Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2007

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost (E-banking and its security). In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007, p. "nestránkováno", 6 pp. ISBN 978-80-86754-87-1.
  2. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické obchodování B2C (B2C-commerce). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". 1st ed. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, p. "nestránkováno", 8 pp. ISBN 978-80-7318-536-7.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost (E-commerce and its security). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, p. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  4. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X.
  5. VEČEŘA, Martin, Lubomír POPELÍNSKÝ and Jan BLAŤÁK. Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko: APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007, p. 475-486. ISBN 978-989-95618-0-9.
  6. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006.

  2006

  1. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO (Some comments on electronic commerce and WTO topic). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006th ed. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006, p. 119-124, 5 pp. ISBN 80-248-1243-6.

  2004

  1. DVOŘÁK, Jiří. Bezpečnost modelu elektronického obchodu pro malou firmu (SECURITY OF E-COMMERCE MODEL FOR SME). In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, 2004, p. 25-29, 140 pp. ISBN 80-214-2787-6.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. B2B Markets as an Opportunity for SME. Inspiration from EU. In Small and medium firm management with computer support. 1st ed. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, p. 19-25. ISBN 80-86510-56-5.

  2001

  1. WALLETZKÝ, Leonard. Důsledky zákona o elektronickém podpisu (Aspects of electronical significature). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 604-610. ISBN 80-210-2537-9.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Obchodování na internetu jako nová forma přímého prodeje a současný stav v České republice (E-commerce as a new form of direct sails and the current estate in the Czech Republic). In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vydání. Košice, Slovenská republika: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, p. 178-187. ISBN 80-225-1447-0.

  2000

  1. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet (XML: Not just for Internet). Connect. Brno: Computer Press, 2000, vol. 5, No 3, p. 25-28. ISSN 1211-3085.
  2. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod (XML Technologies for E-commerce). In Informační technologie pro praxi. 1st ed. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, p. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování I (E-comm Security). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 10, p. 42-52. ISSN 1210-2997.
  2. STAUDEK, Jan. Bezpečnost elektronického obchodování II (E-comm Security II). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 11, p. 24-35. ISSN 1210-2997.
  3. STAUDEK, Jan. Bezpečnost IT na konci druhého tisíciletí (IT Security Evaluation). LANcom. Praha: Lancom, spol. s r.o., 1999, vol. 1999, No 12, p. 30-38. ISSN 1210-2997.
  4. PITNER, Tomáš and Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999, p. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
Display details
Displayed: 21/6/2024 16:15