Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb (Value Added Tax on Electronic Services). In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, p. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.

  2008

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, 2008, 50/2008, No 2, p. 87-92. ISSN 1754-243X.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana and Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

  2007

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii (Harmonization of Indirect Taxes in the European Union). In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007th ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007, p. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  3. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, p. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.

  2005

  1. SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? (Taxes - an igniting or a damping element of development of small and medium enterprises). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 511-522. ISBN 80-210-3847-0.

  2003

  1. JAHODA, Robert. Zdanění práce v ČR a zemích EU (Taxes on Labour in the CR and EU). In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003, p. 14-15. ISBN 80-248-0430-1.
Display details
Displayed: 16/7/2024 01:13