KNOSOVÁ, Blanka a Jan KRAJÍČEK. Analýza uranu jako investiční komodity. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008, s. 69 - 73. ISBN 978-80-210-4747-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza uranu jako investiční komodity
Název anglicky Analysis of uranium as an investment commodity
Autoři KNOSOVÁ, Blanka (203 Česká republika, garant) a Jan KRAJÍČEK (203 Česká republika).
Vydání Brno, Garantované obchodování komodit na komoditních burzách, od s. 69 - 73, 5 s. 2008.
Nakladatel Ekonomicko-správní fakulta MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00033587
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4747-1
Klíčová slova anglicky Commodities; nuclear power; uranium; futures;
Štítky commodities, futures, Nuclear Power, uranium
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Jan Krajíček, Ph.D., učo 27420. Změněno: 4. 5. 2010 12:34.
Anotace
Ráda bych v tomto článku představila možnosti investování do oblasti energetiky, speciálně se zaměřením na investice do uranu. Díky vzrůstající poptávce vyspělých a rozvojových zemí, bude uran bezpochyby zdrojem energie 21. století. Stoupající spotřeba elektrické energie ve světě, obzvláště v Asii, má za následek nárůst počtu jaderných elektráren a zvyšující se poptávku po uranu.Hlavní myšlenka je zda z dlouhodobého hlediska je vhodná doba pro vstup na trh a investice do futures kontraktů
Anotace anglicky
I would like to introduce possibilities of energetic investment, especially investment in uranium. Uranium will be the power source of 21.centruy due to increasing demand in advanced and emerging countries. Increasing power consumption in the world particularly in Asia resulted in growing number of nuclear power stations and growing uranium demand. There is introduced problem of timing long-term investment in futures contracts and if it is the right time to invest in this commodity
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2024 21:55