Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
   Název anglicky: Tax reform in the Czech Republic
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Tax; tax reform; direct taxes; indirect taxes; customs; tax administration; customas administration; Ministry of Finanse
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Změněno: 31. 1. 2009 20:40.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, roč. 50/2008, č. 2, s. 87-92. ISSN 1754-243X. 2008.
   Název česky: Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii
   RIV/00216224:14220/08:00026212 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Týč, Vladimír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: indirect taxes; VAT; excise duties; EU directives; harmonization
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., učo 1224. Změněno: 1. 7. 2008 11:27.

  2007

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii. In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. s. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4. 2007.
   Název anglicky: Harmonization of Indirect Taxes in the European Union
   RIV/00216224:14220/07:00023646 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Týč, Vladimír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: indirect taxes; VAT; excise duties; EU directives; harmonization
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., učo 1224. Změněno: 28. 1. 2008 22:11.
  2. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh. s. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.
   Název česky: Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii
   RIV/00216224:14220/07:00023562 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Rusko.
   Týč, Vladimír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: indirect taxes; VAT; excise duties; EU directives; harmonization
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., učo 1224. Změněno: 26. 1. 2008 22:38.
  3. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006. 2007.
   Název anglicky: Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce
   RIV/00216224:14220/07:00032391 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Direct Taxes; Indirect Taxes; Other Taxes; E-commerce; Taxes; Internet

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:26.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. s. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9. 2006.
   Název česky: Analýza daňové kvóty v ČR
   Název anglicky: Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic
   RIV/00216224:14560/06:00018598 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Marval, Jindřich (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Public finance; Tax-to-GDP ratio; Direct taxes; Indirect taxes; Social security contributions
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 5. 6. 2009 15:13.
  2. MARVAL, Jindřich. Daňová kvóta v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 22 s. WP č.3/2006. 2006.
   Název česky: Daňová kvóta v ČR
   Název anglicky: Tax-to-GDP ratio in the Czech Republic
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Tax-to-GDP ratio; Direct taxes; Indirect taxes; Social contributions

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 26. 5. 2009 11:46.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach. s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7. 2005.
   Název česky: Právní regulace nepřímých daní v České republice
   Název anglicky: Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic
   RIV/00216224:14220/05:00014965 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Czech republic; public finance; financial law; tax law; indirect taxes; Custom Codex; custom administration; local finance office; Tax and Charges Administration Act

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 4. 4. 2006 12:09.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
   Název anglicky: Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šramková, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Nováková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.
   Název česky: Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
   Název anglicky: Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/04:00011211 Stať ve sborníku. Právní vědy. polština. Litva.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance

   Změnil: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Změněno: 31. 5. 2005 18:41.
Zobrazeno: 18. 4. 2024 07:30