Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ a Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice. Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, roč. 63, č. 1, s. 36-41, 7 s. ISSN 1211-9059.

  2006

  1. HORSÁK, Michal. Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 2006. ISBN 80-239-7257-X.

  2004

  1. ŠPAČEK, Petr, Stanislav ULRICH, Lenka BARATOUX a Matěj MACHEK. Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině. Československý časopis pro fyziku. Praha: Československá akademie věd, 2004, roč. 54, č. 4, s. 233-235. ISSN 0009-0700.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK a Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. s. 79.

  1999

  1. PALYZA, Vladimír a Josef TOMANDL. Amino acids and proteins in trauma: 6. Colloid osmotic pressure and blood volume estimations based on albumin and total protein determinations in intensive care patients. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, č. 1, s. 27-30. ISSN 1211-3395.
  2. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999. vyd. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. s. 80.

  1998

  1. SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar. In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. s. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.

  1996

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Joachim KUNZE a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn and Fe-Cr-Mn-N Systems. In CALPHAD XXV (Erice). 1996. vyd. Genova (Italy): Universita di Genova, 1996. s. 6.5, 1 s.
  2. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1996. s. 77.

  1993

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA a Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, č. 17, s. 229-236. ISSN 0364-5916.

  1991

  1. SOPOUŠEK, Jiří a Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál. Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 s.
  2. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 20:41