MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR (Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, p. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza daňové kvóty v ČR
Name in Czech Analýza daňové kvóty v ČR
Name (in English) Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic
Authors MARVAL, Jindřich (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy, p. 264-274, 11 pp. Publikace CVKS, 2006.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00018598
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4157-9
Keywords in English Public finance; Tax-to-GDP ratio; Direct taxes; Indirect taxes; Social security contributions
Tags direct taxes, indirect taxes, Public finance, social security contributions, Tax-to-GDP ratio
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 5/6/2009 15:13.
Abstract
Cílem příspěvku je provedení analýzy daňové kvóty (jednoduché i složené) v České republice včetně jejích hrubých složek (odvody na sociální a zdravotní pojištění, nepřímé daně a přímé daně) a jejich další dekompozice. Analýza je provedena pro období od roku 1996 až do roku 2004. Příspěvek provádí srovnání v čase, ne v prostoru. Zvláštní pozornost je věnována plnění státního rozpočtu z hlediska příjmů státního rozpočtu.
Abstract (in English)
The main goal of this paper is to make an analysis of tax-to-GDP ratio (narrow as well as wide) in the Czech Republic including its gross components (social contributions, indirect taxes, direct taxes) and their further decomposition. The analysis covers period from 1996 to 2004. The Comparison is made in time, not in space. Notice is also taken of fulfilling the plan for the revenues of the State budget.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 12/6/2024 19:38