Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2007

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007, s. "nestránkováno", 6 s. ISBN 978-80-86754-87-1.
  2. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické obchodování B2C. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  4. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.
  5. VEČEŘA, Martin, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jan BLAŤÁK. Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko: APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007, s. 475-486. ISBN 978-989-95618-0-9.
  6. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006.

  2006

  1. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006. vyd. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006, s. 119-124, 5 s. ISBN 80-248-1243-6.

  2004

  1. DVOŘÁK, Jiří. Bezpečnost modelu elektronického obchodu pro malou firmu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, 2004, s. 25-29, 140 s. ISBN 80-214-2787-6.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. B2B Markets as an Opportunity for SME. Inspiration from EU. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, s. 19-25. ISBN 80-86510-56-5.

  2001

  1. WALLETZKÝ, Leonard. Důsledky zákona o elektronickém podpisu. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 604-610. ISBN 80-210-2537-9.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Obchodování na internetu jako nová forma přímého prodeje a současný stav v České republice. In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vydání. Košice, Slovenská republika: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, s. 178-187. ISBN 80-225-1447-0.

  2000

  1. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet. Connect. Brno: Computer Press, 2000, roč. 5, č. 3, s. 25-28. ISSN 1211-3085.
  2. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod. In Informační technologie pro praxi. 1. vyd. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, s. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování I. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 10, s. 42-52. ISSN 1210-2997.
  2. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování II. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 11, s. 24-35. ISSN 1210-2997.
  3. STAUDEK, Jan. Bezpečnost IT na konci druhého tisíciletí. LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, roč. 1999, č. 12, s. 30-38. ISSN 1210-2997.
  4. PITNER, Tomáš a Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999, s. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 03:40