ISSN 1210-8081.
  32. LUŽNÝ, Dušan and David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós and Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1st ed. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007, p. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3.
  33. RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, p. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  34. GALVASOVÁ, Iva, Stanislav KADEČKA, Jan BINEK, Milan GALVAS, Dušan HALÁSEK, Václav TOUŠEK, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Petr KLUSÁČEK and Bohumil FRANTÁL. Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (Identification of competencies burdenning the service of territorial public administration with survey of small municipalities). Brno: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, 61 pp. Projekt plynoucí z usnesení vlády ČR č. 1325/2006.
  35. VAIL, Benjamin. Illegal Waste Transport and the Czech Republic: An Environmental Sociological Perspective. Czech Sociological Review. Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2007, vol. 43, No 6, p. 1195-1211. ISSN 0038-0288.
  36. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
  37. EIBL, Otto and Anna MATUŠKOVÁ. Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2007, vol. 9, 2-3, p. 114-138. ISSN 1212-7817.
  38. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR. (How to Research Social Movements? Czech Women's movement). Politologický časopis. Brno: MPU, 2007, XIV, No 3, p. 224-246, 22 pp. ISSN 1211-3247.
  39. SIMONOVÁ, Deana and Zdeňka LOSOSOVÁ. Jaké faktory podmiňují rostlinné invaze na antropogenních stanovištích v České republice? (Which factors determine plant invasions in vegetation of man-made habitats in the Czech Republic?). In Rostlinné invaze v ČR: Situace, výzkum a management. 2007.
  40. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Jaké jsou vlastnosti hojných druhů polních plevelů? (What are the attributes of common weed species?). In Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Program a abstrakty. 2007.
  41. SCHELLE, Karel and Vlastislav MAN. K problematice ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky (To problematic of constitutional regulation assurance keeping in Czech Republic). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007, p. 136-153, 17 pp. ISBN 978-80-87071-25-0.
  42. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. (The Laboratory of Secularization. Religion and policy in the non-religious society: the Czech case.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 183 pp. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
  43. KUNC, Josef. Lázeňský cestovní ruch v České republice - historie a současnost (Spa Tourism in the Czech Republic - past and present). In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, p. 147-152. ISBN 978-80-7040-986-2.
  44. RABUŠICOVÁ, Milada and Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, p. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  45. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Milan CHYTRÝ, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Tomáš ČERNÝ, Jan NOVÁK and Deana SIMONOVÁ. Louky a mezofilní pastviny (Meadows and mesic pastures). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 165-278. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  46. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ and Slavomír NEHYBA. Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2007, vol. 9, -, p. 3932-3932. ISSN 1029-7006.
  47. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ, Iveta ŠIMBEROVÁ and Vladimír CHALUPSKÝ. MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS. In Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishemnt of Faculty of Business and Management Brno University of Technology. Brno: Brno University of Technology, 2007, p. 230-237. ISBN 978-80-214-3482-0.
  48. ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, Rudolf BRÁZDIL and Radim TOLASZ. Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002. Theor. Appl. Climatol. 2007, vol. 88, 3-4, p. 179-192. ISSN 0177-798X.
  49. KALOUDA, František, Josef MECH and Pavel POVOLNÝ. Metody analýz výdajů státního rozpočtu (Methods of the State Budget Expenditures Analysis). 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007, 125 pp. Management studium. ISBN 978-80-86851-75-4.
  50. KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007.
  51. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi (Multilingualism of the European Union and its consequences for Czech legal practice). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 130 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 309. ISBN 978-80-210-4298-8.
  52. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1st ed. Turku: the Donner Institute, 2007, p. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8.
  53. VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ and Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1st ed. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007.
  54. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studiesin the cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 35, Geology. Brno: Masaryk University, 2007, p. 47 -53, 6 pp. ISBN 978-80-210-4368-8.
  55. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
  56. DANČÁK, Břetislav and Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, vol. 45, No 3, p. 11-15. ISSN 1232-0447.
  57. CÍSAŘ, Ondřej and Petr TOMÁŠ. Party Funding in the Czech Republic. In SMILOV, Daniel and Jurij TOPLAK. Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007, p. 71-89. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7046-9.
  58. SÁDLO, Jiří, Milan CHYTRÝ and Tomáš ČERNÝ. Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Pioneer vegetation of sandy and shallow soils). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 320-365. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  59. CHYTRÝ, Milan. Písečné stepi (Sandy steppes). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 366-370. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  60. BOUBLÍK, Karel and David ZELENÝ. Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. Tuexenia. Göttingen, 2007, vol. 27, No 1, p. 73-90, 17 pp. ISSN 0722-494X.
  61. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ and Ingolf KÜHN. Plant trait patterns in annual vegetation of Central European human-made habitats. In Surveys of vegetation and floras - new prospects, joint ways: List of participants and abstracts. 2007.
  62. PETRÁKOVÁ, Lenka and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Preliminary results on the interaction of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) with other ants (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News. 2007, vol. 10, No 1, p. 118. ISSN 1994-4136.
  63. CHYTRÝ, Milan. Project Vegetation of the Czech Republic: Preface and summary of methods. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 35-52. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  64. GRIGARČÍKOVÁ, Šárka. Přehled základních reálných tendencí ve vývoji zahraničního obchodu České republiky. (The View of basic real tendences in the evolution of international trade of the Czech Republic.). In MendelNet 2007. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, p. x, 15 pp. ISBN 978-80-903966-6-1.
  65. KUNC, Josef. Přístupy k tvorbě regionálních strategických dokumentů v cestovním ruchu - setrvačnost či inovace? (Approaches to the output of regional strategic documents in tourism - inertia or innovation?). In Aktuální problémy cestovního ruchu. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007, p. 1-10. ISBN 978-80-87035-01-6.
  66. RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, p. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  67. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Finanční právo? In Dny veřejného práva. 2007.
  68. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
  69. IVANOV, Martin. Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site (Moravia, Czech Republic) and their evolutionary significance. In Abstracts of the 1st International Palaeobiogeography Symposium. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) and Muséum national d’Histoire naturelle, 2007, p. 51-51.
  70. SHEGUNOVA, Penka Hristova, Jana KLÁNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic. Environmental Pollution. UK: Elsevier, 2007, vol. 146, No 1, p. 257-261. ISSN 0269-7491.
  71. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, p. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  72. WELKER, Martin, Lenka ŠEJNOHOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Hans von DÖHREN, Jiří JARKOVSKÝ and Blahoslav MARŠÁLEK. Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp. communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography. Waco, TX, USA: AMER SOC LIMNOLOGY OCEANOGRAPHY, 2007, vol. 8, No 2, p. 609-619. ISSN 0024-3590.
  73. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER and Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, vol. 18, No 6, p. 835-846. ISSN 1100-9233.
  74. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Jiří SÁDLO and Jan NOVÁK. Slaniskové trávníky (Saline grasslands). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 150-164. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  75. KRAHULEC, František, Milan CHYTRÝ and Handrij HÄRTEL. Smilkové trávníky a vřesoviště (Nardus grasslands and heathlands). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 281-319. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  76. JOHANISOVÁ, Naděžda. Sociální, nebo eko-sociální podnik? (Social or eco-social enterprise?). 2007.
  77. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ and Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2006 (Social and economic development of regions of the Czech Republic - actualisation 2006). 2007.
  78. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholder approach in Czech Republic. In International Conference on applied Business & Economics: Proceedings. 1st ed. Piraeus, Greece: Piraeus University, 2007, p. 36-36.
  79. FAJMON, Karel. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, vol. 42, No 2, p. 329-332. ISSN 1211-5258.
  80. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Ondřej MÁJEK, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ and Helena BARTOŇKOVÁ. Stochastické modely efektu screeningových programů v onkologii (Stochastic models for the evaluation of cancer screening programmes). In Summer School DATASTAT 06, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2007, p. 149-154. ISBN 978-80-210-4493-7.
  81. KOČÍ, Martin. Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace (Subalpine tall-forb and deciduous-shrub vegetation). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  82. CHYTRÝ, Milan, Aleš HOFFMANN and Jan NOVÁK. Suché trávníky (Dry grasslands). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 371-470. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  83. KLIMPLOVÁ, Lenka. The Czech Republic from the Perspective of the Varieties of Capitalism Approach. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2007, vol. 2, No 2, p. 49-74. ISSN 1802-4289.
  84. ŠÍDOVÁ, Adéla and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, p. 147-152. ISBN 978-80-86525-08-2.
  85. BROŽ, Miroslav, Miloslava KOVÁŘOVÁ, Zdeněk LOSOS, Marcela LINHARTOVÁ and Václav VÁVRA. The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2007, vol. 4, No 2, p. 43-55, 18 pp. ISSN 1214-9705.
  86. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří and Markéta OMELKOVÁ. The present distribution and nest tree characteristics of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in South Moravia. Myrmecological News. 2007, vol. 10, No 1, p. 85-90. ISSN 1994-4136.
  87. DUBNÁ, Soňa, Iva LANGROVÁ, Jan NÁPRAVNÍK, Ivana JANKOVSKÁ, Jan VADJLECH, Stanislav PEKÁR and Jan FECHTNER. The prevalence of intestinal parasites in dogs from Prague, rural areas, and shelters of the Czech Republic. Veterinary Parasitology. England: Elsevier, 2007, vol. 145, 1-2, p. 120-128. ISSN 0304-4017.
  88. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The small annelids (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) of a South Moravian floodplain forest with disturbed water regime. In Newsletter on Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, May 25-28, 2006, Brno, Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 123-133. ISBN 978-80-210-4553-8.
  89. ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007, p. 1021 - 1025. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5.
  90. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Thricops albibasalis (Zetterstedt, 1849) and some other records of interesting Fanniidae and Muscidae. Studia dipterologica. 2007, 13/2006, No 2, p. 333-335. ISSN 0945-3954.
  91. ČOPJAKOVÁ, Renata, David BURIÁNEK, Radek ŠKODA and Stanislav HOUZAR. Turmalinity jižní části svratekého krystalinika (Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline Complex). Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2007, vol. 92, -, p. 111-130. ISSN 1211-8796.
  92. DOLÁKOVÁ, Nela and Alena BUREŠOVÁ. Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of moravia (Czech Republic). Acta Paleobotanica. Krakow, 2007, vol. 47, No 1, p. 275-279. ISSN 0001-6594.
  93. CHYTRÝ, Milan. Úvod (Introduction). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 13-17. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  94. KŘEPELKA, Filip. Užívání cizích jazyků před českými správními soudy po vstupu do Evropské unie (Use of foreign languages at Czech administrative courts after the accession to the European Union). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, vol. 2007, No 6, p. 416-424. ISSN 0139-6005.
  95. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, p. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  96. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ and Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva (Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation). Praha: Academia, 2007, 526 pp. ISBN 978-80-200-1462-7.
  97. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých halofilních travin (Vegetation of annual graminoids in saline habitats). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 132-138. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  98. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých sukulentních halofytů (Vegetation of annual succulen halophytes). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 143-149. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  99. CHYTRÝ, Milan. Vymezení vegetačních jednotek a jejich interpretace (Delimitation and interpretation of vegetation units). In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1st ed. Praha: Academia, 2007, p. 19-34. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  100. GRULICH, Vít. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006) (Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Slavkov u Brna (9-14 July 2006)). Zprávy České botanické společnosti, Příloha. Praha: Česká botanická společnost, 2007, vol. 2007, No 2, p. 1-60, 61 pp. ISSN 1211-5266.
  101. JONGEPIER, Jan W., Karel FAJMON and Zdenka OTÝPKOVÁ. Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území (Significant finds of vascular plants in the Bílé Karpaty (White Carpathians) Protected Landscape Area and its vicinity: species new to the area). Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, vol. 42, No 1, p. 117-135. ISSN 1211-5258.
  102. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
  103. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem (Josef Beneš passed away). Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2007, 2007/LIII, No 3, p. 59-59. ISSN 0027-5263.
  104. GRYGAR, Jakub, Yasar ABU GHOSH and Marek SKOVAJSA. Zaostřeno na etnografický výzkum. Úvodem k monotematickému číslu "Sociální antropologie v postsocialismu" (Editorial: Ethnographic Research in Focus. Introduction to the special issue on Social anthropology in post-socialism). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. 2007, vol. 43, No 1, p. 6-12, 6 pp. ISSN 0038-0288.

  2006

  1. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského) (Analysis of the ballots for the 2006 Czech parliamentary elections (a case study of Southern Moravian Region)). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, p. 177-192. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  2. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové (Antropological survey of Markéta Františka countess Dietrichstein). In Regiom 2006. Sborník regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2006, p. 95-104. ISBN 80-85088-22-3.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Atlas krajiny České republiky – současný stav (Landscape Atlas of Czech Republic - Present state). . Bulletin CZ – IALE. Praha: Česká asociace pro krajinnou ekologii, 2006, vol. 6, No 3, p. 4-6.
  4. KUNC, Josef. Bosch Diesel - Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN AV ČR, 2006, vol. 14, No 1, p. 29-38. ISSN 1210-8812.
  5. SYCHRA, Zdeněk. Budoucnost HMU a společné měny z hlediska ČR (The future of the EMU and the single currency from the Czech Republic view). In Česká politika v Evropské unii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006, p. 37-48, 11 pp. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  6. RIPKA, Vojtěch, Matěj TUREK and Anna VITÁSKOVÁ. Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
  7. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie (Czech politics in the year of 2006: An attempt into the assessment of Czech democracy). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, p. 7-12. edice Sborníky, svazek 30. ISBN 80-210-4161-7.
  8. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Český anarchofeminismus (Czech Anarcha-Feminism). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2006, vol. 5, No 2, 16 pp. ISSN 1214-7737.
  9. DROZDOVÁ, Eva. Dietrichsteinové z Mikulova. Výledky antröpologického výzkumu vybraných příslušníků rodu (Dietrichsteins from Mikulov. Results of anthropological evaluation of selected family members). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 271 pp. Masarykova univerzita svazek 1. ISBN 80-210-4065-3.
  10. TRINKAUS, E. and Jiří SVOBODA. Early Modern Human Evolution in Central Europe. The People of Dolní Věstonice and Pavlov. USA: Oxford University Press, Inc., 2006. The Dolní Věstonice Studies 12. ISBN 0-19-516699-X.
  11. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ and Ivo RUDOLF. Effect of forest clearing on the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2006, vol. 20, No 2, p. 166-172.
  12. HELEŠIC, Jan. Ekologie malých a středních toků v povodích České republiky (Ecology of small and intermediate stream of the Czech republic catchmanets). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
  13. BUREŠ, Jan, Marcela KOPÁČOVÁ, Ilona KOUPILOVÁ, Viktor VOŘÍŠEK, Stanislav REJCHRT, Martin BERÁNEK, Bohumil SEIFERT, Oldřich POZLER, Pavel ŽIVNÝ, Tomáš DOUDA, Martina KOLESÁROVÁ, Michal PINTÉR, Vladimír PALIČKA and Jan HOLČÍK. Epidemiology of Helicobacter pylori Infection in the Czech Republic. Helicobacter. Oxford: Blackwell Publishing, 2006, vol. 11, No 1, p. 56-65. ISSN 1083-4389.
  14. KUČERA, Pavel, Bohuslav UHER and Ondřej KOMÁREK. Epiphytic cyanophytes Xenococcus kerneri and Chamaesiphon minutus on the freshwater red alga Paralemanea catenata (Rhodophyta). Biologia. Bratislava: Versita, 2006, vol. 26, No 3, p. 11-13. ISSN 0006-3088.
  15. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae, Muscidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. 1st ed. Bratislava: Comenius University, 2006, 8 pp. Electronic version 1, CD ROM Edition. ISBN neuvedeno.
  16. BRABEC, Karel and Peter LANGTON. Faunistic notes: Chironomidae. In Kinkorova J. (ed), Dipterologica bohemoslovaca 13. Praha, 2006.
  17. ČERNÝ, Miloš, Miloš VÁLA and Robert VLK. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Agromyzidae. In: Kinkorová J. (ed.): Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae Biologica. Praha: Univerzita Karlova, 2006, vol. 50, 1-2, p. 150-154. ISSN 0001-7124.
  18. KOMZÁK, Petr, Jiří KROČA and Jindřiška BOJKOVÁ. Faunisticky zajímavé nálezy chrostíků (Insecta: Trichoptera) z Moravskoslezských Beskyd (Interesting faunistic records of caddisflies (Trichoptera) from the Moravskoslezské Beskydy Mountains (Czech Republic)). Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2006, vol. 55, No 1, p. 73-76. ISSN 1211-3026.
  19. POLÁČKOVÁ, Klára. Formální institucionalizace socio-ekonomických vztahů v Polsku a České Republice (1989 – 1998). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, XIII, No 2, p. 214-242, 28 pp. ISSN 1211-3247.
  20. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Gay a lesbické hnutí v České republice. Global Politics. 2006, Vol. 5, No. 1. ISSN 1213-7685.
  21. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije (State Administration and Self-Government). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, p. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  22. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii (Civil Society and Its Role in the Social Transformation). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, p. 272-291. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  23. HORSÁK, Michal. Habitat requirements of the Czech Pisidium species (Mollusca: Bivalvia) and possible application to bioindication. Verh. Internat. Verein. Limnol. Stuttgart, 2006, vol. 29, No 1, p. 1767-1769. ISSN 0368-0770.
  24. LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna, Haré Ráma (Hare Krishna, Hare Rama). National Geographic : Česká republika. Praha: SanomaMagazines, 2006, vol. 2006, duben, p. 8-16. ISSN 1213-9394.
  25. CEMPÍREK, Jan and Milan NOVÁK. Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. (Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina.). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 79-88. ISSN 1211-8796.
  26. FAJMON, Karel. Chenopodium murale L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2006, vol. 41, No 2, p. 199-200. ISSN 1211-5258.
  27. VÁCLAVÍK, David and Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000 (Institutionalized Forms ofReligiosity and its Manifestations in the Czech Republic in 1989 - 2000). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, 14/2006, No 2, p. 45-64. ISSN 1210-3640.
  28. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky v ČR – problematické prvky (Regional Polity in Czech Republic - Problematic Elements). In MALÍKOVÁ, Ludmila and Katarína STAROŇOVÁ. Kvalita riadenia v novom európskom aministratívnom priestore. 1st ed. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSV UK, Transparency International Slovensko, 2006, p. 205-210. ISBN 80-89244-07-6.
  29. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS and Radek ŠKODA. Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2006, 182/2006, No 2, p. 165-171. ISSN 0028-3649.
  30. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK and Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii (Corruption. Displays and Combat in the Czech Republic and the European Union). / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, 309 pp. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
  31. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ and Jarmila MACKOVÁ. Long-term fluctuations of floods in the Czech Republic. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 8. Vienna: European Geophysical Union, 2006, p. 1. ISSN 1029-7006.
  32. DOBROVOLNÝ, Petr and Rudolf BRÁZDIL. Long-term trends in strong winds in the Czech Republic. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 8. Vienna: European Geophysical Union, 2006, p. 1. ISSN 1607-7962.
  33. KLUSÁČEK, Petr. Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí (Intermunicipal cooperation and its perception among mayors). 2006th ed. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2006, 26-30. ISBN 80-86407-11-X.
  34. ŘEHULKOVÁ, Eva and Milan GELNAR. Monogenea sladkovodních akvarijních ryb v České republice - současný stav a perspektivy (Monogeneans of freshwater aquarium fishes in the Czech Republic - current state and prospects). In IX. Česká ichtyologická konference. Vodňany: VÚRH JU Vodňany; Tiskárna Public, Martin Kreuz, Vodňany, 2006, p. 142-143. ISBN 80 - 85887-57-6.
  35. BOJKOVÁ, Jindřiška and Jan ŠPAČEK. New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2006, vol. 91, No 1, p. 1-6. ISSN 1211-8788.
  36. SEJKORA, Jiří, Radek ŠKODA and Petr ONDRUŠ. New naturally occuring mineral phases from Krásno-Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic. Jour. Czech. Geol. Soc. Praha: ČGS, 2006, vol. 51, 1-2, p. 159-187. ISSN 1210-8197.
  37. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej (Some general problems of financial law determination in the Czech Republic). In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006, p. 306-310, 318 pp. ISBN 985-417-835-8.
  38. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR (Interest groups and their role in the process of transformation and consolidation of democracy in the Czech Republic). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006, p. 229-246, 17 pp. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3.
  39. CHYTILEK, Roman and Otto EIBL. ODS a její voliči (ODS and its Electorate). In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1st ed. Brno: CDK, 2006, p. 227-244. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
  40. MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej (The taxation of incomes in the Czech Republic). In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1st ed. Białystok: Temida2, 2006, p. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0.
  41. KYLOUŠEK, Jakub. Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců) (Personality propotion of elections (ballots, preferences, characteristic of elected members)). In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK and Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, p. 108-122. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
  42. MAREŠ, Miroslav. Panslawismus im ideologischen Hintergrund der radikalen und extremistischen Strömungen in der Tschechischen Republik (Panslavism in Ideological Background of Radical and Extremist Organizations in the Czch Republic). In BACKES, Uwe and Eckhard JESSE. Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich. 1st ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, p. 359-369, 10 pp. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 29. ISBN 978-3525369050.
  43. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii (Transition to Democracy of the Czech Republic). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, p. 25-48. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
  44. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ and Ladislav VOJÁČEK. Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy) (Beginning of Modern State and Law of the Czech Republic). 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 66 pp. 1.sv. ISBN 80-86861-68-6.
  45. DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi (Czech position and interests within European and transatlantic security dimension). In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1st ed. Brno: IIPS, 2006, p. 77-88. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  46. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR (Czech Position in the Treaty Establishing a Constitution for Europe: risks and advantages for the Czech Republic). In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK and Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006, p. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  47. GRULICH, Vít. Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách (Remarks about Silver Fir woodlands in South Bohemia (Czech Republic)). In Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, p. 107-118. ISBN 80-86632-08-3.
  48. VYKOUPIL, Libor. Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka (Right-wing Putschist - Example Ladislav Kobsinek). In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1st ed. Brno: CDK, 2006, p. 432-451. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
  49. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Andrea KUČEROVÁ and Josef NAVRÁTIL. Problematika mapování rašelinných borů v České Republice (Mapping of the Pine mire forests (priority habitat) in the Czech Republic). In Kučera T. & Navrátilová J. [eds], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, p. 77-90. ISBN 80-86632-08-3.
  50. EIBL, Otto. Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže (Pre-election polls and their possible impact on behavior of parties, candidates and voters). In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK and Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, p. 89-107. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
  51. HOUZAR, Stanislav, Hana DOLEŽALOVÁ, Milan NOVÁK, Vladimír HRAZDIL and Anna PFEIFEROVÁ. Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. (Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 3-77. ISSN 1211-8796.
  52. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference v kvalitě pracovních sil v České republice (Regional diferencies in quality of labour force in the Czech Republic). In Noví členovia EÚ - nové výzvy pre európsku regionálnu rozvojovú politiku. CD-ROM. Košice - Bratislava: Technická univerzita - Ekonomická univerzita, 2006, p. 253-256. ISBN 80-225-2060-8.
  53. TVRDOŇ, Michal. Regulace trhu práce v ČR (Labour regulation in the Czech Republic). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, ESF MU, 2006. ISSN 1801-4496.
  54. BEDNÁŘOVÁ, Jana, Jan ZUKAL and Zdeněk ŘEHÁK. Rozšíření netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) v České republice (Distribution of Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) in the Czech Republic). Vespertilio. Praha, Revúca: ČESON, SON, 2006, 9-10, No 1, p. 9-26. ISSN 1213-6123.
  55. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic. Environmental Pollution. Elsevier, 2006, vol. 2006, 144/1, p. 248-254, 8 pp. ISSN 0269-7491.
  56. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel FUČÍK and Pavel SCHÁNILEC. Serological Confirmation of Borrelia burgdorferi Infection in Dogs in the Czech Republic. Veterinary research communications. 2006, vol. 30, No 3, p. 231-38, 8 pp. ISSN 0165-7380.
  57. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ and Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2005 (Social and economic development of regions of the Czech Republic - actualisation 2005). 2006.
  58. ŠEDO, Jakub. Stabilita zastoupení v České republice (Stability of representation in the Czech Republic). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, p. 145-157. Svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  59. POSPÍŠIL, Ivo. Suděvnaja vlasť i pravovoj porjadok (Judicial Power and Legal Order). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006, p. 139-157, 18 pp. Democracy. ISBN 80-7325-104-3.
  60. SEJKORA, Jiří, Petr ONDRUŠ, Miroslav FIKAR, František VESELOVKÝ, Zdeněk MACH, Ananda GABAŠOVÁ, Radek ŠKODA and Pavel BERAN. Supergene minerals at the Huber Stock and Schnod stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. Jour. Czech. Geol. Soc. Praha: ČGS, 2006, vol. 51, 1-2, p. 57-103, 54 pp. ISSN 1210-8197.
  61. IVANOV, Martin, Rudolf MUSIL and Rostislav BRZOBOHATÝ. Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography. Beiträge zur Paläontologie. Wien, 2006, vol. 30, -, p. 223-239. ISSN 1024-4727.
  62. KRČ, Robert. The Czech Republic – Draft Legislation on Concession Contracs and Concession Proceedings. Public Procurement Law Review. Británie, Londýn: Sweet & Maxwell, 2006, vol. 2006, No 2, p. 2A59-NA65, 7 pp. ISSN 0963-8245.
  63. KRČ, Robert. The Czech Republic – Draft Legislation on Public Contracts. Public Procurement Law Review. 2006, vol. 2006, No 4, p. NA123-NA126, 4 pp. ISSN 0963-8245.
  64. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1st ed. London: Whiting & Birch Ltd, 2006, p. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
  65. KUČERA, Pavel and Věra OPRAVILOVÁ. The occurrence of the freshwater sponge Eunapius fragilis (Porifera, Spongillidae) in the Cezch Republic. Rare or only neglected species? In Zborník recenzovaných príspevkov ŠVK Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, p. 266-267. ISBN 80-88870-58-5.
  66. ŘEHULKOVÁ, Eva and Milan GELNAR. Three new species of Dactylogyrus Diesing, 1850 (Monogenea: Dactylogyridae) from the gills of the bala sharkminnow, Balantiocheilos melanopterus (Cyprinidae), from Thailand. Systematic Parasitology. Springer, 2006, vol. 64, No 3, p. 215-223. ISSN 0165-5752.
  67. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky (Transformation of the Czech Economy). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2006, 56 pp. ISBN 80-210-4197-8.
  68. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004 (Transformation of the Czech Economy, 1989-2004). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2006, 304 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.
  69. REITTEREROVÁ, Vlasta, Hubert REITTERER and Elisabeth Theresia FRITZ. Tschechien (Czech republic). In Oesterreichisches Musiklexikon. 1st ed. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, p. 2456-2459, 5 pp. ISBN 3-7001-3067-8.
  70. TONEV, Petr, Josef KUNC and Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti (Czech regions typology from the viewpoint of regional competitiveness). In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
  71. HAVLOVÁ, Marcela. Variability of the Molinion meadows in the Czech and Slovak Republic. In Abstracts 15th European vegetation survey workshop Vegetation in agricultural landscapes and "Natura 2000". Catania, Italy: Universita di Catania, 2006, p. 21-22.
  72. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Zdeňka LOSOSOVÁ, Martina FABŠIČOVÁ and Viera HORÁKOVÁ. Variability of vegetation of exposed pond bottoms in relation to management and environmental factors. Preslia. Praha, 2006, vol. 78, No 2, p. 235-252. ISSN 0032-7786.
  73. SIMONOVA, Deana. Vegetation of trampled habitats in the Czech Republic: a formalized phytosociological classification. In European Vegetation Survey - 15th Workshop. Catania, Italy: Department of Botany, University of Catania, 2006, p. 20-20. ISBN 2006.
  74. FUČÍK, Petr. Věková homogamie českých sňatků 1920–2000 (The Age Homogamy of Czech Marriages, 1920–2000). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2006, vol. 42, No 4, p. 719-739. ISSN 0038-0288.
  75. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK and Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí (Qualification of third country residents as a factor influencing access to, success and mobility in the labour market). Praha: MKC Praha, 2006, 56 pp. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
  76. TVRDOŇ, Michal. Vliv regulace trhu práce na konkurenceschopnost (Impact of labour regulation on competitive strength). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky: (vývojové trendy). První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 133-143, 375 pp. Konkurenční schopnost české ekonomiky. ISBN 8021041579.
  77. HRAZDIL, Vladimír, Milan VOKÁČ, Stanislav HOUZAR and Petr DOČKAL. Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. (Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 207-217. ISSN 1211-8796.
  78. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES (Foreign policy of the Czech Republic in relation to EU-membership). Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del. Warszawa: PISM, 2006, vol. 6, No 3, p. 61-83. ISSN 1643-0360.
  79. PINK, Michal. Volební geografie České republiky (Electoral geography of the Czech Republic). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, p. 158-176, 18 pp. ISBN 80-210-4161-7.
  80. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky (Electoral Campaign 2006: the emergence of the political marketing in the Czech Republic). In FOLTÝN, Tomáš, Dalibor ČALOUD, Vlastimil HAVLÍK and Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. 1st ed. Brno: CDK, 2006, p. 26-41. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6.
  81. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla and Petr PAŘIL. Výskyt vodních bezobratlých ve svrchních vrstvách substrátu vyschlého toku (Occurrence of water macroinvertebrates in upper bottom layers of a dried stream). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a SLS. 2006th ed. Praha: Česká limnologická společnost, 2006, p. 124-125, 163 pp. ISBN 80-239-7257-X.
  82. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Vzdělávání v oblasti chronických ran v České republice. (Education in the area of chronic wounds in Czech republic.). Sestra. Praha, 2006, vol. 184, No 9, p. 16-18. ISSN 1210-0404.
  83. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ and Ingolf KÜHN. What are the biological and ecological traits of successful weed species? In Book of Abstracts, Neobiota From ecology to conservation, 4th European conference on biological invasions. Vienna, Austria: Federal Agency for Nature Conservation, 2006, p. 185-185.
  84. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ and Lucie CHALOUPKOVÁ. Workplace learning. National review paper – the Czech Republic (Workplace learning. National review paper – the Czech republic). 2006.
  85. KUČERA, Pavel. Za tajemstvím našich sladkovodních ruduch (The mystery of freshwater rhodophytes in the Czech Republic). Živa. Praha: Academia, 2006, vol. 2006, No 1, p. 13-14. ISSN 0044-4812.
  86. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej (The budget principles of local self-government units in the Czech Republic). In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1st ed. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, p. 44-62, 516 pp. ISBN 83-922867-3-1.
  87. IVANOV, Martin. Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam (Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site and their evolutionary significance). In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 33-34 (2003-2004). Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 36-37. ISBN 80-210-4097-1.

  2005

  1. GREGOR, František and Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, 2005, vol. 60, No 5, p. 123-127. ISSN 0006-3088.
  2. FAJMON, Karel. Adonis flammea Jacq. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2005, vol. 40, No 1, p. 83-84. ISSN 1211-5258.
  3. CÍSAŘ, Ondřej. Al-mudžtama` al-madaní wa dawruhu fí 't-tahawwul al-idžtimá`í (Civil Society and Its Role in Social Transformation). Eds. Stanislav Balík, Pavel Pšeja. In `Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). Brno, Bagdad: CDK-IRI, 2005, p. 218-235. mimo řady. ISBN 80-7325-058-6.
  4. ŠTEJNAROVÁ, Petra, Mehmet COELHAN, Romana KOSTRHOUNOVÁ, Harun PARLAR and Ivan HOLOUBEK. Analysis of Short Chain Chlorinated Paraffins in Sediment Samples from the Czech Republic by Short-Column GC/ECNI-MS. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2005, vol. 2005, No 58, p. 253-262. ISSN 0045-6535.
  5. ROZKOŠNÝ, Rudolf and Miroslav BARTÁK. Anthomyiidae (květilkovití) (Anthomyiidae). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1st ed. Praha: Agentura ochran přírody a krajiny ČR, 2005, 2 pp. ISBN 80-86064-96-4.
  6. SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ and Levien ROUW. ASI-MILOVANÍ? o lidech různých národností žijících v ČR (Asimilated? about people of various nationality living in the Czech republic). 2005.
  7. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. (Foreign Policy). In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005, p. 194-217. ISBN 80-7325-058-6.
  8. MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja (Police and Intelligence in Democratisation Process in the Czech Republic). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1st ed. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, p. 131-, 20 pp. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  9. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR and Zdeněk LOSOS. Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2005, 25/2005, No 1, p. 63-66. ISSN 0867-7360.
  10. FOJT, Bohuslav and Radek ŠKODA. Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách. (Bi4Se3 and ikunolite-laitakarite from Uranium deposit Zálesí near Javorník in Rychleby Mts., Czech Republic.). Acta Mus. Moraviae. Brno, 2005, vol. 90, -, p. 99-107. ISSN 0323-0570.
  11. BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005, p. 140-149, 9 pp. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  12. KOPEČEK, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1st ed. Brno: CDK a ISPO, 2005, p. 109-117. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  13. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA and Jaroslava PERTOLDOVÁ. CR-BOHATÉ SPINELY Z ULTRAMAFICKÝCH HORNIN MOLDANUBIKA (CR-RICH SPINELS FROM MOLDANUBIAN ULTRAMAFIC ROCKS). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, LXXX, No 3, p. 87-96. ISSN 1211-8796.
  14. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu (Czech National Culture in Perspective of Management). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., březen, p. 22-23. ISSN 1213-8878.
  15. KREJČÍ, Pavel. Česko po desíti letech samostatnosti - Czechia at the Gates of the European Union (Czechia after ten years of Independence - Czechia at the Gates of the European Union). In Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. 1st ed. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005, p. 101-105. ISBN 954-07-2101-6.
  16. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie (Tax law in the system of the financial law after the E.U. integration). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  17. KUBEŠOVÁ, Svatava and Milan CHYTRÝ. Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. Journal of Bryology. London: Maney Publishing, 2005, vol. 27, No 1, p. 35-46, 10 pp. ISSN 0373-6687.
  18. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? (Did Czech Reformers Underestimated the Role of Law in the Transformation?). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, No 2, p. 70-84, 14 pp. ISSN 1213-2446.
  19. KANDALEC, Pavel. Dvojí občanství (ve vztahu ke Slovenské republice) (Double citizenship). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2005, vol. 2005, No 5, 48 pp. ISSN 1210-4817.
  20. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KROPÁČ, Milan CHYTRÝ, Jan WILD and Lubomír TICHÝ. Effects of abiotic factors on species richness and cover in Central European weed communities. Agriculture, Ecosystems and Environment. Elsevier, 2005, vol. 109, 1-2, p. 1-8. ISSN 0167-8809.
  21. MAREŠ, Miroslav. Etnické strany (Ethnic Parties). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1645-1652, 7 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  22. MAREŠ, Miroslav. Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR (Extremism by Foreigners: Analysis of the concept and its application in the CR). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2005, IV., No 2, p. 1-15. ISSN 1214-7737.
  23. GREGOR, František, Rudolf ROZKOŠNÝ and Miroslav BARTÁK. Fanniidae, Muscidae. Red list of threatened species in the Czech Republic. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2005, 4 pp. ISBN 80-86064-96-4.
  24. CHALUPA, Petr, Dana HUBELOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ and Dušan KRÁČMAR. Fázový společenský posun a Česká republika (Phase social advancement and the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 76 pp. Pedagogicka fakulta. ISBN 80-210-3636-2.
  25. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT and Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, vol. 77, No 2, p. 177-195. ISSN 0032-7786.
  26. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky (Czech Region Polity). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, p. 13-27. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
  27. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja (Democratic Transition of the Czech Republic). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1st ed. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005, p. 20-39. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
  28. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany (Communists and their parties). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1413-1432, 19 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  29. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů (Regions in transition: development od regional differences.). Praha: CEVRO, 2005, 15 pp. Fakta, názory, komentáře.
  30. CHALUPA, Petr. Lidské zdroje v České republice (Human sources of Czech Republic). In Sborník z konference Stredoeuropský priestor. Edícia prírodovedec, číslo 166, FPV UKF Nitra, 2005. 1st ed. Nitra: FPV UKF, 2005, p. 12 - 17, 125 pp. ISBN 80-8050-784-8.
  31. ŘEHÁK, Zdeněk and Jiří GAISLER. Long-term changes in the numbers of bats hibernating in mass hibernacula on the territory of Moravia (Czech Republic). In Abstracts of 10th European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 August. 2005. 2005th ed. Galway, Ireland: National University of Ireland, Galway, 2005, p. 36-36. ISBN 0-9551141-0-1.
  32. DOUBKOVÁ, Martina, Pavel TURČANI, Eva POKOJOVÁ and Jana SKŘIČKOVÁ. Lymfangioleiomyomatóza (kasuistika a přehled případů popsaných v české a slovenské lékařské literatuře) (Lymphangioleiomyomatosis. A case report and a review of cases described in Czech and Slovak medical literature)). Stud. Pneumol. Phtiseol. 2005, vol. 65, No 4, p. 154-159. ISSN 1213-810X.
  33. PŠEJA, Pavel. Malé strany konzervativní orientace (Small Conservative Parties). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1681-1694. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  34. MAREŠ, Miroslav and Pavel PŠEJA. Malé strany liberální orientace (Small Parties of Liberal Orientation). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1667-1679, 11 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  35. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice (Material Base of Public Administration in the Czech republic). In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1st ed. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005, p. 346-354, 370 pp. ISBN 985-417-688-6.
  36. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni (Types of executive coalitions at the municipal level of government). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, p. 26-39. ISBN 80-210-3865-9.
  37. BERAN, Luboš, Lucie JUŘIČKOVÁ and Michal HORSÁK. Mollusca (měkkýši) (Mollusca (molluscs)). In Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Beobratlí. 1st ed. Praha: AOPK CR, 2005, p. 69-74. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. B. ISBN 80-86064-96-4.
  38. ŘEHULKOVÁ, Eva and Milan GELNAR. Monogeneans of freshwater ornamental fish imported into the Czech Republic from Southeast Asia. In 5th International Symposium on Monogenea: Programme and Abstracts. Guangshou, China: D.I. Gibson and T.B. Yang, 2005, p. 114.
  39. CHALUPA, Petr. Naselenia Čechii v konteksti svitovogo i evropiskovo demografičnovo rozvitia (The demographic situation in the Czech Republic). In Geografia i sučastnist. 1st ed. Kyjev: Pedagogičeskij universitet imeni M.P. Dragomanova, 2005, p. 154 - 160, 258 pp.
  40. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky (Some Issues in Political Parties Research in the Czech Republic). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, p. 242-253. ISBN 80-7325-074-8.
  41. MAREŠ, Miroslav. Nezávislé a "antistranické" strany a hnutí (Independent and "Anti-party" Parties and Movements). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1653-1665, 12 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  42. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej (Several problems of czech tax administration act). In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005, p. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  43. MAREŠ, Miroslav and Pavel PŠEJA. Občanská demokratická aliance (Civic Democratic Alliance). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1531-1555, 24 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  44. PŠEJA, Pavel. Občanská demokratická strana (Civic Democratic Party). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1503-1530. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  45. PŠEJA, Pavel. Občanské forum (Civic Forum). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1489-1502. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  46. KOLÁŘ, Milan, Roman PANTŮČEK, Jan BARDOŇ, Luboslava ČEKANOVÁ, Michaela KESSELOVÁ, Pavel SAUER, Iva VÁGNEROVÁ and Dagmar KOUKALOVÁ. Occurrence of vancomycin-resistant enterococci in humans and animals in the Czech Republic between 2002 and 2004. Journal of Medical Microbiology. Reading, UK: Society for General Microbiology, 2005, vol. 54, No 10, p. 965-967. ISSN 0022-2615.
  47. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational culture of Czech manufacturing companies. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2005, X, No 36, p. 119-131. ISSN 1392-1142.
  48. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 2005, vol. 4, 6 pp. ISSN 1447-9524.
  49. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice (Perspectives of Psychodignaostic in Czech Republic). In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". 2005. ISBN 80-244-1059-1.
  50. KRPEC, Oldřich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003) (Economic policy of Czech republic (1991-2003)). In BERNARD, J. Albin and Baluk WALENTY. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska. Wroclaw: Arboretum, 2005, p. 91-111, 20 pp. Europa Srodkova -dekada transformacji, 1.1. ISBN 83-60011-17-6.
  51. MAREŠ, Miroslav. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Czeskiej (Foreign and Security Policy of the Czech Republic). In ALBIN, Bernard and Walenty BALUG. Republika Czeska. 1st ed. Wroclaw: Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wroclawskiego. 1., 2005, p. 231-270, 39 pp. Europa Środkowa. Dekada Transformaciji. ISBN 83-60011-17-6.
  52. KRPEC, Oldřich. Postavení České republiky v rámci transatlantických ekonomických vztahů (Czech Republic position in transatlantic economic relations). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Vzájemné vztahy Evropské unie a Spojených států amerických a zájmy České republiky. Brno: MPÚ, 2005, 20 pp. ISBN x.
  53. DARMOPILOVÁ, Zuzana and Zuzana ZIGOVÁ. Postmodern Society : Challenges For The Czech Healthcare Reform. Kaunas Faculty of Humanities: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, Lithuania, 2005. ISBN 9986-79-735-X.
  54. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7.
  55. KUNC, Josef. Průmyslové zóny v rukou soukromých developerů a efektivnost jejich podnikání (příklad Central Trade Park Modice) (Industrial zones in the lap of private developers and efficiency of their enterprise (example of CTP Modřice)). In Geografické aspekty stedoevropského prostoru. Geografie XVI. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2005, p. 296-307. ISBN 80-210-3759-8.
  56. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in Particular Districts and Regions of Czech Psychology). In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, p. 65-65. ISBN 80-244-1059-1.
  57. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005th ed. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005, p. 121-125.
  58. ŠULCOVÁ, Alexandra. Results of preclinical and clinical reseacrh in the field of drug addiction in the Czech and Slovak Republics. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, vol. 43, No 3, p. 155-156. ISSN 0960-7560.
  59. BREITER, Karel and Radek ŠKODA. Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004. Praha, 2005, -, -, p. -, -. ISSN 0514-8057.
  60. MAREŠ, Miroslav. Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa (Association for the Republic - Republican Party of Czechoslovakia). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1593-1604, 11 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  61. FAIMON, Jiří. Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model. Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2005, 56/2005, No 5, p. 455-160, 6 pp. ISSN 1335-0552.
  62. CÍSAŘ, Ondřej. Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu (Social Movements, Non-governmental Organizations, and Interest Groups in the Multilevel Structure of the European Union: An Explanatory Framework). Eds. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Edice Srovnávací politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, p. 214-231. ISBN 80-7325-074-8.
  63. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ and Tomáš KREJČÍ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR (Social and economic development of regions of the Czech Republic). 2005.
  64. LOSOS, Zdeněk and Hana DOLEŽALOVÁ. Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2005, 151/2005, No 1, p. 83. ISSN 1609-0144.
  65. PŠEJA, Pavel. Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998 (Party System of the Czech Republic. Political Parties and their Development 1989-1998). Brno: CDK, 2005, 201 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-069-1.
  66. KUČERA, Pavel, Petr MARVAN, Thomas KERSTAN, Wolfgang GROSS and Petr BUREŠ. Systematics, ecology and distribution of Lemanea and Paralemanea (Rhodophyta, Batrachospermales) in the Czech Republic. In River Bottom VI. Brno: Masaryk University Brno, Czech Republic, 2005, p. 35.
  67. NOVOTNÝ, Petr. Teacher education and training in the Czech Republic. In Reforma systema obrazovania v Uzbekistane. 2005.
  68. MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR (Terrorism in the CR). 1st ed. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 476 pp. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9.
  69. CHALUPA, Petr. The demographic situation in The Czech Republic. In Geografie XVI. 1st ed. Brno: MU, 2005, p. 1-52, 750 pp. ISBN 80-210-3759-8.
  70. FAJMON, Karel. Typha shuttleworthii Koch & Sond. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2005, vol. 40, No 1, p. 142-143. ISSN 1211-5258.
  71. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Unie svobody - Demokratická unie (Union of Freedom Democratic Union). In MALÍ, Jií and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplnk, 2005, p. 1563-1578, 15 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  72. BOTTA-DUKÁT, Zoltán, Milan CHYTRÝ, Petra HÁJKOVÁ and Marcela HAVLOVÁ. Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, vol. 77, No 1, p. 89-111. ISSN 0032-7786.
  73. KUNC, Josef and Petr VYSTOUPIL. Vinařská turistika v České republice - regionálně geografické aspekty (Wine tourism in the Czech republic - regional geographical aspects). In Sborník z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 265-270. ISBN 80-210-3888-8.
  74. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Vliv národní kultury na vedení v ČR (Influence of national culture on leadership in Czech Republic). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, ročník XI., květen, p. 22-23. ISSN 1213-8878.
  75. MERTA, Lukáš and Jan ROLEČEK. Vojenský výcvikový prostor Libavá - nová a ojedinělá lokalita žábronožky letní (Branchipus schaefferi Fischer, 1834) na Moravě (Libavá Military Training Area: a new and unique locality of the fairy shrimp Branchipus schaefferi Fischer, 1834 in Moravia (Czech Republic)). Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2005, vol. 54, No 1, p. 63-67. ISSN 0323-0627.
  76. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů (Elections 2004 and Strategic Effects of the Electoral Systems). Středoevropské politické studie. 2005, vol. 7, No 1, 13 pp. ISSN 1212-7817.
  77. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. (Changes in interregional differences and its reflection in political preferences of population). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
  78. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum přírodních lesů v ČR a Evropě z pohledu zoologa (Research on natural forests in the Czech Republic and Europe from a zoologist's point of view). Bulletin oboru agrochemie, půdy a výživy rostlin. Brno: Ústř. kontrol. a zkuš. ústav zemědělský, 2005, XIII, No 1, p. 39-43. ISSN 1212-5458.
  79. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Vzájemné vztahy EU a USA a zájmy ČR (Mutual relations of the EU and the USA and interests of the Czech Republic). 2005.
  80. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004 (Relations betwwen State and municipal and regional authorities in 2004). In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK and Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005, p. 197-211. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
  81. ŽÍDEK, Libor and Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let (The Washington Consensus in the Czech Economic Practice in the 1990s). Brno: CVKSČE MU, 2005.
  82. MAREŠ, Miroslav and Pavel PŠEJA. Zemědělské a rurální strany (Agrarian and rural parties). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 1605-1613, 8 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  83. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ and Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení (Rapport of the scientific activity on the task WB 29200452). Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005.
  84. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Zpráva ze semináře Orientace české základní školy (20.10.2005) (Report on seminar Orientation of the Czech elementary school). In Bulletin CPV 2005. 1st ed. Brno: CPV PdF MU, 2005, p. 80-83, 3 pp. ISBN 80-86633-41-1.
  85. KUNC, Josef and Věra KRYLOVÁ. Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice - minulost či skutečnost? (Railway transportation and regional developmentin the Czech republic - past time or reality?). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2005, 4/2005;5, No 4, p. 33-44. ISSN 1213-2446.

  2004

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR and Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita, 2004, p. 123-127. ISBN 1336-300X.
  2. ČERNÝ, Miloš and Robert VLK. Agromyzidae (Diptera) of meadows in southern parts of the White Carpathians protected landscape area. Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12. Acta Facultatis Ecologiae. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2004, vol. 12, Suppl. 1, p. 35-41. ISSN 1336-300X.
  3. DANIHELKA, Jiří. Achillea L. - řebříček (Achillea L. - yarrow). eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. Praha: Academia, 2004, p. 187-215. ISBN 80-200-1161-7.
  4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal MAŠEK and F. HALBERG. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. (AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC). In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004, p. 10-10. ISBN 80-86607-14-3.
  5. MARYÁŠ, Jaroslav. Analýza prostorové struktury ČR z hlediska vztahu mezi správní a sídelní strukturou na mikroregionální úrovni (Analysis of spatial pattern of the Czech Republic in term of relationship between administrative and settlement patterns). In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004, p. 87-91. ISBN 80-7097-595-4.
  6. ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace (Analyses of the relationship of democracy and economic transformation). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, No 3, p. 414-416. ISSN 0032-3233.
  7. MAREŠ, Miroslav. Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989 (Anarchist Terrorism in the Czech Republic after 1989). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2004, III., No 2, p. 1-26. ISSN 1214-7737.
  8. GRULICH, Vít. Artemisia L. - pelyněk (Artemisia L.). In Květena České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 163-185. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  9. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA and Zina JUŘICOVÁ. Borreliae in Ixodes ricinus ticks feeding on humans. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2004, vol. 18, No 3, p. 228-231.
  10. BURUIANA, Alina. Cehia si adoptarea euro (The Czech Republic and Joining the Euro). Tribuna Economica. Bukurest: Tribuna Economica, 2004, vol. 15, No 24, p. 75-76. ISSN 1018-0451.
  11. TÓTHOVÁ, Andrea, Miroslav BARTÁK and Jan KNOZ. Ceratopogonidae of Southern Moravia (NP Podyji). Acta facultatis ecologiae. Zvolen, 2004, vol. 12, No 1, p. 143-148. ISSN 1336-300X.
  12. BUREŠ, Petr. Cirsium Mill. - pcháč (Cirsium Mill. - thistle). eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 385-419. ISBN 80-200-1161-7.
  13. KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. (Democratic Control over Armed Forces in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 136 pp. Studie, svazek 34. ISBN 80-210-3590-0.
  14. KŘÍŽ, Zdeněk. Comparison of Czech and European Security Strategies. In Easternizsation of Europes Security Policy. Bratislava: The Institute for Public Affairs., 2004, p. 32-40, 18 pp. ISBN 80-88935-69-5.
  15. PIŠOFT, Petr, Jaroslava KALVOVÁ and Rudolf BRÁZDIL. Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transform. International Journal of Climatology. 2004, vol. 24, No 12, p. 1661-1670. ISSN 0899-8418.
  16. MAREŠ, Miroslav. Členství ČR v NATO z hlediska hrozeb extremismu a terorismu (Membership of CR in NATO from point of view of threats of terrorism and extremism). In HLOUŠEK, Vít and Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 17-46, 29 pp. ISBN 80-210-3428-9.
  17. JAROŠOVÁ, Ivana. Dental caries from osteological material from Znojmo-Hradiste (In comparison with archaeological human remains from Czech and Slovak Republic). In Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 6 (n.s. 1). Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004, p. 57-60. ISBN 80-227-2033-X.
  18. KUBEŠOVÁ, Svatava and Lenka NĚMCOVÁ. Discelium nudum. In Zajímavé bryofloristické nálezy III., Kučera J. (ed.), Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2004, p. 36.
  19. DOLÁKOVÁ, Nela. Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia). Acta Paleobotanica. Krakow, 2004, vol. 44, No 1, p. 79-85. ISSN 0001-6594.
  20. IVANOV, Martin. Early Miocene amphibians and squamates from the Mokrá-quarry site (Czech Republic). In The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion book. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, p. 18. ISBN 80-7028-223-1.
  21. ŠKAPA, Radoslav and Petr SMUTNÝ. Effects of managerial style change on company successfulness. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1st ed. Brno: PF VUT Brno, 2004, p. 1-9. ISBN 80-214-2677-2.
  22. MAREŠ, Miroslav. Ekoterorismus v České republice (Ecoterrorism in the Czech Republic). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2004, vol. 2, No 1, p. 1-40. ISSN 1214-7737.
  23. SVOBODA, Mojmír. Ethical issues in psychological assessment in the Czech Republic. 2004.
  24. MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. (Ethnic minorities and Czech politics. Analysis of party approach to the ethnic and imigration poltics after 1989). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 139 pp. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
  25. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Jan CEMPÍREK, Vladimír ŠREIN and Jan FILIP. Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb). Canadian Mineralogist. 2004, vol. 42, No 4, p. 1117-1128. ISSN 0008-4476.
  26. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ and Oldřich KOTYZA. Floods in the Czech Republic during the past millennium. La Houille Blanche. 2004, vol. 2004, No 5, p. 50-55. ISSN 0018-6368.
  27. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ and Oldřich KOTYZA. Floods in the Czech Republic during the past millennium. In Etiages et crues extremes régionaux en Europe perspectives historiques. Paris: Societe Hydrotechnique de France, 2004, p. 81-88.
  28. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Geografický potenciál pohraničí (Geographical potential of border region). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 67-74. ISBN 80-200-1015-3.
  29. ŠVANCARA, Jan. Gravimetrická mapa České republiky (Gravity map of the Czech Republic). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, vol. 54, No 4, p. 217-220. ISSN 0009-0700.
  30. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CIORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK and F. HALBERG. HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Abstracts (HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC). International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, vol. 97, Suppl.2, p. S15-S16, 1 pp. ISSN 0167-5273.
  31. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, vol. 76, No 4, p. 313-330, 27 pp. ISSN 0032-7786.
  32. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Vilibald KAKOS and Oldřich KOTYZA. Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In Flood Risk Management Hazards, Vulnerability, Mitigation Measures. Ostrov u Tise: Neuveden, 2004, p. 35-46, 265 pp.
  33. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Josef ŠTEKL, Oldřich KOTYZA, Hubert VALÁŠEK and Jaroslav JEŽ. History of weather and climate in the Czech lands VI: Strong winds. první. Brno: Masaryk University, 2004, 378 pp. History of weather and climate in the Czech lands. ISBN 80-210-3547-1.
  34. MAREŠ, Miroslav. Hrozba komunistického terorismu v českých zemích (Threat of Communist Terrorism in the Czech Lands). In MRKLAS, Ladislav. 15 let poté. Sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy. 1st ed. Praha: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2004, p. 57-92, 35 pp. ISBN 80-86816-07-9.
  35. DOBROVOLNÝ, Petr. Change detection of uranium ore mining areas using remote sensing and image processing techniques. Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V., eds. In Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, 2004, p. 351-362, 428 pp. ISBN 80-244-0858-9.
  36. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Identification of Borrelia burgdorferi from Ixodes ricinus ticks from Southern Moravia, Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, UK: Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2004, vol. 10, No 3, p. 660.
  37. BURUIANA, Alina. Investitiile straine in Cehia (Foreign Investment in the Czech Republic). Tribuna Economica. Bukurest, 2004, vol. 15, No 18, p. 71-72. ISSN 1018-0451.
  38. DANIHELKA, Jiří and Martin LEPŠÍ. Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje (Urtica kioviensis near the confluence of the Morava and Dyje rivers). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2004, vol. 39, No 1, p. 25-35. ISSN 1211-5258.
  39. BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k minulosti (CPBM and its Attitude towards own History). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2004, VI, 2-3, p. 1-13. ISSN 1212-7817.
  40. GRULICH, Vít. Lactuca L. - locika (Lactuca L.). In Květena České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 487-497. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  41. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question (The Czech Republic with the strange regions). In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1st ed. Paris: L'Harmattan, 2004, p. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
  42. ŠKAPA, Radoslav and Petr SMUTNÝ. Liberalisation as Factor of Company Successfulness: Case of Czech Companies. In Society and consumption: Economic-managerial and social-cultural factors. 1st ed. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 57-57, 16 pp. ISBN 9986-19-618-3.
  43. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ and Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1st ed. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, p. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
  44. KŘÍŽ, Zdeněk. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic. Středovevopské politické studie. Brno: MPU MU Brno, 2004, vol. 2004, No 4, p. on-line, 14 pp. ISSN 1212-7817.
  45. HRADÍLEK, Zbyněk and Svatava KUBEŠOVÁ. Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jíčíně (1999) (Bryophytes recorded during the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Nový Jíčín, North Moravia (1999)). Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha: Česká botanická společnost, 2004, vol. 39, p. 459-920. ISSN 0009-0662.
  46. KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě (Bryophyte flora at lamps in three public caves in north Moravia (Czech Republic)). In 3. národní speleologický kongres. Sloup: Zdeněk Motyčka - ZM Production, 2004, p. 41-42. ISBN 80-903378-1-3.
  47. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Metodický dodatek (Metodological addendum). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 269-273. ISBN 80-200-1015-3.
  48. MAREŠ, Miroslav. Mezinárodní terorismus v historické perspektivě. (International Terrorism in historical perspective). In LOUŽEK, Marek. Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén. 1st ed. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004, p. 37-50, 13 pp. ISBN 80-86547-33-7.
  49. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice (The approaches towards national minorities and immigrants and the Czech politics). In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, p. 8-33, 139 pp. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
  50. PAPOUŠEK, Dalibor. Moderní sakrální stavby v České republice (Modern Sacral Buildings in the Czech Republic). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2004, vol. 12, No 2, p. 280-284. ISSN 1210-3640.
  51. BURIÁNEK, David and Milan NOVÁK. Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. 2004, vol. 49, No 1, p. 81-90. ISSN 1210-8197.
  52. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Národní regionální politika (National regional policy). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 95-101. ISBN 80-200-1015-3.
  53. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Nástroje a opatření k podpoře pohraničí (Instruments and measures in support of border regions). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 203-208. ISBN 80-200-1015-3.
  54. GRULICH, Vít and Alena VYDROVÁ. Natura 2000 ve vojenských výcvikových prostorech - příklad VVP Boletice (Natura 2000 in the Military Training Areas - VVP Boletice as an Example). Ochrana Přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004, vol. 59, No 7, p. 195-200. ISSN 1210-258X.
  55. BURUIANA, Alina. Negative Phenomena of Transition and the Impact of Privatization. In Ekonomika firiem 2004 I. diel. Podnikovohospodarska fakulta v Kosiciach, 2004, p. 55-61, 148 pp. ISBN 80-225-1879-4.
  56. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU (Some Remarks On the European Referendum in Czech Republic). In FIALA, Petr and František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, p. 76-81. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
  57. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR and Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán and Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004, p. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
  58. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Zdeňka LOSOSOVÁ and Petr ŠMARDA. Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě (New finds of Veronica scardica in South Moravia). Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 2004, vol. 39, No 2, p. 161-166. ISSN 1211-5258.
  59. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad (The "New Europeans" and Their Role in Transatlantic Relationships after Joining the EU - the Czech and Polish Cases). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, vol. 2004, No 1, p. 9-20. ISSN 1212-365X.
  60. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. Polen. Granada, 2004, vol. 14, No 1, p. 269-270. ISSN 1135-8408.
  61. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. Polen. Granada, 2004, vol. 24, No 1, p. 468-469. ISSN 1135-8408.
  62. IVANOV, Martin. Patologický vývoj axiálního skeletu colubroidních hadů z lokality Mladeč (Pathological development of the axial skeleton of Colubroid snakes from the Mladeč site). In 10. Kvartér 2004. Brno. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2004, p. 17.
  63. VLK, Robert. Perspectives of cooperation between Slovenia and the Czech Republic in biodiversity research of Slovenian protected coastal wetlands. Annales. Koper (SLO): Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004, vol. 14, No 2, p. 25. ISSN 1408-533X.
  64. SEJKORA, Jiří, Jiří ČEJKA, Jan HLOUŠEK, Milan NOVÁK and Vladimír ŠREIN. Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant anlogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2004, vol. 42, No 4, p. 963-972. ISSN 0008-4476.
  65. MAREŠ, Miroslav. Politischer Extremismus in Tschechien und in Deutschland im Vergleich (Comparation of Political Extremism in the Czech Republic and Germany). Freiheit und Recht. Vierteljahresschrift für streitbare Demokratie und Widerstand gegen Diktatur. Bonn, 2004, vol. 2004, No 4, p. 6-8. ISSN 0532-6605.
  66. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Postavení pohraničí v integračních procesech (The position of border regions in integration processes). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 87-91. ISBN 80-200-1015-3.
  67. ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla (Life and Work of Prof. Jaroslav Kopáč). In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004, p. 106-114, 8 pp. ISBN 80-239-3958-0.
  68. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika České republiky v kontextu vstupu do Evropské unie (Counterterrorism of the Czech republic in Context of the Access to the European Union). In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, p. 110-119, 9 pp. ISBN 80-7325-045-4.
  69. PAŘIL, Petr and Jan HELEŠIC. První nález pošvatky Euleuctra geniculata (Stephens 1836) v ČR (Firsts record of stonefly Euleuctra geniculata (Stephens 1836) in Czech Republic). In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2004th ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004, p. 55-286. ISBN 80-903329-1-9.
  70. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC and Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1st ed. Bratislava: NISPACee, 2004, p. 121-141, 20 pp. ISBN 80-89013-15-5.
  71. BURUIANA, Alina. Scepticismul cehilor la intrarea in U.E. (Czech Doubts Before Joining the EU). Tribuna Economica. Bukrest, 2004, vol. 15, No 17, p. 70-71. ISSN 1018-0451.
  72. GRULICH, Vít. Scorzonera L. - hadí mord (Scorzonera L.). In Květena České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 724-729. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  73. GRULICH, Vít. Senecio L. - starček (Senecio L.). In Květena České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2004, p. 250-280. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  74. NOVÁK, Milan, Pavel POVONDRA and Julie Beryl SELWAY. Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2004, vol. 16, No 2, p. 323-333. ISSN 0935-1221.
  75. RAFAJOVÁ, Anna. Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region. Moravian geographical reports. Brno: CAS Institute of Geonics, 2004, vol. 12, No 1, p. 21-30. ISSN 1210-8812.
  76. VLK, Robert. Species diversity of communities of adult agromyzid leaf mining flies (Diptera: Agromyzidae) of steppe habitats on the South of Moravia (Czech Republic). In XIII Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Zloty Potok. 2004.
  77. KRIŠTOF, Martin and Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1st ed. Vilnius: Vilnius university, 2004, p. 54-54. ISBN 9986-19-618-3.
  78. CÍSAŘ, Ondřej and Ondřej KRUTÍLEK. Transnacionální vztahy a mezinárodní příležitosti: Shrnutí a závěr (Transnational Relations and International Opportunities: Summary and Conclusions). In Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, p. 187-196. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
  79. FAJMON, Karel. Veronica opaca Fries. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2004, vol. 39, No 1, p. 127-128. ISSN 1211-5258.
  80. BELKO, Marián. Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848 (Evolution of the Czech Electoral System). In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, p. 158-209, 50 pp. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
  81. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Weed vegetation in southern Moravia (Czech Republic): a formalized phytosociological classification. Preslia. Praha, 2004, vol. 76, No 1, p. 65-85. ISSN 0032-7786.
  82. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Šárka CIMALOVÁ, Zdeněk KROPÁČ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Petr PYŠEK and Lubomír TICHÝ. Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2004, vol. 15, No 3, p. 415-422. ISSN 1100-9233.
  83. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (Rise and decline of green parties in some party systems of Central and Eastern Europe). Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, vol. 3, No 4, p. 82-88. ISSN 1643-0328.
  84. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ and Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení (Rapport of the scientific activity on the task WB 29200452). Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004.

  2003

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen (Danihelka J. (2003): Achillea asplenifolia in Moravia (Czech Republic), with taxonomic remarks). Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2003, vol. 75, No 2, p. 115-135. ISSN 0032-7786.
  2. KUČEROVÁ, Judita. Besonderheiten der Volkskultur und der Musikfolklore in der Tschechischen Republik. In Zenei konferenciák eloadásai. Tanulmánykotet. Szeged, 2003, p. 48-65.
  3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2003, vol. 2003, No 2, p. 7-10, 3 pp.
  4. GRULICH, Vít. Crassulaceae DC. In Květena České republiky. 2nd ed. Praha: Academia, 2003, p. 376-401. svazek 3. ISBN 80-200-1090-4.
  5. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., No 1, p. 1-10, 15 pp. ISSN 1212-7817.
  6. CHYTRÝ, Milan and Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, vol. 75, No 1, p. 1-15. ISSN 0032-7786.
  7. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Demografie psychologů v České republice (se zvláštním zřetelem k psychodiagnostické činnosti) (Demography of psychologists in Czech republic (with special regard to psychodiagnostic)). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6th ed. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003, p. 291-295. ISBN 80-86633-09-8.
  8. DOBROVOLNÝ, Petr and Jan FUKÁTKO. Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. Konečný, M., ed. In International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno: Masaryk University, 2003, p. 146 - 153, 7 pp. ISBN 80-210-3223-5.
  9. DOBROVOLNÝ, Petr and Rudolf BRÁZDIL. Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Snow, J. T, ed. Atmospheric Research. Amsterdam: ELSEVIER, 2003, 67-68, Jul - Sep, p. 95 - 116, 21 pp. ISSN 0169-8095.
  10. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Dzve dzesjacimiljonnyja krainy u ceni Temelinu (Two decades of the land in the Temelin's shadow). Arche. Minsk: Rerdakcija časopisu Arche-Pačatak, 2003, vol. 6, No 4, p. 216-222. ISSN 1392-9682.
  11. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Estimating past distribution of vanishing weed vegetation in South Moravia. Preslia. Praha, 2003, vol. 75, No 1, p. 71-79, 8 pp. ISSN 0032-7786.
  12. KUČERA, Tomáš and Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody (Exposition of new music - echos of nature). Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, vol. 2003.
  13. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ and Pavel UHER. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart, 2003, vol. 15, No 5, p. 565-574. ISSN 0935-1221.
  14. HOLZER, Jan and Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003, p. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.
  15. HORSÁK, Michal and Libor DVOŘÁK. First records of the introduced slug Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). Folia Malacologica. 2003, vol. 11, 1/2, p. 57-58. ISSN 1506-7629.
  16. KOČÍ, Martin, Milan CHYTRÝ and Lubomír TICHÝ. Formalized reproduction of an expert-based phytosociological classification: A case study of subalpine tall-forb vegetation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2003, vol. 14, No 4, p. 601-610. ISSN 110-9233.
  17. JIANG, Shao-Yong, JH YANG, Milan NOVÁK and Julie Beryl SELWAY. Chemical and boron isotopic compositions of tourmaline from the Lavičky leucogranite, Czech Republic. Geochemical Journal. 2003, vol. 37, No 5, p. 545-556. ISSN 0016-7002.
  18. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 1, No 1, p. 21-22. ISSN 1212-8139.
  19. KUČERA, Pavel and Věra OPRAVILOVÁ. K výskytu sladkovodní houby Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) v České republice (On the occurence of the freshwater sponge Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) in the Czech Republic). Erica. Plzeň, 2003, vol. 11, No 1, p. 3-10. ISSN 1210-065X.
  20. BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ and Radim TOLASZ. Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice (Fluctuations of extremely wet and extremely dry months in the Czech Republic). Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2003, vol. 56, No 3, p. 73-79. ISSN 0026-1173.
  21. BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002 (Communal Elections in Czech Republic in 2002). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 143 pp. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
  22. JŮVOVÁ, Alena. Koncepce sociální politiky v České republice. Brno: Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2003.
  23. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie (Consensual and Competitive Democracy). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, p. 203-231. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  24. GRULICH, Vít and Alena VYDROVÁ. Kýchavice bílá pravá (Veratrum album subsp. album) v České republice (Veratrum album subsp. album in the Czech Republic). In Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, p. 91-96, 7 pp. ISBN 80-7040-657-7.
  25. PŘICHYSTAL, Antonín, Petr ŠKRDLA and Jiří SVOBODA. Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála. In Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.). Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum, Harvard University, 2003, p. 59-64. American School of Prehistoric Research Bull. 47. ISBN 0-87365-551-6.
  26. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA and Zina JUŘICOVÁ. Longitudinal surveillance of the tick Ixodes ricinus for borreliae. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2003, vol. 17, No 1, p. 46-51.
  27. BRÁZDIL, Rudolf. Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In En memoria de D. Antonio López Gómez. 1st ed. Valencia: Asociación Espanola de Climatológia, 2003, p. 33-59. ISBN 84-607-8248-4.
  28. HORSÁK, Michal. Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) České republiky (Members of the genus Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) of the Czech Republic). Acta Facultatis Ecologiae. 2003, vol. 10, Suppl. 1, p. 219-229. ISSN 1336-300X.
  29. HANÁK, František, Jiří HUDEČEK and Michal HORSÁK. Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae) (Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), history of known occurrence and spreading in territory of the Czech Republic (Mollusca: Limacidae)). Čas. Stez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 51, No 2, p. 172-178.
  30. TÓTHOVÁ, Andrea, Miroslav BARTÁK and Jan KNOZ. New recorded biting midges from NW Bohemia with comments to the Checklist of Diptera of the Czech and Slovak Republic (Országh,Knoz & Chalupský,1997). In GILKA, Wojciech and Boguslaw SOSZYNSKI. Dipteron. 19th ed. Gdansk, Lodz: Katedra Zoologii Bezkregowcow Uniwersytetu Gdanskiego, 2003, p. 34-35, 39 pp.
  31. VAŇHARA, Jaromír, Peter TSCHORSNIG and Miroslav BARTÁK. New records of Tachinidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia, with revised check-list. Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. Andreas Stark, 2003, vol. 10, No 2, p. 543-565. ISSN 0945-3954.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Nové územně správní členění České republiky - pověřené obce III. stupně (New administrative divisions - authorized municipalities of III. grade.). In Teória prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003, p. 109-113, 4 pp. ISBN 80-7097-551-2.
  33. JANTULOVÁ, Magdaléna. O profesionalizaci neziskového sektoru (About professionalization of civic sector). In Sborník z konference Dobrovolníci v krizových situacích. Kroměříž: UNESCO, HESTIA, 2003, p. 20-24. ISBN: 80-239-13.
  34. HOLUŠA, Jaroslav and Robert VLK. Orthopteroidní hmyz pískovny "Na Mušlově" u Sedlce (Mikulovský bioregion, Česká republika) (Orthopteroid insects in the sand pit of "Na Mušlově" at the village of Sedlec (Mikulovský biogeographical region, Czech Republic)). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy). Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2003, vol. 13, No 2003, p. 214. ISSN 8086116613.
  35. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice (Poles and Polarization of municipal party systems in Czech Republic: the Case of Praha, Brno and Ostrava 1994 - 2002). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., No 2, p. 132-140. ISSN 1211-3247.
  36. BRÁZDIL, Rudolf. Poučení z historických povodní v Česku (Learning from historical floods in Czechia). Veronica. Brno: ZO ČSOP, 2003, vol. 17, No 2, p. 4-6. ISSN 1213-0699.
  37. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ and Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory (Labour factors). In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 28-36. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
  38. MUSIL, Petr. Příčiny, průběh a důsledky měnové krize v ČR v roce 1997 (Causes, development and consequences of the 1997 monetary crisis in the CR). In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003, p. 224-231. ISBN 80-248-0398-4.
  39. ČOPJAKOVÁ, Renata and Milan NOVÁK. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ PROVENIENCE VALOUNŮ VE SLEPENCÍCH SVRCHNOVISÉSKÉHO STÁŘÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ: (CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF PROVENENCE OF PEBBLES FROM THE UPPER VISÉEAN CONGLOMERATES IN THE DRAHANY UPLANDS:). ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE. Brno, 2003, 88/2003, 1/2, p. 167-175. ISSN 1211-8796.
  40. NOSÁL, Igor. Re-konstrukce identit v biografických vyprávěních: diskursy litevské a české elity (Re-construction of identity in biografical naratives: discourses of Lithuanian and Czech elites). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, p. 37-90. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  41. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Saproxylic invertebrates of floodplains, a particularly endangered component of biodiversity. In Proceedings of the International Symposium "Dead wood: a key to biodiversity", Mantova, May 29-31, 2003; Sherwood 95, Suppl. 2. Arezzo (Italy): Compagnia delle Foreste, 2003, p. 15-18. ISBN 88-901223-0-7.
  42. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA and Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, vol. 58, No 1, p. 49-57. ISSN 0006-3088.
  43. GAISLER, Jiří and Mojmír VLAŠÍN. Second record of the Savi's pipistrelle (Hypsugo savii) in the Czech Republic. In Vespertilio. 7th ed. Praha: Náropdní muzeum, Praha, 2003, p. 181-182. ISBN 80-88850-20-7.
  44. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus (Meeting of new music - plus). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, vol. 2003, No 1, p. 30-35, 5 pp. ISSN 0862-8505.
  45. KUČERA, Pavel. Sinice a řasy tekoucích a stojatých vod v přírodním parku "Pod Štědrým" (Algal flora of running and standing waters in the nature park "Pod Štědrým"). Czech Phycology. Olomouc, 2003, vol. 3, No 1, p. 79-86. ISSN 1213-3434.
  46. DVOŘÁK, Libor and Michal HORSÁK. Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice (To the present knowledge of the slug Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) in the Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, No 1, p. 67-71. ISSN 1211-3026.
  47. MAREŠ, Miroslav. Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR (Social Scientific Research of Political Violence and Terrorism in the Czech Republic). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, vol. 4, No 5, p. 7-9. ISSN 1212-7817.
  48. PŠEJA, Pavel. Strana na rozcestí? ČSSD a volby do Poslanecké sněmovny 2002 (Party at the Crossroads? Social Democracy and Parliamentary Elections in 2002). In SOKOL, Petr. Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: SÚ AV ČR, 2003, p. 181-191. ISBN 80-7330-021-4.
  49. FIALA, Petr and Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky (Party System of the Czech Republic). Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 13-54. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
  50. HRIVNÁK, Richard, Karol UJHÁZY, Milan CHYTRÝ and Milan VALACHOVIČ. The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2003, vol. 13, No 1, p. 89-95. ISSN 1210-0420.
  51. CHYTRÝ, Milan and Jiří VICHEREK. Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal (Grassland, heathland, and scrub vegetation of the Podyjí/Thayatal National Park). Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2003, vol. 5, No 1, p. 11-84. ISSN 1212-3560.
  52. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Jan HODOVSKÝ. Typology of running waters in the Czech Republic: proposal based on combination of biotic and abiotic classification. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003, p. 25-268. ISBN 80-239-0073-0.
  53. PETŘÍK, Jaroslav. Vojenská spolupráce České a Slovenské republiky před a po vstupu SR do Severoatlantické aliance (Military Cooperation of the Czech and Slovak Republic Before and After their Admission to NATO). Edited by Peter Kolesár. In KOLESÁR, Peter. Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace : sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně 5.-6.3.2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003, p. 41-61, 20 pp. ISBN 80-210-3273-1.
  54. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie (Elections 2002 in Central Europe and East Enlargment of the European Union). In BLAŽOVÁ, Andrea and Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, p. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.
  55. GAISLER, Jiří, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL and Vilém JARSKÝ. Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948-2000 (Results of bat banding in the Czech and Slovak Republics, 1948-2000). In Vespertilio. 7th ed. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003, p. 3-61, 58 pp. ISBN 80-88850-20-7.
  56. BALÍK, Stanislav. Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti (Municipal Election Law from 1848 up-to-date). In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, p. 12-25, 13 pp. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
  57. VĚŽNÍK, Antonín. Vývoj produkce brambor v České republice (Development of potato - production in the Czech republic). Brno, 2003, 380 pp. ISBN 80-210-3208-1.

  2002

  1. DOLEŽAL, Michael, Charles R. TAYLOR and Greg P. BONNER. Advertising in the Czech Republic: Czech Perceptions of Effective Advertising and Advertising Clutter (Advertising in the Czech Republic: Czech Perceptions of Effective advertising and Advertising Clutter). New Directions in International Advertising Research. USA: Elsevier Science Ltd., 2002, No 12, p. 137-148. ISSN 0-7623-0950-4.
  2. DANIHELKA, Jiří. Achillea L. - řebříček (Achillea L. - yarrow). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 645-650. ISBN 80-200-0836-5.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Alyssum L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 261-262. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Anthemis L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 643-645. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  5. GRULICH, Vít. Artemisia L. - pelyněk (Artemisia L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 654-657. ISBN 80-200-0836-5.
  6. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Aurinia Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 261. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  7. GRULICH, Vít. Blysmus Schult. - skřípinka (Blysmus Schult.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 797. ISBN 80-200-0836-5.
  8. GRULICH, Vít. Calamagrostis Adans. - třtina (Calamagrostis Adans.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 861-863. ISBN 80-200-0836-5.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Capsella Med. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 266-267. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  10. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Cardaria Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 270. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  11. GRULICH, Vít and Radomír ŘEPKA. Carex L. - ostřice (Carex L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 801-820. ISBN 80-200-0836-5.
  12. DANIHELKA, Jiří. Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží (Vascular plants of the Pálava and Podluží Biosphere Reserve). In Romana Mlezivová [ed.], IXth Congress of the Czech Botanical Society. Lednice, Czech Republic. August 19-23, 2002. Floras, distribution atlases and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts. 1st ed. Praha: Česká botanická společnost, 2002, p. 44-45. ISBN 80-86632-02-4.
  13. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Cichorium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 677. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  14. GRULICH, Vít. Cladium P. Browne - mařice (Cladium P. Browne). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 801. ISBN 80-200-0836-5.
  15. GRULICH, Vít. Crassulaceae DC. - tlusticovité (Crassulaceae DC.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 301-305. ISBN 80-200-0836-5.
  16. GRULICH, Vít. Cyperaceae Juss. - šáchorovité (Cyperaceae Juss.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 792-794. ISBN 80-200-0836-5.
  17. GRULICH, Vít. Cyperus L. - šáchor (Cyperus L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 800. ISBN 80-200-0836-5.
  18. ONDRÁČEK, Stanislav, Petr KLUSÁČEK and Jan MUNZAR. Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years. Moravian Geographical Reports. Brno, 2002, vol. 10, No 2, p. 53-62. ISSN 1210-8812.
  19. MAREŠ, Miroslav. Česko-rakouské vztahy - nejasná budoucnost (Czech-Austrian relations - unclear future). Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2002, vol. 3, No 13, p. 1-4. ISSN 1212-97.
  20. FIALA, Petr. Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug (The Debat of the European constitution in the Czech Repulic). In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution? Baden-Baden: Nomos, 2002, p. 197;203, 7 pp. ISBN 3-7890-8194-9.
  21. JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik (Some tendency in teachers education for primary school in social sciences in Czech Republic). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, p. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1.
  22. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Erechtites Rafin. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 660. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  23. GRULICH, Vít. Eriophorum L. - suchopýr (Eriophorum L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 797-798. ISBN 80-200-0836-5.
  24. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Euphrasia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 560-562. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  25. PANTŮČEK, Viktor and Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté (Fefteen years of Exposition of new music Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, vol. 2002, No 3, p. 37;38, 2 pp. ISSN 0862-8505.
  26. TÓTHOVÁ, Andrea and Ivan ORSZÁGH. Fauna pakomárikov (Diptera, Ceratopogonidae) severozápadných Čiech (Bílinska) poznamenaného povrchovou ťažbou uhlia (The biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) in North-Western Bohemia (Bílinsko) influenced by coal exploitation). In KRUMPÁL, Miroslav. Folia faunistica Slovaca. Bratislava, 2002, p. 43.
  27. NOVÁK, Milan and Jan FILIP. Ferroan magnesioaxinite from hydrothermal veins at Lažany, Brno Batholith, Czech Republic. Neues Jahrbuch Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2002, vol. 2002, No 9, p. 385-399. ISSN 0028-3649.
  28. GRULICH, Vít, Petr ŠMARDA, Kateřina KOČÍ and František KRAHULEC. Festuca L. - kostřava (Festuca L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & et Štěpánekpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 828-834. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  29. VLK, Robert. First record of bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Deutsche Gesellschaft für Orthopterolog., 2002, vol. 17, No 1, p. 101-102. ISSN 0171-4090.
  30. CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA and Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky (Geological history of the Czech Republic). Praha: Academia Praha, 2002, 436 pp. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0.
  31. GRULICH, Vít. Hierochloe R. Br. - tomkovice (Hierochloe R. Br.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 858-859. ISBN 80-200-0836-5.
  32. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT and Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, vol. 74, No 1, p. 27-44. ISSN 0032-7786.
  33. CÍSAŘ, Ondřej. Information Technologies against Public-Sector Corruption in the Czech Republic: Assessment and Recommendations. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, vol. 4, No 4. ISSN 1212-7817.
  34. VLK, Robert. Intenzita výskytu imág a druhová diverzita taxocenóz vrtalek (Diptera: Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice (Intensity of adult occurrence and species diversity of leaf mining fly taxocenoses (Diptera: Agromyzidae) in the field and in glasshouse crops in the Czech Republic). In BRYJA, Josef and Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2002: Abstrakta referátů z konference. 2002. ISBN 80-238-8270-8.
  35. GRULICH, Vít. Isolepis R. Br. - bezosetka (Isolepis R. Br.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 794-795. ISBN 80-200-0836-5.
  36. JŮVA, Vladimír and Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno (Annotation of development of social sciences in teachers training - Faculty of Education Masaryk University in Brno). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, p. 247-266. není uvedeno.
  37. GRULICH, Vít, Petr MACHÁČEK and Milada RIGASOVÁ. Krajem luhů a stepí - Břeclavsko (Across the region of floodplains and steppes - Břeclavsko). Břeclav: Moraviapress, 2002, 223 pp. ISBN 80-86181-53-7.
  38. JŮVA, Vladimír and Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich (Critical standpoint for topical curriculum in social sciences). Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1st ed. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, p. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15.
  39. GRULICH, Vít. Lactuca L. - locika (Lactuca L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 684-685. ISBN 80-200-0836-5.
  40. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Lamium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 586-587. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  41. GRULICH, Vít. Laserpitium L. - hladýš (Laserpitium L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 474. ISBN 80-200-0836-5.
  42. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Lepidium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 269-270. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  43. KUŽELOVÁ, Ilona. Lesní vegetace Hostýnských vrchů (Forest vegetation of the Hostýnské vrchy Mts.). Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, vol. 51, No 2, p. 129-144. ISSN 0323-0627.
  44. DANIHELKA, Jiří and Kateřina ŠUMBEROVÁ. Louky na Soutoku: zalesňovat, nebo nezalesňovat? (Medaows near the confluence of the Morava and Dyje rivers: to be afforested?). Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, vol. 16, No 5, p. 27. ISSN 1213-0699.
  45. HOUZAR, Stanislav and Milan NOVÁK. Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian massif, Czech Republic, and their geological significance. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2002, vol. 47, No 3, p. 103-109. ISSN 1210-8197.
  46. KUČERA, Jan, Blanka BURYOVÁ, Petra HÁJKOVÁ and Michal HÁJEK. Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova (CHKO Třeboňsko) (Bryophytes recorded during the Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section in hajnice near Mirochov, South Bohemia). Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, vol. 30, No 1, p. 2-8. ISSN 0862-8904.
  47. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika) (The molluscs (Mollusca) of the Kaluža National Nature Reserve, Nízký Jeseník Hills (Czech Republic)). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2002, vol. 51, No 2, p. 217-226. ISSN 1211-3026.
  48. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) Rokytenských slepenců (The molluscs (Mollusca) of the Rokytenské slepence conglomerate rocky valley (Czech Republic)). Acta Sci. Nat. Mus. Mor. Occ. Třebíč. 2002, vol. 40, No 1, p. 11-18.
  49. STRMISKA, Maxmilián and Miroslav MAREŠ. Menšiny v pojetí extremistických hnutí (Extremist Movements Conceptions of Minorities). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1st ed. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Georgetown, 2002, p. 161-176. Rubikon, 7. ISBN 80-210-2791-6.
  50. BRÁZDIL, Rudolf. Meteorologické extrémy a povodně v České republice - přirozený trend nebo následek globálního oteplování? (Meteorological extremes and floods in the Czech Republic - the natural trend or an impact of the global warming?). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2002, vol. 107, No 4, p. 349-370. ISSN 1212-0014.
  51. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J, [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 155-156. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  52. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů v okolí Kobylí (Description of flora in surrounding of Kobylí). In KORDIOVSKÝ, Emil. Kobylí, dědina ... Kobylí: Nakladatelství FPO Znojmo pro Obec Kobylí, 2002, p. 21-36. ISBN 80-902863-8-0.
  53. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Neslia Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke Květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 266. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  54. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH and Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy (Floodplain mollusc communities in the lover Olšava river Basin (SE Moravia, Czech Republic)). In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002, p. 77-88, 11 pp. ISBN 80-86485-04-8.
  55. GRULICH, Vít. O flóře a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic (About flora and vegetation in surrounding of Velké Pavlovice). In KORDIOVSKÝ, Emil. Město Velké Pavlovice. Velké Pavlovice: Nakladatelství FPO Znojmo pro Město Velké Pavlovice, 2002, p. 19-26. ISBN 80-902863-8-0.
  56. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna (Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst).). Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. BRno: Moravské muzeum, 2002, LXXXXVII, No 1, p. 275-288. ISSN 1211-8796.
  57. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynology in the Karpatian and Badenian sediments in the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). In Abstract Book - 6th european Paleobotany-Palynology Conference. Ateny: University of Athens, 2002, p. 76-77.
  58. MAREŠ, Miroslav. Perspektivy islámského extremismu v České republice (The Future of Islamic Extremism in the Czech Republic). Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 2002, IV, No 3, p. 5-8. ISSN 1212-6233.
  59. GRULICH, Vít. Peucedanum L. - smldník (Peucedanum L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 301-305. ISBN 80-200-0836-5.
  60. HOLZER, Jan and Pavel PŠEJA. Political Science - Czech Republic. In KAASE, Max and Vera SPARSCHUH. Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001). Bonn/Berlin - Budapest: Social Science Information Centre - Collegium, 2002, p. 226-245. ??? ISBN 3-8206-0139-2.
  61. ROLEČEK, Jan and Martin KONVIČKA. Recent occurence of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in Central Moravia, Czech Republic. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, vol. 51, No 1, p. 89-90. ISSN 0323-0627.
  62. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recent results of invertebrate research in South-Moravian floodplains. Strasbourg: Universite Louis Pasteur, 2002, p. 60.
  63. HROUDA, Petr. Recentní výskyt lošáků v Českých zemích (Recent occurrence of the hydnaceous fungi in the Czech Republic). In IXth Congres of the Czech Botanical Society / IX Sjezd České botanické společnosti: Abstracts. Praha: Česká botanická společnost., 2002, p. 48-49. ISBN 80-86632-02-4.
  64. VĚŽNÍK, Antonín. Regionale geographische Aspekten der Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik (Regional Geographical Aspects of Transition of Agricultural in the Czech Republic). Europa Regional. Leipzig: Instituts fuer Laenderkunde, 2002, vol. 10, No 4, p. 177-189, 12 pp. ISSN 0943-7142.
  65. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference podnikatelské aktivity fyzických osob v pohostinství a ubytování (Regional differences of entrepreneurs activity of physical persons in hotels and restaurants). In V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, p. 317-322. ISBN 80-210-3008-9.
  66. GRULICH, Vít. Rhynchospora Vahl. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 794. ISBN 80-200-0836-5.
  67. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA and Aleš KONEČNÝ. Rovnokřídlí Rokytenských slepenců (Orthoptera (s. l.) of Rokytenské slepence conglomerate rocky valley). Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč. Třebíč: Západomoravské Muzeum v Třebíči, 2002, vol. 40, p. 83-89. ISSN 0231-603X.
  68. GRULICH, Vít. Santalaceae R. Br. - santálovité (Santalaceae R. Br.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 484-485. ISBN 80-200-0836-5.
  69. GRULICH, Vít. Scirpoides Séguier - kamýšek (Scirpoides Séguier). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 796. ISBN 80-200-0836-5.
  70. GRULICH, Vít. Scirpus L. - skřípina (Scirpus L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 794. ISBN 80-200-0836-5.
  71. GRULICH, Vít and Lubomír HROUDA. Scorzonera L. - hadí mord (Scorzonera L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 681-682. ISBN 80-200-0836-5.
  72. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Scrophularia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 544-545. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  73. GRULICH, Vít. Senecio L. - starček (Stenecio L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 660-664. ISBN 80-200-0836-5.
  74. GRULICH, Vít. Schoenus L. - šášina (Schoenus L.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 801. ISBN 80-200-0836-5.
  75. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Stellaria L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 158-160. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  76. SIEGLOVÁ, Naděžda. The Czech Republic. In Sirs Renaissance. první. USA: Sirs Publishing, 2002, 10 pp. ISBN 0-89777-508-2.
  77. DOLEŽAL, Michael. The Changes in FDI in the Czech Republic in 2002. In Socialwissenschaflichen Kontexte der europäischen Integration. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 2002, p. 142-145. ISBN 80-7040-579-1.
  78. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The impact of floods on saproxylic floodplain forest invertebrates. In The role of wetlands in Biosphere Reserves - Abstracts. Mikulov: EuroMAB, 2002, p. 51.
  79. KATRŇÁK, Tomáš. The Marriage Squeeze and the Decline in the Number of Marriages in the Czech Republic in the 1990s. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2002, vol. 29, 1-2, p. 101-113. ISSN 0094-3037.
  80. IVANOV, Martin. The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica. Warszawa, 2002, vol. 47, No 3, p. 513-534. ISSN 0567-7920.
  81. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Thlaspi L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 267-268. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  82. VLK, Robert. Three new species of agromyzid leafminers? In XXI Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Ojców. 2002.
  83. RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu (Trends in Secondary Education in the Czech republic in international context). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8.
  84. GRULICH, Vít. Trichophorum Pers. - suchopýrek (Trichophorum Pers.). In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1st ed. Praha: Academia, 2002, p. 797. ISBN 80-200-0836-5.
  85. TONEV, Petr and Václav TOUŠEK. TYPOLOGIE OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu) (THE TYPOLOGY OF THE CZECH REPUBLIC DISTRICTS (according to the structure of employed with the emphasis on the branch of the manufacturing industry)). In XX. jubilejní sjezd ČGS - Evropská integrace - česká společnost a krajina. Sborník anotací referátů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002, p. 55. ISBN 80-7044-406-1.
  86. SVOBODA, Jiří, J. VAN DER PLICHT and V. KUŽELKA. Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new C14 dates. Antiquity 76. V. Británie: Oxford University Press, 2002, vol. 2002, No 76, p. 957-962. ISSN 0003-598X.
  87. GRULICH, Vít and Alena VYDROVÁ. Vegetace a flóra horní Malše (Vegetation and flora along the upper part of the river Malše). In Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav AV ČR, 2002, p. 87-95. ISBN 80-7040-524-4.
  88. HÁJEK, Michal and Petra HÁJKOVÁ. Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2002, vol. 12, No 1, p. 1-24. ISSN 1210-0420.
  89. BERAN, Libor and Michal HORSÁK. Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) (Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area (Czech Republic)). In Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti. 7th ed. 2002, p. 63-76. ISBN 80-86485-04-8.
  90. JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation (Ethnological Revues from Czech Republic, Slovac Republic and Russian Federation). Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, 37-38, No 1, p. 67-84.
  91. KUBCOVÁ, Lenka and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern (On the spider fauna of the trunk region of standing dead wood in South Moravian floodplain forests). Arachnologische Mitteilungen. Basel: Arachnologische Gesellschaft e.V., 2002, -, No 24, p. 35-61. ISSN 1018-4171.

  2001

  1. GAISLER, Jiří. A mammal species new to the Czech Republic - Savi's pipistrelle Hypsugo savii. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology, 2001, vol. 50, No 3, p. 231-233. ISSN 0139-7893.
  2. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Analýza sídelního zázemí nejdůležitějších silničních hraničních přechodů ČR (Analysis of hinterlands of the main road border crossings of the Czech Republic). In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001, p. 47-53. ISBN 80-85950-85-5.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR (Transformations Analysis of Non-Profit Sector in Czech Republic). In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, p. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
  4. DROZDOVÁ, Eva. Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi (Anthropological charakteristics of old slavonic population from roundwall Pohnasko near Břeclav). In Konference Pohansko. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita.Archeologický ústav, 2001, p. 111-134. ISBN 80-210-2547-6.
  5. HORSÁK, Michal. Contribution to our knowledge of macroinvertebrate fauna of the Dyje River downstream of the Nové Mlýny Reservoirs (Czech Republic). In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Brno: Masarykova unverzita v Brně, 2001, p. 41-62. Vol. 27 Suppl. ISBN 80-210-2786-X.
  6. DOLEŽAL, Michael. Czech Republic: Friendly Environment for Foreign Investments. 1. vydání. Torun, Poland: Nicholas Copernicus University, 2001, 277 pp. ISBN 83-231-1327-0.
  7. SVOBODA, Jiří. Czech Republic: Projects of the Center for Paleolithic and Paleoethnological Research (Institute of Archaeology, Academy of Sciences), Brno - Dolní Věstonice. In Le paléolithique supérieur européen, Bilan quinquenal 1996-2001. Belgie: Université de Liege, 2001, p. 73-88. ERAUL 97. ISBN D/2001/0480/19.
  8. PŠEJA, Pavel. ČSSD po krajských volbách (Social-Ddemocratic Party after Regional Elections). In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Praha: CEVRO, 2001, p. 115-122. není. ISBN 80-238-6750-4.
  9. FIALA, Petr. Die katholische Kirche und die tschechische Gesellschaft im postkommunististischen Transformationsprozess (The Catholic Church and the Czech society). In KOWALCZYK, K., K. KUBAJ and WRÓBLEWSKI. Miedzy komunizmem a integracja. Spoleczenstwa i Kościoly Europy Środkowej. Tuchow: Sowrzyszzenie Absolwentów Universystetu Szczecińskieho, 2001, p. 119-132. sborník. ISBN 83-86744-32-4.
  10. BARTÁK, Miroslav and Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Brno: Masaryk University Brno, 2001, 274 pp. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
  11. BARTOŠEK, Miroslav. Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku v České republice (Digital Information Resources for Research, Develompment, and Education in the Czech Republic). In INFOS 2001 : 31. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2001, p. 222-235. ISBN 80-85165-84-8.
  12. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK and Lenka VAŠKOVÁ. Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled) (The electrotechnic industry in the Czech republic: through the ages and concurrence (historical and regional - geographical survey)). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, p. 89-94. ISBN 80-210-2664-2.
  13. ŠTEKL, Josef, Rudolf BRÁZDIL, Vilibald KAKOS, Jaroslav JEŽ, Radim TOLASZ and Zbyněk SOKOL. Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny (Extreme daily precipitation on the territory of the Czech Republic in the period 1879-2000 and their synoptic causes). 1st ed. Praha: Národní klimatický program ČR, 2001, 140 pp. Národní klimatický program sv. 31. ISBN 80-85813-92-0.
  14. OLEJNÍČEK, Jiří, Miroslav BARTÁK, Bohuslav MOCEK and Jaromír VAŇHARA. Faunistic records: Dolichopodidae. Dipterologica bohemoslovaca Vol. 10. Acta Univ. Carol., Biologica. Praha: UK Praha, 2001, vol. 45, 1-2, p. 189-190. ISSN 0001-7124.
  15. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Formation of the System of Political Parties in the Czech Republic 1989-1992. Studia Polityczne. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2001, vol. 1, No 12, p. 145-162. ISSN 1230-3135.
  16. JUŘIČKOVÁ, Lucie, Michal HORSÁK and Luboš BERAN. Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. Praha, 2001, vol. 65, No 1, p. 25-40. ISSN 1211-376X.
  17. VLK, Robert. Intensity of adult occurrence and species diversity of leaf mining fly taxocenoses (Diptera: Agromyzidae) in the field and glasshouse crops in the Czech Republic. In Dipteron. Gdańsk, Lódź (Polsko): Sekcja dipterologiczna PTE, 2001, p. 31-32.
  18. ŘEHÁK, Stanislav. Kraje, regiony a světové strany (Regions and the cardinal points). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2001, vol. 106, No 3, p. 200. ISSN 1212-0014.
  19. HÁJKOVÁ, Petra. Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba (Bryophytes of the spring fens, litter and wet meadows in the area of the Hostýnské vrchy Mts. and their coenological affinity.). Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, vol. 50, No 1, p. 13-24. ISSN 0323-0627.
  20. RAFAJOVÁ, Anna. Měkkýší fauna NPR Kněhyně - Čertův mlýn (Molluscs of the Nature Reserve Kněhyně - Čertův mlýn). In Beskydy - The Beskids Bulletin. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 177-180. sv. 14. ISBN 80-7157-512-7.
  21. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika) (The molluscs (Mollusca) of the Čertoryje, Jazevčí and Zahrady pod Hájem National Nature Reserves in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area (Czech Republic)). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2001, vol. 2001, No 6, p. 15-39.
  22. HORSÁK, Michal. Měkkýši v našich sklenících (Molluscs in our greenhouses). Živa. Praha, 2001, vol. 59, No 3, p. 123-124. ISSN 0044-4812.
  23. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů okolí Břeclavi (Botanical characteristic of Břeclav and surrounding). In Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2001, p. 15-22. ISBN 80-7275-025-9.
  24. ŘEHÁK, Stanislav. Nové kraje České republiky v kritickém mezinárodním srovnání (New regions in the Czech Republic: critical international comparizon). In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, 2001, p. 97-106. ISBN 80-210-2748-7.
  25. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK and Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 2001, No 463, p. 235-239. ISSN 0018-8158.
  26. HLAVÁČ, Jaroslav Č. and Michal HORSÁK. Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny (Snail Columella aspera - an enigma among Czech Molluscs). Živa. Praha, 2001, vol. 49, No 1, p. 28-29. ISSN 0044-481.
  27. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí (Regional development of the border areas). In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001, p. 85-88. ISBN 80-85950-85-5.
  28. HROUDA, Petr. Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2001, vol. 53, No 1, p. 29-87. ISSN 0009-0476.
  29. PŘICHYSTAL, A. Pravěké hornictví na území České republiky (Prehistoric mining on the territory of the Czech Republic). In Ve službách archeologie II. Brno: Geodril, s.r.o., 2001, p. 167-171. ISBN 80-7275-014-3.
  30. HORSÁK, Michal and Libor DVOŘÁK. Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2001, vol. 50, No 1, p. 89-93. ISSN 1211-3026.
  31. BARTOŠEK, Miroslav and Miloslava FAITOVÁ. Přehled elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum (Electronic Information Resources for Research and Development: A Survey). Editoři: František Ježek, Miloš Brejcha. In RUFIS 2001: Role of Universities in the Future Information Society. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, p. 7-20. ISBN 80-7082-783-1.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Reforma veřejné správy - návrh územně správního členění České republiky (Public administration reform - suggestion of administrative organization of Czech Republic). In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, p. 40-45. ISBN 80-7194-413-0.
  33. KUNC, Josef and Václav TOUŠEK. Regionální aspekty transformace českého průmyslu (Regional aspects of the Czech industry transformation). In Slaný, A. (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta., 2001, p. 515-530. ISBN 80-210-2533-6.
  34. RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku (Romano hangos and Romano kurko - comparisson of Roma press). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2001, 9/2000, No 1, p. 51-63, 94 pp. ISSN 80-902476-5-2.
  35. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR and Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? (Roma and Nationalism?). 2001st ed. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001, 247 pp. ISBN 80-902476-9-5.
  36. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums (Chipped stone industry of the earliest LBK cultur in Moravia and Lower Austria on the base of chipped stone industry of local Mesolithic). Archaeolingua. Budapest, 2001, vol. 11, No 1, p. 283-299. ISSN 1215-9239.
  37. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ and Lubomír KOVÁČIK. Sinice několika studánek v okolí Brna (Cyanobacteria of several wells in Brno surroundings). Czech Phycology. Olomouc, 2001, vol. 1, No 1, p. 21-30. ISSN 1213-3434.
  38. HORSÁK, Michal. Současný stav našich hrachovek (Pisidium) a možnosti jejich využití v bioindikaci (The present status of our pill clams and possibilities of their application in bioindication). Ochrana přírody. Praha, 2001, vol. 56, No 2, p. 53-56.
  39. BERAN, Luboš and Michal HORSÁK. Současný stav výskytu hrachovky čákované - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice (Recent situation of distribution of Fine-lined Pea Mussel - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic). In Sborník Severočeského Muzea - Přírodní vědy. Liberec, 2001, p. 71-76. 22. ISBN 80-238-8296-1.
  40. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
  41. REINÖHLOVÁ, Eva. Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik im Vorfeld der EU-Osterweiterung (The Transformation of the Agriculture in the Czech Republic with regard to the prospective Membership in EU). In Europäische Integrationsbestrebungen auf politischer und regionaler Ebene - Tschechien und Polen. 1st ed. Chemnitz, SRN: Europäisches Zentrum für Föderalismus -Forschung (EZFF) Tübingen, 2001, p. 54 - 74, 20 pp. Occasional Papers, Nr. 25. ISBN 3-9806978-3-5.
  42. LOSOSOVÁ, Zdeňka and Zdenka OTÝPKOVÁ. Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě (On the occurrence of endangared weed species in South Moravia). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2001, vol. 36, No 1, p. 81-98. ISSN 1212-5258.
  43. ŠMÍD, Tomáš. Zahraniční politika České republiky vůči zakavkazských zemím. In PŠEJA, Pavel. Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Brno: MPÚ, 2001.
  44. HORSÁK, Michal, Petr KMENT and Igor MALENOVSKÝ. Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných částech Moravy (Interesting records of beetles (Coleoptera) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and others parts of Moravia (Czech Republic)). Sborní přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2001, vol. 1, No 1, p. 1.

  2000

  1. GRULICH, Vít. Antirrhinum L. - hledík (Antirrhinum L.). In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, p. 332-333. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  2. PRUDIL, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha (Public Health Insurance in the Czech Republic). Bucharest: Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, 2000, IV, No 1, p. 24-27. ISSN 1453-4541.
  3. KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes in a block field microrelief: case studies from SW Moravia. Acta universitatis Purkynianae. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2000, vol. 52, No 4, p. 113-125. ISSN 1212-3137.
  4. PONT, Adrian C., Matthias BUCK and Rudolf ROZKOŠNÝ. Coenosia emiliae Lukasheva, 1986 (Muscidae) newly recorded in Central Europe. Studia dipterologica. Halle (Saale): A. Stark and F. Menzel, 2000, vol. 7, No 1, p. 91-92. ISSN 0945-3954.
  5. NOVÁK, Milan. Compositional pathways of tourmaline evolution during primary (magmatic) crystallization in complex (Li) pegmatites of the Moldanubicum, Czech Republic. Memorie della Societa Italiana di Scienzie Naturali e del Museo Civico di Storia naturale di Milano. Milano: Societa Italiana di Scienze Naturali, 2000, vol. 30, No 1, p. 45-56. ISSN 0376-2726.
  6. KUBEŠOVÁ, Svatava. Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě (Allium paradoxum recorded in Moravia). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2000, vol. 34, No 2, p. 177-178. ISSN 1212-5258.
  7. BARTÁK, Miroslav and Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University Brno, 2000, 240 pp. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,104. ISBN 80-210-2491-7.
  8. FILIP, Miloš. Dividendy českých firem a optimální investiční strategie (Dividends of Czech firms, and optimal investment strategy). Finance a úvěr. Praha: Economia, 2000, vol. 2000, No 12, p. 685-698. ISSN 0015-1920.
  9. GRULICH, Vít. Globulariaceae DC. - koulenkovité (Globulariaceae DC.). In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, p. 528-529. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  10. HORSÁK, Michal. Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) - nový slimák pro Českou republiku (Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) - the first record in the Czech Republic). In Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti. 5th ed. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uh. Hradišti, 2000, 3 pp. ISBN 80-602213-9-4.
  11. BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí (Better way for our Country? KSČM on the Turn of Millenium). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, vol. 7, No 1, p. 96-106. ISSN 1211-3247.
  12. GRULICH, Vít. Linaria Mill. - lnice (Linaria Mill.). In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, p. 338-343. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  13. ŘEHULKOVÁ, Eva and Milan GELNAR. Macrogyrodactylus polypteri Malmberg, 1957 (Monogenea: Gyrodactylidae) from the skin and fins of the bichir, Calamoichthys calabaricus. Helminthologia. Košice, Slovac Republic, 2000, vol. 37, No 3, p. 173 - 174, 1 pp. ISSN 0440-6605.
  14. GRULICH, Vít. Microrrhinum (Endl.) Fourr. - hledíček (Microrrhinum (Endl.) Fourr.). In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, p. 336-337. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  15. GRULICH, Vít. Misopates Rafin. - šklebivec (Misopates Rafin.). In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, p. 333-334. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  16. VAŠÍČEK, Osvald and Martin FUKAČ. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment: Estimation for the Czech Republic. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decesion Making X). 1st ed. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research and University of Economics Bratislava, 2000, p. 149-154. ISBN 80-88715-93-8.
  17. HÁJEK, Michal and Petra HÁJKOVÁ. Nové nálezy Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí (New records of Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz in the Moravian-Slovakian flysh borderland.). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, vol. 5, No 1, p. 76-79. ISSN 80-902213-9-4.
  18. HLAVÁČ, Jaroslav Čáp and Michal HORSÁK. Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy) (The slug Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) - new find in the Šumava Protected Landscape Area (Western Bohemia)). In Silva Gabreta. 5th ed. Vimperk, 2000, p. 113-120.
  19. POL, Milan. On Reflective Practitioner Research in the Czech Education. In Kroath, F., Vernon, T., (eds.) A Conference Tells its Story. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000, p. 141-146. ISBN 1-900-432-40-4.
  20. BOUREK, Aleš and Miloš SUCHÝ. Programy kvality ve zdravotnictví (Healthcare Quality Programs). In Provoz zdravotnických zařízení. Kapitola 9/1, 9/2. Praha: Dashofer Verlag, 2000, p. 3-14. Provoz zdravotnických zařízení. ISBN 80-86229-18-1.
  21. TOUŠEK, Václav and Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice (Industrial production and the strategy of the regional development in the Czech republic). In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  22. HORSÁK, Michal. První nález Anisus vorticulus (Troshel, 1834) v CHKO Poodří. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) (The first record of Anisus vorticulus (Troshel, 1834) v CHKO Poodří. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae)). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2000, vol. 49, No 1, p. 95-96. ISSN 1211-3026.
  23. KOZÁKOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a ji doprovázející zákony ve vztahu k neziskovým organizacím (Public Administration Reform and rules, there go with and have feedback to Non-Profit Organizations). In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000, p. 401-412. ISBN 80-225-1406-3.
  24. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v živnostenském podnikání (Regional differencies in trade licensing business). In Institucionální podpora podnikání v regionech - Institutional support of enterprise in regions. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000, p. 89-94. ISBN 80-210-2403-8.
  25. KUNC, Josef and Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, p. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
  26. HÁJKOVÁ, Petra. Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších (The plant communities of wet meadows and water-margin grass and tall sedges vegetation in the area of the Hostýnské vrchy Mts.). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, vol. 5, No 1, p. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.
  27. DANIHELKA, Jiří, Milan CHYTRÝ, Vít GRULICH and Lubomír TICHÝ. Stipa eriocaulis - přehlížený druh české flóry (Stipa eriocaulis - an overlooked species of the Czech flora). Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2000, vol. 72, 2-4, p. 399-410. ISSN 0032-7786.
  28. HERBER, Vladimír, Vít VOŽENÍLEK, Jaromír KAŇOK and Miroslav MIKŠOVSKÝ. Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a.s., 1999) - kartografické hodnocení. (School Atlas of the Czech Republic - a Cartographic Assessment (Geodézie ČS, a.s., 1999)). Geodetický a kartografický obzor. Praha: Vesmír, spol. s.r.o., 2000, 46 (88), No 8, p. 174-176. ISSN 0016-7096.
  29. STRMISKA, Maxmilián. The Czech Multipartism in the Late 1990s. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 2, 8 pp. ISSN 1212-7817.
  30. HLADKÝ, Josef. The History and the Present State of English Studies in the Czech Republic. London, 2000, 183-9. European English Studies: Contributions towards th. ISBN 0 900232 23 4.
  31. KUNC, Josef. Transformace průmyslu na příkladě odvětví TOK (Transformation of industry on the example of TCL branch). Drgoňa, V. (ed.): Geographical studies. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2000, vol. 7, p. 185-192. ISSN 80-8050-349-4.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy hodnocení malého podnikání (Selected Problems of Small Enterprise). In Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. Wrocław: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, p. 225-230. ISBN 83-87196-07-X.
  33. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy regionálních disparit na příkladě malého podnikání (Selected Problems of Regional Disparities in Case of Small Enterprise). In Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB a Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, 2000, p. 119-123. ISBN 80-8055-443-9.
  34. HÁJKOVÁ, Petra. Zajímavé společenstvo se Sphagnum subnitens v Krušných horách (An interesting community with Sphagnum subnitens in the Krušné hory Mts.). Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, vol. 26, No 1, p. 5-6. ISSN 0862-8904.
  35. KUNC, Josef. Změny v rozmístění textilního, oděvního a kožedělného průyslu v České republice v období let 1989 - 1999. (Changes in location of textile, clothing and leather industry in the Czech Republic during 1989 - 1999.). 1.vyd. Brno: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta MU, 2000, 79 pp. Rigorózní práce.

  1999

  1. FIALA, Tomáš, Josef KUNC and Václav TOUŠEK. Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. (Topical tendencies in employment of foreigners at the Czech labour market.). Geografie. Brno: PedF MU, 1999, XI, p. 45-50. ISSN 80-210-2138-1.
  2. NOSÁL, Igor. Culture politique et politique locale en République tchéque (The Political Culture and Local Politics in The Czech Republic). In Émergence des pratiques démocratiques en République tchéque. Praha: Centre francais de Recherche en Science sociales (CEFRES), 1999, p. 25-36. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-86311-00-7.
  3. HLOUŠEK, Vít. Česká republika. Mezníky vnitropolitického vývoje (Czech Republic. The Turning-Points of Political Development). In Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, p. 69-86.
  4. CHALUPA, Petr. Česká republika na konci století (Czech Republick at the end of century). 1st ed. Brno: MU, 1999, 9 pp. ISBN 80-210-2147-0.
  5. CHALUPA, Petr. Česká republika v Evropě (Cyech republic in the Europe). 1st ed. Brno: MU Brno, 1999, 10 pp. Sborník prací PdF MU. ISBN 80-210-2164-0.
  6. VLK, Robert. Distribution of quarantine leafminers Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses. Bulletin OEPP/EPPO. OEPP/EPPO, 1999, vol. 29, p. 85-89.
  7. JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Doprava. Kartometrická analýza dopravní propustnosti státní hranice. (Transportation. The cartographical analysis od transport capacity of state frontier.). In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, p. 128-131. ISBN 80-85950-85-5.
  8. ULČÁK, Zbyněk. Ecological agriculture in the Czech Republic. In Wspolczesne rolnictvo ekologiczne. 75 lat rolnictwa biodynamicznego Rudolfa Steinera. 1st ed. Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 1999, p. 42-47. Zeszyty naukowe Akad. Rol. we W., NR 361 Konf.XXII. ISBN 0867-7964.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Euphrasia corcontica, eine endemische Art aus dem Gebirge Krkonoše (Riesengebirge, Westsudeten) (Euphrasia corcontica, a species endemic to the Krkonoše Mts (West Sudeten)). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 1999, vol. 71, 1-2, p. 33-35. ISSN 0032-7786.
  10. ZEMAN, Josef. Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Repuiblic. London: Mineralogical Society UK, 1999, 62 pp. Mineralogy and the environment.
  11. DRÁPELA, Milan Václav. General and Applied Map Semiotics in the Czech and Slovak Republics. 1999th ed. Canada: Regina, 1999, 17 pp. Map Semiotics Around the World.
  12. HROUDA, Petr. Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1999, vol. 51, 2-3, p. 99-155. ISSN 0009-0476.
  13. HOLZER, Jan. Křesťanské a konzervativní strany ve stranickém spektru České republiky (The Christian and Conservative Parties in the Party System of the Czech Republic). Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, 1998/1999, No 17, p. 484-487. ISSN 1211-037X.
  14. ŘEHULKOVÁ, Eva. Monogenea of aquarium fishes in the Czech Republic : current state and prospects. Helminthologia. Košice, Slovac Republic, 1999, vol. 36, No 2, p. 124. ISSN 0440-6605.
  15. BORECKÝ, D. Nové uspořádání ČR ve světle regionální politiky Evropské unie (New arrange of Czech republic in light EU). MU Brno, 1999.
  16. DOBROVOLNÝ, Petr. Oblačnost (Cloud Cover). In BRÁZDIL, Rudolf and Josef ŠTEKL. Klimatické poměry Milešovky. Praha: ACADEMIA, 1999, p. 76 - 90, 14 pp. ISBN 80-200-0744-X.
  17. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Politické strany a zahraniční politika (Political Parties and Foreign Policy). Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 5-7. ISSN 1212-6233.
  18. VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. (Problems of regional statistics of tourism in the Czech Republic and international comparisons.). In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999, p. 99-114. ISBN 80-210-2065-2.
  19. VANČURA, Michal, Josef KUNC and Václav TOUŠEK. Průmysl v českém příhraničí. (Industry in the Czech borderland). In Pyka, J. (ed): Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Katovice: Górnoslazska wyzsza szkola Handlowa, 1999, p. 111-119. ISBN 83-908258-8-0.
  20. TOUŠEK, Václav and Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. (Industrial production and strategies of regional development in the Czech Republic). In Sborník referátů z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 1999, p. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  21. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v malém podnikání v České republice. (The Regional Differences in Small Business Activity in Czech Republic.). In Europa regionów. Współpraca regionalna 2000. Katowice (Polsko): Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1999, p. 45-54. ISBN 83-908258-8-0.
  22. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999, p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  23. DOBROVOLNÝ, Petr. Sněhové poměry (Snow cover). In BRÁZDIL, Rudolf and Josef ŠTEKL. Klimatické poměry Milešovky. Praha: ACADEMIA, 1999, p. 194 - 208, 14 pp. ISBN 80-200-0744-X.
  24. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce (Central European area. The role of the frontier, overfrontier collaboration. Aspects internal, internationals and regionals.). In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, p. 154-159. ISBN 80-85950-85-5.
  25. MARYÁŠ, Jaroslav. The Regional Differences in Small Enerprise in the Czech Republic. In Acta Facultatis Rerum Naturalis Universitas Comeniae, Supplementum 2/II. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1999, p. 137-144. ISBN 80-223-150.
  26. BORECKÝ, D. Vývoj regionální politiky ČR ve světle regionální politiky Evropské unie (The REgional politics of Czech republic in relations with EU). 1st ed. Brno: MU Brno, 1999, 15 pp. Sborník prací PedF MU Brno. ISBN 80-210-2147-0.

  1998

  1. BERAN, Luboš and Michal HORSÁK. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 1998, vol. 62, No 1, p. 7-23. ISSN 1211-376X.
  2. MUSIL, R., J. HAUBELT, M. ZÁRYBNICKÝ and J. KOZÁK. Czech Republic (country report). INHIGEO Newsletter. New South Wales: ICHGS, 1998, vol. 30, -, p. 40-41.
  3. TÝČ, Vladimír. Česká republika a současný svět : (sborník dokumentů). Praha: Linde, 1998, 351 pp. ISBN 80-7201-121-9.
  4. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ and Oldřich ŠEBESTA. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. Acta virologica. Bratislava: AV SR, 1998, vol. 42, No 3, p. 119-120. ISSN 0001-723X.
  5. KAPLAN, Zdeněk and Vladimír ŘEHOŘEK. Galium parisiense - a new alien species for the Czech Republic. Ilustrace: A. Skoumalová-Hadačová. Preslia. Praha, 1998, roč. 70, No 1, p. 51-56. ISSN 0032-7786.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou (The Moving on the own Legs). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1998, vol. 38, No 1, p. 17. ISSN 1210-3691.
  7. KRATOCHVÍL, Vladimír. Chystané změny rakouského trestního práva ve světle české trestněprávní reformy (The prepared changes of austrian criminal law and czech reform of the criminal law). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 6, p. 296-299. ISSN 1210-6410.
  8. ŘEHÁK, Stanislav. Kolik má být krajů. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, bez roč., No 33, p. 24. ISSN 1210-0714.
  9. ŘEHÁK, Stanislav. Kontakty se Slovenskem na moravsko-slovenském pomezí: role vzdálenosti hranic (Contacts with Slovakia on the Moravian-Slovak borderlands: influence of frontier distance). In Geografie X. Brno: Katedra geografie Pedagog. fakulty MU, 1998, p. 122-127. ISBN 80-210-1784-8.
  10. HLADILOVÁ, Š., M. BUBÍK, N. DOLÁKOVÁ and S. NEHYBA. Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. (A new discovery of Tertiary sediments near České Libchavy (the Ústí nad Orlicí district, Czech Republic)). Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín, 1998, vol. 43, No 2, p. 313-317. ISSN 1274-1910.
  11. URBANOVÁ, Martina. Pohled na českou společnost zvenku, srovnání české společnosti s jinými, geopolitické otázky (The view of czech society from outside, the comparation of czech society with other, geopolitical questions). In Osudy české společnosti 1918-1998. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1998, p. 68-71.
  12. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Pavel KOŘÍNEK, Jiří KOHOUTEK, Aleš HRDLIČKA, Kevin C. JONES, K.-W. SCHRAMM and A. KETTRUP. POPs in Ambient Air on the Regional and Local Levels in the Czech Republic. In Abstracts Book of 8th Annual Meeting of SETAC-Europe. Brussels: SETAC-Europe, 1998, p. 13. ISBN SE091-MD80435.
  13. TIETZE, Wolf and Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren (Principiel and theorical situation - Organization of network, exemple of Bohemia and Moravia). In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1998, p. 103-107. Geooekologie.
  14. VLK, Robert. Répartition des mineuses de quarrantaine Liriomyza spp. en République tchéque, en particuleer présence et survie hors des serres pendant l'hiver (Distribution of quarrantine leaf miners Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses). In Conférence OEPP sur les organismes nuisibles introduits en serre: problémes et solutions/EPPO conference on introduced glasshouse pests: problems and solutions. 1998.
  15. VLK, Robert. Results of examination of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) of economic importance on field and glasshouse crops in the Czech Republic. In BRUNNHOFER, V. and T. SOLDÁN. Book of Abstracts, Vol. 2, VIth Eur. Congr. Entomol. 1998. ISBN 80-901250-4-2.
  16. BRÁZDIL, Rudolf and Jarmila MACKOVÁ. Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995 (Series of mean annual air temperatures for the Czech Republic in 1828-1995). Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1998, vol. 51, No 1, p. 17-21. ISSN 0026-1173.
  17. VAŠÍČEK, Osvald and Jaromír BENEŠ. The Czech Economy Model: Bayesian Quantitative Analysis of Parameter and Control Strategies. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha (Czech Republic): Česká ekonometrická společnost, 1998, vol. 1998, No 7, p. 79-96. ISSN 1212-074X.
  18. ŘEHÁK, Stanislav. The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1998, vol. 6, No 1, p. 14-17. ISSN 1210-8812.
  19. KUNC, Josef. The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics. Ostrava: AV ČR, 1998, vol. 6, No 2, p. 8-17. ISSN 1210-8812.
  20. KUHN, František and Vlastimil TLUSTÁK. Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice (Vegetation and its Specific Composition. Fytocenological Vegetaion Research of Anthropic and Rureal Stands in the Region of Energetic System of Dukovany-Dalešice). Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1998, vol. 38, p. 1-65. ISSN 0231-603X.
  21. KUNC, Josef. Vliv urbanizace na trh práce. (Influence of urbanization on the labour market.). In Podobnosti a rozdíly vývoje měst v ČR a SR po roce 1990. Sborník 2. česko - slovenského akademického semináře. Brno: Rediograph, 1998, p. 73-77. ISBN 80-901844-3-X.
  22. VLK, Robert. Vrtalky na obilninách (Leaf mining flies on cereals). Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, vol. 1998, No 2, p. 5-8. ISSN 1211-3565.
  23. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané problémy ústavního soudnictví v České republice a v Polsku (Some problems of the constitutional justice in the Czech republic and Poland). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 7, p. 638-648. ISSN 0324-7007.
  24. VLK, Robert and Marie ŠINDELKOVÁ. Výskyt a škodlivost vrtalky pórové (Napomyza gymnostoma) v České republice (Occurrence and economic importance of Leek Leaf Mining Fly (Napomyza gymnostoma) in the Czech Republic). Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, vol. 1998, No 2, p. 15-17. ISSN 1211-3565.
  25. VLK, Robert. Výsledky sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR v období 1995-1997 (Results of examination of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) of economic importance on field and glasshouse crops in the Czech Republic during the period 1995-1997). In Abstrakta referátů z konference Zoologické dny. 1998.

  1997

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální problémy České republiky 6. díl: doprava. sv. 6. Ostrava: Scholaforum, 1997, 25 pp. ISBN 80-86058-43-3.
  2. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas České republiky 1995 (Atlas of the Czech Republic 1995). 1997.
  3. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas of the Czech Republic 1995. 1997.
  4. ŘEHÁK, Stanislav and Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky (Transportation in the Czech Republic - Transition and its indirect Impact). Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, vol. 31, No 1, p. 8-12. ISSN 0044-4863.
  5. GNOJEK, I. and A. PŘICHYSTAL. Ground geophysical and geological mapping in the central part of the Moldanubian Pluton. Jb.Geol. B. - A. Wien: Geologisches Bundesanstalt, 1997, vol. 140, No 2, p. 193-250. ISSN 0016-7800.
  6. FIALA, Petr. Interessen und Außenpolitik. Politische Parteien und organisierte Interessen als relevante Faktoren der Außenpolitik der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. (Interests and Foreign Policy. Political Parties and Organized Interests as Relevant Factors of Foreign Policy of the Czech Republic and Federal Republic of Germany.). In HÖHNE, S. and M.(Hg.) NEKULA. Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. 1st ed. München: Iudicium, 1997, p. 31-44. Svazek 1. ISBN 80-85959-20-8.
  7. ŘEHÁK, Stanislav. Les effets locaux et régionaux des autoroutes en République tcheque (Local and regional impacts of motorways in the Czech republic). In Autoroutes, économie et territoires. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 1997, p. 317-325. ISBN 2-908470-08-X.
  8. MORAVEC, František, Milan GELNAR, Radim ERGENS and Tomáš SCHOLZ. Metazoan parasites of fishes from the section of the Vltava River supposed to be affected by the operation of the Temelín nuclear electric power-station, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 1997, vol. 61, No 1, p. 65-76. ISSN 0862-5247.
  9. ŘEHÁK, Stanislav. Modely jako nástroj včasného varování (Models as a instrument of early warning). In Alternativní trendy dopravní politiky v ČR. Brno: Český a Slovenský dopravní klub, 1997, p. 27-35.
  10. CHYTRÝ, Milan and Jaroslav HORÁK. Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 1997, vol. 68, No 3, p. 193-240. ISSN 0032-7786.
  11. FILIP, Jan. Práva národnostních a etnických menšin a jejich záruky v právním řádu ČR (Rights of national and ethnic minorities and their guarantees in Czech legal order). Všehrd : list Spolku českých právníků Všehrd v Praze. Praha: Všehrd, 1997, roč. 29, č. 4, p. 33-38.
  12. TÝČ, Vladimír. Přímý účinek (bezprostřední závaznosti) článku 64 Evropské dohody o přidružení ČR v českém právním řádu (Direct effect (of direct binding) of article 64, European treaty of accession of the Czech republic in the Czech legal order). In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, p. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
  13. ŘEHÁK, Stanislav. Rychle, ale i odpovědně (zřízení VÚSC). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, bez roč., No 19, p. 28-29. ISSN 0027-8009.
  14. FILIP, Jan. Územní dosah základních práv podle právního řádu České republiky (Territorial scope of fundamental rights in Czech legal order). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, p. 469-477. ISSN 1210-9126.
  15. HLADILOVÁ, Š. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky Ústavu Anthropos MZM). (The Results of Study of the Miocene Fossils from the Pavlovien localities at Dolní Věstonice and Předmostí u Přerova (collections of the Anthropos Institute, Moravian Museum)). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1997, LXXXII, -, p. 65-78. ISSN 323-0510.
  16. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR (Results of three-year-examination of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) of economic importance on field and glasshouse crops in the Czech Republic). In XIV. Slov. čes. Konf. Ochr. Rastl., Zbor. Refer. 1997.
  17. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR (Results of three-year (1995-1997) examination of occurrence and economic importance of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) on field and glasshouse crops in the Czech Republic). In 9. Sjezd českých zoologů, Sbor. Abstr. 1997. ISBN 80-902020-2-0.
  18. TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ, Maria POKORNY-STRUDL, Michael STRUDL and Jiří VICHEREK. Wenig bekannte Trockenrasengesellschaften am Südostrand der Böhmischen Masse (Less known dry grassland communities on the south-eastern fringe of the Bohemian Massif). Tuexenia. Göttingen, 1997, vol. 17, No 1, p. 223-237. ISSN 0722-494X.
  19. ŘEHÁK, Stanislav. Změny prostorových interakcí v názorech obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. Analýza výsledků terénního průzkumu. Výzkumná zpráva (GA ČR č. 205/95/1184) (Changes of space interactions in opinions of the Moravian-Slovak borderlands population .). Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997, 33 pp. interní tisk katedry, bez čísla svazku.

  1996

  1. TÝČ, Vladimír. K některým otázkám přizpůsobení českého právního řádu připravenosti České republiky ke vstupu do Evropské unie (Some problems of the adaptation of Czech legal order to the Czech republik readiness to join EU). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, p. 47-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
  2. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND and Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996, p. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
  3. IVANOV, Martin. Old Biharian Reptiles from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst). In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology. Brno: Masarykova univerzita, 1996, p. 9-26. ISBN 80-210-1481-4.
  4. DOBROVOLNÝ, Petr. Possible changes in agroclimatic potential of the Czech Republic. In Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation. 1996th ed. Praha: Institute of atmospheric Physics, 1996, p. 187-192.
  5. CHYTRÝ, Milan and Jiří VICHEREK. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné (Natural and semi-natural vegetation of the Oslava, Jihlava and Rokytná river valleys). Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1996, vol. 22, No 1, p. 1-125. ISSN 0231-603X.
  6. TYRLÍK, Mojmír. Situace užívání drog v České republice - Rapid assessment. 1st ed. Praha: Úřad vlády ČR, 1996, 90 pp.
  7. MARDEŠIČ, Tonko, Jitka ŘEZÁČOVÁ and Pavel VENTRUBA. The practice of assisted reproduction in the Czech Republic. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, vol. 13, No 2, p. 195-196. ISSN 1058-0468.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Reingard REINER-HOFER. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a Rakousku (Hustings - comparison of legal regulation in the Czech republic and Austria). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, p. 512-527. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. CHYTRÝ, Milan. Are species with similar ranges confined to similar habitat in a landscape? Preslia. 1995, vol. 67, No 1, p. 25-40. ISSN 0032-7786.
  2. ŘEHÁK, Stanislav and Zdeňka TARABOVÁ. Demografický vývoj současného venkova (Demographical development of rural areas). Veronika. Brno, 1995, vol. 9, příloha, p. 22-23. ISSN 1213-0699.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, vol. 55, No 4, p. 15-17.
  4. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě (New religious movements). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, vol. 1995, No 4, p. 499-511. ISSN 0038-0288.
  5. IVANOV, Martin. Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities. In Terra Nostra - Abstract of the XIV International Congress, INQUA. Bonn: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung, Bonn, 1995, p. 122. ISBN 0946-8978.
  6. VLK, Robert. Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v areálu MZLU v Brně (Food of Kestrel (Falco tinnunculus) on grounds of Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno). Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, vol. 1995, No 4, p. 14-17.
  7. VLK, Robert. Pozorování sokolů stěhovavých a jiných dravců u Novomlýnských nádrží v zimě 1994/95 (Observation of Peregrine Falcons and other birds of prey nearby Nové Mlýny water reservoirs during winter 1994/95). Moravský ornitolog. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1995, vol. 1995, No 2, p. 16-17.
  8. VLK, Robert. Základní podklady pro hodnocení rizik použití pesticidů pro ornitocenózy agroekosystémů v České republice (Basic sources for assessment of hazards of pesticides for bird communities of agroecosystems in the Czech Republic). Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, XXXVI, zvláštní č, p. 1-52.

  1994

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Česko-francouzské setkání v Praze (A Czech-French Encounter in Prague). Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, vol. 4, 1-2, p. 61. ISSN 0862-8351.
  2. ŘEHÁK, Stanislav. Demografický vývoj venkova (Demographical development of rural areas). Veronika. Brno: Reg. sdružení ČSOP v Brně, 1994, vol. 8, 4.zvl.vyd., p. 16-20. ISSN 1213-0699.
  3. HLADILOVÁ, Š. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika). (Finds of Tertiary Fossils at the Upper Palaeolithic Site Milovice (Southern Moravia, Czech Republic).). Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy spol. Brno: Mor. zem. muz. Brno, 1994, LXXIX, -, p. 15-29. ISSN 323-0510.
  4. ŘEHÁK, Stanislav and Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992 (Geographic premises for the large-scale privatization of Czechoslovakia of 1992). Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994, 15 pp. ISBN 2 902126 07 7.
  5. DOBROVOLNÝ, Petr. Snow as an indicator of climatic Change. Scripta Fac.Brun. Brno, 1994, vol. 23, No 1, p. 25-34. ISSN 2101-2986.
  6. ŘEHÁK, Stanislav. Zpráva o valné hromadě Geografické obce Českých zemí. Sborník ČGS. Praha: ČGS, 1994, vol. 99, No 4, p. 280. ISSN 0231-5300.

  1991

  1. PELLANTOVÁ, Jitka, Čestmír FOLK and Robert VLK. Výsledky sčítání vodních ptáků v sezóně 1988/89 na území ČR (Results of waterfowl census during season 1988/89 on the territory of Bohemia and Moravia). Zprávy ÚSEB. Brno: ÚSEB ČSAV, 1991, p. 77-88.

  1989

  1. VLK, Robert. Sledování potáplic severních - Gavia arctica (L.) - na vodním díle Olešná (okres Frýdek-Místek) v roce 1987 (Observation of Black-throated Divers - Gavia arctica (L.) - on water reservoir Olešná (district Frýdek-Místek) in 1987). Zprávy Moravského ornitologického sdružení. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1989, p. 132-133.
Display details
Displayed: 23/6/2024 01:11