TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii (Harmonization of Indirect Taxes in the European Union). In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007th ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii
Name (in English) Harmonization of Indirect Taxes in the European Union
Authors TÝČ, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2007. vyd. Ostrava, Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice, p. 167-173, 7 pp. 2007.
Publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00023646
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-248-1553-4
Keywords in English indirect taxes; VAT; excise duties; EU directives; harmonization
Tags EU directives, excise duties, harmonization, indirect taxes, VAT
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., učo 1224. Changed: 28/1/2008 22:11.
Abstract
Daňové právo je předmětem harmonizace mezi členskými státy EU. Důvodem je správné fungování vnitřního trhu. Studie se soustředí na harmonizaci nepřímých daní (DPH, spotřební daně - akcízy) prostřednictvím směrnic, které jsou přijímány jednomyslně Radou.
Abstract (in English)
Tax law is subject to harmonization between EU Member countries. Its purpose is the correct functioning of the Internal Market. This study concentrates on indirect taxes harmonization (VAT, excise duties) through directives adopted unanimously by the Council.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 12/6/2024 20:07