Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR (Tax reform in the Czech Republic). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006. 2007.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR (Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita. p. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9. 2006.
  2. MARVAL, Jindřich. Daňová kvóta v ČR (Tax-to-GDP ratio in the Czech Republic). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 22 pp. WP č.3/2006. 2006.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.
Display details
Displayed: 15/4/2024 21:32