SOJKA, Petr. DML 2009 workshop. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DML 2009 workshop
Name in Czech DML 2009 workshop
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome organization of a conference
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Canada
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW workshop programme workshop homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028509
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) digitalizace;matematika;digitalizace matematiky; matematická knihovna;digitální knihovna;TeX;digitalizační nástroje;OCR;OCR matematiky;OAI-PMH
Keywords in English digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH
Tags digital library, digital mathematics library, digitization, digitization of mathematics, digitization tools, mathematics, maths OCR, OAI-PMH, OCR, TeX
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24/7/2010 18:43.
Abstract
Possible topics include: * search, indexing and retrieval of mathematical documents; * ranking of mathematical papers, similarity of mathematical documents; * math OCR with MathML/TeX output; * document conversions from/to MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript and [tagged] PDF; * mathematical document compression; * processing of scanned images; * algorithms for crosslinking of bibliographical items, intext citations search; * mathematical document classification, MSC 2010; * mathematical text mining; * mathematical documents metadata exchange via OAI-PMH and/or OAI-ORE; * long term archiving, data migration; * reports and experience from math digitization projects; * math publishing with long term archival goal; * software engineering aspects of creating, handling MathML, OMDoc, OpenMath documents, and displaying them in web browsers. Proceedings was published (12 papers) by Masaryk University Press prior to the event.
Abstract (in Czech)
Témata konference: * vyhledávání a indexace matematických dokumentů; * ohodnocování a podobnost mat. dokumentů; * OCR matematiky s výstupem do MathML/TeX; * konverze dokumentů z/do MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript a [tagged] PDF; * komprese matematcých dokumentů; * zpracování skenovaných obrázků; * algoritmy pro provázání citací, vyhledávání odkazů v textu; * klasifikace matematických dokumentů, MSC 2010; * dolování v matematických textech; * výměna metadat matematických dokumentů přes OAI-PMH a/nebo OAI-ORE; * dlouhodobá archivace a migrace dat; * zprávy a zkušenosti digitizačních projektů; * publikování s cílem dlouhodobé archivace; * softwarově-inženýrské aspekty vytváření a zpracování MathML, OMDoc, OpenMath dokumentů, a jejich zobrazení ve webových prohlížečích. Sborník byl publikován Masarykovou univerzitou před konferencí (12 příspěvků).
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 27/5/2020 09:19