Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ and Vlastimil KREJČÍŘ. Digitální knihovna fotografií (Digital Photography Library). 2013.
 2. FFdigi DSpace (software)
  KREJČÍŘ, Vlastimil, Dominik SZALAI, Miroslav BARTOŠEK and Lucie FABRIKOVÁ. FFdigi DSpace. 2013.
 3. 2012

 4. KREJČÍŘ, Vlastimil. Oktávo – digitální knihovna FF MU (Oktavo - digital library FF MU). In 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. 2012.
 5. 2010

 6. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
 7. 2009

 8. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 pp. ISBN 978-80-210-4781-5.
 9. 2008

 10. BARTOŠEK, Miroslav. Česká digitální matematická knihovna (Czech digital mathematics library). In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2008. 11 pp. ISSN 1801-2213.
 11. SOJKA, Petr, Radovan PANÁK and Tomáš MUDRÁK. DML-CZ OCR of mathematical texts. 2008.
 12. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
 13. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 pp. ISBN 978-80-210-4658-0.
 14. 2007

 15. BARTOŠEK, Miroslav and Vlastimil KREJČÍŘ. Jak se dělá digitální matematická knihovna (How to build a digital mathematics library). In Automatizace knihovnických procesů - 11. Praha: ČVUT, 2007. p. 55-63, 9 pp. ISBN 978-80-01-03691-4.
 16. 2006

 17. SOJKA, Petr. Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition of Mathematical Texts. In ŠTULLER, Julius and Zdenka LINKOVÁ. Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantickeho webu. první. Praha: Üstav informatiky AV ČR, 2006. p. 110-113, 4 pp. ISBN 80-903298-7-X.
 18. SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 243-247, 4 pp. ISBN 80-248-1001-8.
 19. 2005

 20. SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. p. 664-672, 9 pp. ISSN 0948-6968.
 21. 1998

 22. SOJKA, Petr. An Experience from a Digitization Project. Cahiers GUTenberg, Paris: GUTenberg, 1998, vol. 1998, No 28-29, p. 276-281. ISSN 1140-9304.
Display details
Displayed: 30. 3. 2020 06:28