Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011. In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013, s. 22-29. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1.
   Název česky: Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011
   Název anglicky: Development of Banking in Slovakia and the Czech Republic in the years 2006 - 2011
   RIV/00216224:14560/13:00069396 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Krajíček, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Bank; Public sector; Financing
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 25. 3. 2014 14:02.

  2008

  1. KNOSOVÁ, Blanka a Jan KRAJÍČEK. Analýza uranu jako investiční komodity. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008, s. 69 - 73. ISBN 978-80-210-4747-1.
   Název anglicky: Analysis of uranium as an investment commodity
   RIV/00216224:14560/08:00033587 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Knosová, Blanka (203 Česká republika, garant) -- Krajíček, Jan (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Commodities; nuclear power; uranium; futures;
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Jan Krajíček, Ph.D., učo 27420. Změněno: 4. 5. 2010 12:34.
  2. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2.
   Název anglicky: Yields of the life insurance as compared with other investment instruments of the financial market
   RIV/00216224:14560/08:00033829 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
   Lyčková, Taťána (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Life insurance; yields; premium insurance; shares; commodities; Prague Stock Exchange; PX Index.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Taťána Lyčková, učo 63341. Změněno: 14. 9. 2009 12:01.

  2007

  1. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 77-86, 93 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
   Název česky: Strukturované produkty - nová příležitost pro investory
   Název anglicky: Structured products - new oporutunity for investors
   RIV/00216224:14560/07:00032546 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Valová, Ivana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Bank; financial market; investment certificates; commodity exchange; commodities; risk; structured products; warrants.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Ivana Valová, Ph.D., učo 62889. Změněno: 23. 4. 2010 10:03.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Název česky: Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
   Název anglicky: Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
   RIV/00216224:14560/07:00050832 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Rejnuš, Oldřich (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 13. 4. 2012 14:37.
Zobrazeno: 24. 5. 2024 22:08