Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ a Vlastimil KREJČÍŘ. Digitální knihovna fotografií. 2013.
 2. FFdigi DSpace (software)
  KREJČÍŘ, Vlastimil, Dominik SZALAI, Miroslav BARTOŠEK a Lucie FABRIKOVÁ. FFdigi DSpace. 2013.
 3. 2012

 4. KREJČÍŘ, Vlastimil. Oktávo – digitální knihovna FF MU. In 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. 2012.
 5. 2010

 6. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-210-5242-0.
 7. 2009

 8. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-4781-5.
 9. 2008

 10. BARTOŠEK, Miroslav. Česká digitální matematická knihovna. In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2008. 11 s. ISSN 1801-2213.
 11. SOJKA, Petr, Radovan PANÁK a Tomáš MUDRÁK. DML-CZ OCR of mathematical texts. 2008.
 12. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
 13. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 s. ISBN 978-80-210-4658-0.
 14. 2007

 15. BARTOŠEK, Miroslav a Vlastimil KREJČÍŘ. Jak se dělá digitální matematická knihovna. In Automatizace knihovnických procesů - 11. Praha: ČVUT, 2007. s. 55-63, 9 s. ISBN 978-80-01-03691-4.
 16. 2006

 17. SOJKA, Petr. Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition of Mathematical Texts. In ŠTULLER, Julius a Zdenka LINKOVÁ. Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantickeho webu. první. Praha: Üstav informatiky AV ČR, 2006. s. 110-113, 4 s. ISBN 80-903298-7-X.
 18. SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 243-247, 4 s. ISBN 80-248-1001-8.
 19. 2005

 20. SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. s. 664-672, 9 s. ISSN 0948-6968.
 21. 1998

 22. SOJKA, Petr. An Experience from a Digitization Project. Cahiers GUTenberg, Paris: GUTenberg, 1998, roč. 1998, No 28-29, s. 276-281. ISSN 1140-9304.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2020 16:45