Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. KLÍČOVÁ, Kateřina a Tereza NOVÁKOVÁ. Family Behaviour in Socially Excluded Roma Communities. In Mareš, Petr: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 2004. vyd. Brno: Barrister, 2004, s. 130-148, 18 s. ISBN 80-86598-67-5.
  2. HRIVNÁK, Richard, Ján KLIMENT, Judita KOCHAJROVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Drahoš BLANÁR, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Eva UHLIAROVÁ, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ a Marica ZALIBEROVÁ. Prehľad rastlinných spoločenstiev uvádzaných z Muránskej planiny a bezprostredne súsediacich území. Reussia. Revúca, 2004, roč. 1, Suppl. 1, s. 181-204. ISSN 1336-345X.
  3. VLK, Robert. Species diversity of communities of adult agromyzid leaf mining flies (Diptera: Agromyzidae) of steppe habitats on the South of Moravia (Czech Republic). In XIII Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Zloty Potok. 2004.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003, s. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.

  2002

  1. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ANDĚL, J. HODOVSKÝ, Roman ŠMÍD, S. ZAHRÁDKOVÁ a M. GELNAR. Biodiversity measures as environmental indicators - is there a space for generalization over various biological communities under different type of stress ? In SECOTOX 2002. Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology. In Book of contributions. Brno: MU, 2002, s. 122-126. ISBN 80-210-2971-4.
  2. MORAND, Serge, Andrea ŠIMKOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ, Laetitia PLAISANCE, Olivier VERNEAU a Yves DESDEVISES. Investigating patterns may reveal precesses: evolutionary ecology of monogeneans. International Journal for Parasitology. Australia: Elsevier, 2002, roč. 32, č. 2, s. 111-119. ISSN 0020-7519.
  3. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných lokalit v CHKO Bílé Karpaty. In Zoologické dny, Brno 2002, Abstrakta referátů z konference 14. - 15. února 2002. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002, s. 36-37. ISBN 80-238-8270-8.

  2001

  1. EMMEROVÁ, Kateřina a Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001, s. 49-53. ISBN 90 5554 177 X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 08:19