Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2023

 1. AU, Cam-Duc a Martin SVOBODA. Govermental Influence on Crypto Assets in Finance: A Case Study of German Regulatory Initiatives. STUDIA IURIDICA. Warsaw: Faculty of Law and Administration University of Warsaw, roč. 98, September, s. 7-18. ISSN 0137-4346. 2023.

2022

 1. AU, Cam-Duc, Philippe KRAHNHOF a Lars KLINGENBERGER. Banking Ecosystem: What Do Retail Clients Expect from the Modern Financial Services Industry? Universal Journal of Accounting and Finance. San Jose (USA): Horizon Research Publishing Corporation, roč. 10, č. 2, s. 498-508. ISSN 2331-9712. doi:10.13189/ujaf.2022.100214. 2022.
 2. KLINGENBERGER, Lars, Sonam SHAHI, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE a Alexander ZURECK. Inclusive measurement of public perception of corporate low-carbon ambitions: Analysis of strategic positioning for sustainable development using natural language processing. International Journal of Sustainable Development and Planning. Edmonton (Canada): International Information and Engineering Technology Association, roč. 17, č. 1, s. 259-265. ISSN 1743-7601. doi:10.18280/ijsdp.170126. 2022.
 3. WINNOWICZ, Kamil, Cam-Duc AU a Dirk STEIN. Regulation of Cryptocurrencies in the European Union – Impact of European regulatory notifications on the cryptocurrency market. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing. s. 100-128. ISBN 978-609-485-284-8. 2022.
 4. ABEL, Christian, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE a Alexander ZURECK. Whitepaper-Based Analysis of Success Factors for Token Offerings. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing. s. 69-87. ISBN 978-609-485-284-8. 2022.

2021

 1. AU, Cam-Duc, Lars KLINGENBERGER, Martin SVOBODA a Eric FRÉRE. Business Model of Sustainable Robo-Advisors: Empirical Insights for Practical Implementation. Sustainability. Basel, Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), roč. 13, č. 23, s. 1-12. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132313009. 2021.
 2. OHK, Laila, Cam-Duc AU a Alexander ZURECK. Digital Currencies in Economies - Critical Analysis on the Future Role. Vilnius: 5th International Conference on Research in Management and Economics, 2021.
 3. AU, Cam-Duc a Gianfranco MAROTTA. Klassischer Zahlungsverkehr im digitalen Wandel: Die Initiative der Deutschen Kreditwirtschaft. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2021.
 4. AU, Cam-Duc a Andreas HIESE. Künstliche Intelligenz in Banken: Worauf es im aktuellen Marktumfeld ankommt. Nr. 3. Munich: Das Wirtschaftsmagazin zur Digitalisierung - Digitale Welt - Science Meets Industry. 4 s. 2021.
 5. AU, Cam-Duc a Philippe KRAHNHOF. White-Label-Banking als erfolgreiches Geschäftsmodell. about#Fintech - Fintech, Payment & Digital Banking, 2021.

2020

 1. KRAHNHOF, Philippe a Cam-Duc AU. Die Bedeutung von Daten und Künstlicher Intelligenz für Banken. Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt Verlag GmbH, s. 1-2. ISSN 1615-522X. 2020.
 2. AU, Cam-Duc a Philippe KRAHNHOF. Die Relevanz strategischer Cloud-Partnerschaften im Banking. Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, roč. 35, s. 1-2. ISSN 1615-522X. 2020.
 3. JÄGER, Sophia a Cam-Duc AU. Role of Human Capital in Investor Relations Management: Evidence from German DAX30 Companies. PEOPLE: International Journal of Social Sciences. grdspublishing, roč. 6, č. 3, s. 130-149. ISSN 2454-5899. 2020.
 4. AU, Cam-Duc. The Future of Beyond Banking - A Serious Source of Income or a Peripheral Phenomenom. In Oxford Proceedings of ‏The 11th International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting. Diamond Scientific Publishing. ISBN 978-609-485-093-6. 2020.
 5. AU, Cam-Duc a Sophia JÄGER. The Relevance of Human Capital in Investor Relations Management: Critical Analysis on the German DAX30 Companies,. In Proceedings of 19th International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP). Global Research & Development Services. s. 41. 2020.

2008

 1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. 2008.
 2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6. 2008.

2007

 1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0. 2007.
 2. KALOUDA, František a Jana MIKOLAJSKÁ. Strategické hrozby asymetrického přístupu k veřrjným financím. In MIKOLAJSKÁ, Jana. Sborník abstraktů 2. mezinárodní vědecké konference "Nové trendy - nové nápady". Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 29-36. ISBN 978-80-903914-1-3. 2007.

2005

 1. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. s. 82-88. ISBN 80-248-0939-7. 2005.

2004

 1. BORTEL, Lukáš. Ekonomická analýza právní regulace v bankovnictví. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, IV, č. 4, s. 14-31. ISSN 1213-2446. 2004.

2002

 1. BORTEL, Lukáš. Institucionální aspekty zajišťování kvality bankovního sektoru. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., X, č. 8, s. 24-25. ISSN 1212-4273. 2002.

2000

 1. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometrics. In Information Security Summit 2000. Praha, CZ: Tate International. s. 179-188. ISBN 80-902858-0-5. 2000.
 2. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA a Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1. vyd. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc. s. 163-166. 2000.
 3. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje bankovních obchodů. In ČESKÁ EKONOMIKA 2000 očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000. vyd. Karviná: SU OPF Karviná. s. 1-10. ISBN 80-7248-059-6. 2000.

1998

 1. BLAŽEK, Jiří. Centrální banka v podmínkách evropského měnového systému. In Bankovnictví 2000. Karviná: Nakladatel nezjištěn. s. 21-27. 1998.
 2. BLAŽKOVÁ, Alena. Krátké zamyšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 6, č. 2, s. 281-283. ISSN 1210-9126. 1998.

1995

 1. MAREK, Karel, Silvie TOMÍČKOVÁ a Margita JIRKŮVOVÁ. Banky, bankovní služby, burza. Brno: Iuridica Brunesia. 242 s. Právo a současnost ; sv. 4. ISBN 80-859-6409-0. 1995.
 2. BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti a bankovní tajemství. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 3, č. 7, s. 2-7. ISSN 1210-8103. 1995.
 3. BEJČEK, Josef. Postoupení pohledávky a bankovní tajemství. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, roč. 4, č. 11, s. 14-15. ISSN 2100-0765. 1995.

1994

 1. MAREK, Karel. Smlouvy bankovních služeb. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 2, č. 3, s. 40-54. ISSN 1210-9126. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 01:27