Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2004

    1. POLČÁK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, s. 683-686. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 19:34