Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Bertold Bretholz. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. s. 224-226. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Josef II. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. s. 835-838. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3.

  2009

  1. MYRONOVA, Halyna a Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4.
  2. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union. In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 159-169, 10 s. ISBN 978-3-631-59437-7.
  3. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bankruptcy and Law. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 100-105. ISSN 1561-6886.
  2. ŠKOP, Martin. Dekonstrukce jako metoda poznání práva. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1312-1321. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  4. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
  5. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1.
  6. KŘEPELKA, Filip. European Union and Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe. Journal of International Biotechnology Law. Berlin: DeGruyer, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 211-220. ISSN 1612-6068.
  7. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 114-117, 7 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
  8. SCHELLE, Karel. Medicína a právo. In Zkušenosti se vzděláváním manažerů ve zdravotnictví financovaným z Evropského sociálního fondu (Sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-86575-44-5.
  9. KŘEPELKA, Filip. Multilingualism of the European Union: Facts and Consequences for a New Member State. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 683-687. ISBN 978-80-210-4733-4.
  10. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 4, s. 369-374. ISSN 1210-9126.
  11. VEČEŘA, Miloš. Pojem a povaha práva. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 19-33. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
  12. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik. In Teória práva. Žilina: EUROKODEX, 2008. 20 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
  13. VOJÁČEK, Ladislav. Právne dejiny Slovenska (od roku 1918). 1. vyd. Bratislava: BVŠP, 2008. 150 s. ISBN 978-80-88931-99-7.
  14. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008. 25 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
  15. ŠKOP, Martin. Právo v postmoderní situaci. Law in Postmodern Situation. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 191 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 324. ISBN 978-80-210-4543-9.
  16. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR a Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. s. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
  17. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 33-34. ISSN 1214-3758.
  18. VEČEŘA, Miloš. Systém práva. In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008. 8 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
  19. ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. The Concept of Nationality in Courts Decisions. In Nation Über Alles. Processes of Reconstruction and Reconstitution of the Term Nation in Central Europe. 1. vyd. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry., 2008. s. 123-137. Studies and Opinions. ISBN 978-80-970088-7-1.
  20. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008. 318 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6.
  21. HÝBLOVÁ, Eva. Významné změny zákona o účetnictví. In Evropské informační systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. SCHELLE, Karel. Czech Law in the European Union. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-105. ISBN 978-80-87071-12-0.
  2. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Ekonomická ideologie 21. století a právo jako normativní systém. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-170, 7 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
  4. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 67-100, 33 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
  5. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3.
  7. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6.
  8. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007. s. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8.
  9. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8.
  10. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007. s. 599 – 604, 5 s. ISBN 978-80-8070-702-6.
  11. GONĚC, Vladimír. Novgorodsev Pavel. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007. 8 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6.
  12. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2007. s. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2.
  13. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Old Environmental Damage in Context of EC Legislation. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 185-190. ISBN 978-80-248-1278-6.
  14. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 238 – 246, 19 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
  15. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. In Čo je právo. Zborník z medzinárodnej konferencie v Tatranskej Štrbe. Bratislava: Vydavateĺstvo SAV, 2007. s. 175-186. ISBN 978-80-8095-024-8.
  16. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti I. In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-194. ISBN 978-80-87071-10-6.
  17. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti II. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-171. ISBN 978-80-86575-34-6.
  18. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti III. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-101. ISBN 978-80-87071-46-5.
  19. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti IV. In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-84. ISBN 978-80-87071-58-8.
  20. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0.
  21. MRKÝVKA, Petr. Právní klinika jako jedna z možností sepětí studia a praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 62 - 82, 20 s. ISBN 978-80-210-4482-1.
  22. SCHELLE, Karel a Milan HRADEC. Právní úprava pojišťovnictví v druhé polovině devatenáctého století. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 103 - 114, 11 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
  23. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL a Kamil HUTĚČKA. Právo. In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
  24. SCHELLE, Karel. Právo, ekonomie a management 2007. In Právo, ekonomie a management 2007. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-93. ISBN 978-80-87071-24-3.
  25. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management. In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7.
  26. MENŠÍK, Josef. Právo, trh a násilí. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz, 2007. s. 85-88. ISBN 978-80-87139-65-3.
  27. ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Real Estate Record. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 331 – 346, 15 s. ISSN 1802-5943.
  28. VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH a Hans SCHLOSSER. Teória práva. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikaťela, 2007. 192 s. EUROKODEX. ISBN 978-80-88931-74-4.
  29. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněpolitické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Východiska a perspektivy evropské a vnitrostátní trestní politiky. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 224-235. ISBN 978-80-7380-070-3.
  30. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  31. KOPFOVÁ, Alena. Výuka práva na ekonomických vysokých školách v ČR. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz, 2007. s. 57-62. ISBN 978-80-87139-65-3.
  32. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
  33. ZAPLETALOVÁ, Dana. Význam interpretace a judikatury v současném českém právním prostředí. In Obchod a spotřebitel. první. Brno: Konvoj, 2007. s. 90-95. ISBN 978-80-7302-131-3.

  2006

  1. SCHELLE, Karel. Czech Business law in the European Union (britské právnické vzdělávání v českém jazyce). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 303-305. ISBN 80-86596-80-X.
  2. MAREČKOVÁ, Marie. Czech Legal and Constitutional History. 1 st. Praha: Linde, 2006. 131 s. Legal History 1. ISBN 80-7201-592-3.
  3. SCHELLE, Karel. Historie právní úpravy pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 124 s. Právo. ISBN 80-86861-52-X.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. s. 26-30. ISBN 80-86575-43-8.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2006. 399 s. Právo. ISBN 80-7317-054-X.
  6. SCHELLE, Karel. K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. s. 100-103. ISBN 80-86754-63-4.
  7. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Legal Aspects of Old Environmental Damages,. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing, Part I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 89-92. ISBN 80-248-1088-3.
  8. FIALA, Josef, Petr PRŮCHA, Pavel MATES a Karel NOVÝ. Malá právnická encyklopedie. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 271 s. bez. ISBN 80-7201-582-6.
  9. RADA, Tomáš. Místo vinařského práva v systému českého práva, jeho prameny a právní principy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, roč. 2006, II, s. 177-180. ISSN 1210-9126.
  10. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčný režim práva Evropské unie a jeho důsledky pro českou právní praxi. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 29-45, 16 s. ISBN 80-210-4182-X.
  11. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4.
  12. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9.
  13. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva. In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 307-314. ISBN 80-86596-80-X.
  14. SCHELLE, Karel. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School. In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 36-39. ISBN 80-86596-81-8.
  15. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana pred klimatickými zmenami. In Právo životného prostredia. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. s. 266-271. Euro kodex. ISBN 80-88931-57-6.
  16. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 503-506. ISBN 80-8070-566-6.
  17. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1. vyd. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze, 2006. s. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X.
  18. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 231 – 235, 6 s. ISBN 80-244-1468-6.
  19. SCHELLE, Karel a Roman RAIS. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti. In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. s. 17-20. ISBN 80-86575-43-8.
  20. SCHELLE, Karel. Právo a právní kultura v rakousko-českém prostředí na počátku 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 369 – 378, 9 s. ISBN 80-239-7694-X.
  21. SCHELLE, Karel. Projekt britského právnického vzdělávání v České republice. In PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 43-46. ISBN 80-86596-77-X.
  22. KNOTEK, Jaroslav. Recenze na publikaci Stejskal V., Vermouzek Z. : Ptáci & zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitology. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, XIV, III, s. 329 - 329. ISSN 1210-9126.
  23. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2006. s. 300-3003, 4 s. ISBN 80-8075-118-8.
  24. SCHELLE, Karel. Studium práva na Brno International Business School. In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 33-36. ISBN 80-86596-78-8.
  25. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 55-58. ISBN 80-86596-75-3.
  26. RADVAN, Michal. Výuka ekonomie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 65-67. ISBN 80-210-4043-2.
  27. SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 283-290. ISBN 80-86596-74-5.
  28. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 124-129. ISBN 80-248-1243-6.
  29. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí. In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 75-79. ISBN 80-210-4082-3.
  30. VEČEŘA, Miloš. Změna povahy a role práva a ochrana subjektivních práv. In Monseho olomoucké právnické dny. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 135-142. ISBN 80-244-1565-8.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, č. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345.
  2. PALA, Karel, František NOVÁK a František CVRČEK. Access to Law through Information Technologies. In NOVÁK, František a František CVRČEK. Proceedings of the IPSI 2005 Conference. Belgrade: to be printed, 2005. s. 0-0, 15 s. ISBN to be assigned.
  3. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1. vyd. Pardubice: Univerzita v Pardubicích, 2005. s. 433-436. ISBN 80-7194-806-3.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 63-69. ISBN 80-86596-68-0.
  5. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 2, s. 70-84, 14 s. ISSN 1213-2446.
  6. ŠKOP, Martin. Frontiers of Cyberspace - Subversive Potential of Cyberspace towards the State Especially the State Law. Brno: Právnická fakulta MU, 2005. s. 9 - 14, 5 s. ISBN 80-210-3690-7.
  7. FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací. Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. 2005, -, č. 3, s. 20-22.
  8. ŠKOP, Martin. Hranice práva a kyberprostoru - Subverzivita kyberprostoru. Právník. Praha: Academia, 2005, roč. 144, č. 05, s. 1157 - 1168, 11 s. ISSN 0231-6625.
  9. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, roč. 29, 3/04, s. 236. ISSN 1211-1635.
  10. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 595-600. ISBN 80-8070-426-0.
  11. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice. In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1. vyd. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005. s. 346-354, 370 s. ISBN 985-417-688-6.
  12. TYL, Tomáš. Nebuďme hloupí aneb o heraldickém právu u nás - I. část - pojmy, heroldie, řády. Signum Historiae. Hukvaldy: Hukvaldská heraldická galerie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 18-20. ISSN 1801-1462.
  13. TYL, Tomáš. Nebuďme hloupí aneb o heraldickém právu u nás - II. část - atributy, pseudorytířství a mediatisovaná knížata. Signum Historiae. Hukvaldy: Hukvaldská heraldická galerie, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 26-28. ISSN 1801-1462.
  14. CHOVANEC, Jan. Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka. ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2005, roč. 77, č. 3, s. 9-11. ISSN 1210-4159.
  15. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Projekt evidence obyvatelstva v historickém kontextu. In PRONT 05 - "Project Management" (Sborník z 5. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 10. listopadu 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení Evida Plzeň, 2005. s. 229 - 240. ISBN 80-86596-65-6.
  16. ŠMÍD, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století. In Mezinárodní pracovní konference JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2005. s. 271-296, 25 s. ISBN 80-86596-66-4.
  17. TYL, Tomáš a Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu. 2005.
  18. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. 'The Never Ending Story' or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005 (Conference organized by Masaryk University, Faculty of Law with School of Social Studies on November 7 – 8 2005). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 117-125. ISBN 80-210-4060-2.
  19. FILIP, Jan. Volební kodex jako zákon. In Zákon v kontinentálním právu : sborník píspvk z mezinárodní vdecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, souasnost a vývojové tendence". Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 247-257. ISBN 8086861066.
  20. SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. - 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 127-133, 12 s. ISBN 80-248-0939-7.
  21. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj evidence obyvatelstva. Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, roč. 2005, č. 45, s. 1-29. ISSN 0027-8009.
  22. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9-36, 27 s. ISBN 80-210-3899-3.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  4. MACHALOVÁ, Tatiana. Kant a Habermas : dva pokusy o zdůvodnění práva jako systému práv. Perspektivy racionalistické teorie lidských práv. In Právněfilozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.a 5. března 2004 v Brně. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 95-118. ISBN 80-210-3508-0.
  5. TYL, Tomáš. Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení" (zpráva). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, roč. XII, 1/2004, s. 75-76. ISSN 1210-9126.
  6. ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13.
  7. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
  8. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie. In EDMAN 04 : Education for Management : čtvrtá mezinárodní pracovní konference, Brno, Právnická fakulta MU, 26.-27. srpna 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 297-302. ISBN 80-86596-50-8.
  9. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu. Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
  10. PRUDIL, Lukáš. Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2004. s. 60-62. ISBN 80-02-01637-8.
  11. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů. In PRONT 03 : Projekt management : třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 55-59. ISBN 80-86596-20-6.
  12. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Projektování studijních programů. In PRONT 03 "Projekt management" (třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 29-34. ISBN 80-86596-20-6.
  13. VAIL, Benjamin. Report on Immigration Law in the United States of America. www.diskriminace.info, 2004.
  14. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004. s. 219-224. ISBN 80-86596-52-4.
  15. TYL, Tomáš. Zákon 61/1918 Sb. aneb Spravedlnost pro každého! Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, roč. XII, čís. 4/200, s. 333-341. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Informovaný souhlas člověka při zdravotnickém výzkumu. Zdravotnické právo v praxi. Radošovec: Solen, 2003, Roč. 1, č. 1, s. 13-15. ISSN 1214-2883.
  2. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmá hierarchie práva a vstup ČR do EU. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 9, č. 6, s. 181-185. ISSN 1210-6410.
  3. SALÁK, Pavel. Pomoc Bundeswehru při katastrofách a závažných neštěstích. Vojenské rozhledy : teoretický časopis armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2003, Roč. 12, č. 4, s. 91-95. ISSN 1210-3292.
  4. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 4, s. 7-9. ISSN 1211-6432.
  5. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.

  2002

  1. BORTEL, Lukáš. Česká republika a rozšíření EU. In Specifika transformačního procesu v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 18-39. ISBN 80-210-2783-5.
  2. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
  3. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
  4. SALÁK, Pavel. Nově o zbraních a střelivu. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 8, s. 22-24. ISSN 1210-4817.
  5. KŘEPELKA, Filip. Právo výroby a výzkumu humánních léčiv ES. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 11, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
  6. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 350 s. Právo. ISBN 80-86432-33-5.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001. s. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.
  2. MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, č. 1, s. 91-98. ISSN 1210-9126.
  3. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 4. ISSN 1210-0021.
  4. TYL, Tomáš. Pojem spravedlnosti - analýza problému. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. IX, 2/2001, s. 192-200. ISSN 1210-9126.
  5. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní aspekty propojování firem v ČR. In Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní 2001. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poĺnohospodářskej univerzity v Nitre, 2001. s. 476-482. ISBN 80-7137-867-4.

  2000

  1. TYL, Tomáš. Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. VIII, 4/2000, s. 489-496. ISSN 1210-9126.

  1999

  1. PRUDIL, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, 1999, roč. 8, č. 3, s. 12-13.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Ke vztahu etiky a práva (v kontextu etiky lékařské). Praha: Praktický lékař, 1999. 2 s. supplementum 1, 79, s.2-3. ISBN 0032-6739.
  3. KUHNOVÁ, Karin. Sociální patologie a reforma práva. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1999. s. 126-130.
  4. VEČEŘA, Miloš. Vztah práva a morálky u Emanuela Chalupného. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999. s. 147-152. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X.
  5. PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 71 s. ISBN 80-7013-296-5.

  1998

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Juristische Auswahlbibliographie der Slowakei (1944-1990). In Normdurchsetzung in osteuropaischen Nachkriegsgeselschaften (1944-1989). 1. vyd. Frankfurt am M.: Vittorio Klostermann GmbH, 1998. s. 743-843. Sv. č. 4.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě. In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1. vyd. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. s. 47-49.

  1995

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 213 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3.

  1994

  1. JÍLEK, Dalibor. Collection of the lectures of visiting professors = Die Zusammenstellung der Vorlesungen der Gastierenden Professoren. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 120 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 139. ISBN 80-210-0936-5.
  2. FIALA, Josef, Pavel MATES, Karel NOVÝ a Petr PRŮCHA. Malá právnická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Linde, 1994. 218 s. ISBN 80-856-4747-8.

  1993

  1. VOJÁČEK, Ladislav. K právní úpravě postavení politických stran v I. ČSR. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, 1993. s. 287-296. Spisy PF (řada teoretická), č. 117. ISBN 80-210-0619-6.
  2. FIALA, Josef, Pavel MATES a Petr PRŮCHA. Právo v praxi : co potřebujete znát a zařídit : kdo je pro to kompetentní : kam se máte obrátit. Brno: Rovnost, 1993. 85 s. ISBN 80-901354-5-5.

  1989

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo správní a jeho aplikace v administrativní praxi. In Velké kodifikace, 2. 1. vyd. Praha: UK, 1989. s. 281-289.

  1988

  1. PTÁČEK, Vladimír, Hana HÁSLBACHOVÁ, František KAMLER a R. MAREK. Kočujeme se včelstvy. 1. vyd. České Budějovice: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice pro MZVž ČSR, 1988. 119 s. č. 45 057,.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 07:31