Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X.
 2. 2008

 3. KONEČNÝ, Štěpán. Adolescent Internet Use. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-112. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 4. VANČURA, Jan a Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Autobigraphical Narratives Of Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 95-99. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 5. DALAJKA, Jiří a Stanislav JEŽEK. Belief in a Just World. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 85-94. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 6. POLÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Stanislav JEŽEK. Body Changes and Their Perception in Middle Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-83. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 7. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Clarity of Self. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 39-45. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 8. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 9. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 10. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Early Romantic Relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-24. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 11. KUKLA, Lubomír. Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství - ELSPAC. Vox pediatriae. Praha: Medix, 2008, roč. 8, č. 5, s. 24-26. ISSN 1213-2241.
 12. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Experienced Relationships with Peers. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-18. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 13. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 14. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 15. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 16 - 29. ISSN 1802-8853.
 16. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Maternal smoking during pregnancy, behavioral problems and school performances of their school-aged children. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2008, roč. 16, č. 2, s. 71-76. ISSN 1210-7778.
 17. ŠIRŮČEK, Jan. Parenting Style as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-121. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 18. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 1. část: komorbidita. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 5, s. 269-277, 8 s. ISSN 0008-7335.
 19. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 1. Komorbidita. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 5, s. 269-277. ISSN 0008-7335.
 20. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 2. část: Rizikové faktory. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 6, s. 311-318. ISSN 0008-7335.
 21. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 3. Vývoj v období po narození. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147, č. 7, s. 387-391. ISSN 0008-7335.
 22. SAKAŘOVÁ, Zuzana. Possible Selves. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 47-53. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 23. ŠIRŮČEK, Jan a Lenka LACINOVÁ. Relationships with Parents from the Perspective Attachment Theory. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 123-130. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 24. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Risk Behavior. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 25-37. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 25. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Sebevražedné pokusy v souboru mladých dospělých - výsledky studie ELSPAC. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147, č. 10, s. 527-534. ISSN 0008-7335.
 26. FIALA, J, L KUKLA a K POSLUŠNÁ. Stravovací návyky a zvyklosti 11-letých dětí. Výživa a potraviny - Zpravodaj pro školní stravování. Praha, 2008, roč. 63, č. 4, s. 60-61. ISSN 1211-846X.
 27. FIALA, J, L KUKLA a K POSLUŠNÁ. Struktura stravy 11-letých dětí - studie ELSPAC. Československá pediatrie. 2008, roč. 63, č. 9, s. 481-490. ISSN 0069-2328.
 28. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 29. ČAVNICKÁ, Martina. Vocational Selection and Professional Career Planning. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 101-105. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 30. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Výskyt orálních patogenů v dětském věku. In Sympózium dětskej a preventívnej stomatológie ABSTRAKTA. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. s. 18-18.
 31. 2007

 32. KUKLA, Lubomír. Children's Falls from the View of Project ELSPAC. Editor: Řehulka Evžen. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova Universita, 2007. s. 627-640. ISBN 978-80-7315-138-6.
 33. HRUBÁ, Drahoslava a Lubomír KUKLA. Maternal Smoking Influences Health and Development of a Child. Editor: Calvin B. Fong. In Smoking and Health Research Frontiers. New York: Nova Science Publishers, 2007. s. 97-118. ISBN 1-60021-480-0.
 34. LACINOVÁ, Lenka. Psychologická část longitudinálního výzkumu ELSPAC: co zkoumáme u dětí a dospívajících. 2007.
 35. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence. Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 s. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2.
 36. HRUBÁ, Drahoslava. The problems of hyperactive children with concentration disorders: probable determinants and preventive possibilities. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 443-456. ISBN 978-80-7315-138-6.
 37. 2006

 38. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-Slovenská Pediatrie. 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
 39. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha, 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
 40. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 41. BALHAROVÁ, Jana a Iveta KLIMEŠOVÁ. Spotřeba zdravotnických služeb u dětí do 5 let věku. Praktický lékař. 2006, roč. 86, č. 4, s. 198 - 203. ISSN 0032-6739.
 42. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí. Brno: FSS MU, 2006. 163 s.
 43. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 44. 2005

 45. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Šárka BALKOVÁ. Oral health status of 13-year-olds from the ELSPAC study. In Programme book WCPD Liverpool, 8th Congress on preventive dentistry. 1. vyd. Alexandria, USA: IADR, 2005. s. 16-16.
 46. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Personality and Fears of Thirteen-Year-Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
 47. BOKOVÁ, Petra a Petr FILO. Psychosociální stresory v mladých rodinách z Brna a Znojma Část I. Česká a slovenská Psychiatrie. 2005, roč. 101, č. 1, s. 7-14. ISSN 0069-2328.
 48. BOKOVÁ, Petra a Petr FILO. Psychosociální stresory v mladých rodinách z Brna a Znojma Část II. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 101, č. 2, s. 75-81. ISSN 1212-0383.
 49. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantic Relationship in Early Adolescence: Experiences & Conceptions of 13-Year Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
 50. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strach v období rané adolescence: srovnání strachů dětí ve věku 11 a 13 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a pat, 2005, roč. 40, č. 3, s. 213-227, 13 s. ISSN 0555-5574.
 51. 2004

 52. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845.
 53. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Eleven-year-old Children and Psychological Counselling. Ghent; Belgie, 2004.
 54. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Family Time - Life in the Czech families as perceived by the eleven-year olds. Ghent, Belgie, 2004.
 55. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Jedenáctileté děti a psychologické poradenství. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 258-268, 10 s. Psychologie. ISBN 8086598845.
 56. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC. Česká a Slovenská Hygiena. 2004, roč. 1, č. 1, s. 8-13. ISSN 1214-6722.
 57. BALHAROVÁ, Jana. Nemocnost dětí. In Dítě na prahu dospělosti. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 67-78. ISBN 80-86598-84-5.
 58. BALHAROVÁ, Jana a Lubomír KUKLA. Pohlavní vývoj dětí. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 35-53. ISBN 80-86598-84-5.
 59. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Sexuální chování a poruchy reprodukčního zdraví u žen s různými kuřáckými návyky. Výsledky studie ELSPAC. Praktická Gynekologie. 2004, Neuveden, č. 2, s. 34-36. ISSN 1211-6645.
 60. TYRLÍK, Mojmír, Lubomír KUKLA a Štěpán KONEČNÝ. Sexuální zneužívání dívek. Praktická gynekologie. 2004, roč. 8, č. 3, s. 25-29.
 61. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach jedenáctiletých dětí. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 113-126. edice psychologie. ISBN 8086598845.
 62. BALHAROVÁ, Jana a Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 54-66, 22 s. ISBN 80-86598-84-5.
 63. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narození - Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská Pediatrie. 2004, roč. 59, č. 1, s. 31-37. ISSN 0069-2328.
 64. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Zdravotní stav mladých dospělých s rozdílným kuřáckým chováním Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Hygiena. 2004, Neuveden, č. 3, s. 68-74. ISSN 1214-6722.
 65. 2003

 66. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. Dítě a jeho rodina (rodina očima jedenáctiletého dítěte). Novinky v ped.a šk.psychologii, Zlín, 2003.
 67. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Martin JELÍNEK. Dítě v 11 letech a výběr povolání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
 68. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Hodnocení tělesné zdatnosti a antropometrických charakteristik osmiletých dětí. Praktický lékař. 2003, roč. 83, č. 8, s. 474-477. ISSN 0032-6739.
 69. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Childrens' fear - an introduction to "Cake of fear" technique /Dětské strachy - úvod do metody "Koláč strachu"/. Milano, Italy. 11th European Conf.on Develop.Psychology, 2003.
 70. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu : výsledky studie ELSPAC. Čs. Hygiena. Praha, 2003, roč. 48, č. 1, s. 13 - 20. ISSN 1210-7840.
 71. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574.
 72. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Některé aspekty životního stylu respondentů studie ELSPAC. Praktický Lékař. 2003, roč. 83, č. 3, s. 166-170. ISSN 0032-6739.
 73. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí předškolního věku. Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 2003, roč. 58, č. 11, s. 710-715. ISSN 0069-2328.
 74. KUKLA, Lubomír. Psychosociální faktory v prevenci dětských úrazů. Autoři Michal Grivna a kol. In Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. s. 91-100. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. ISBN 80-239-2063-4.
 75. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach u jedenáctiletých dětí. Zlín. Novinky v ped. a šk.psychologii, 2003.
 76. ŠIRŮČEK, Jan, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Ivana POLEDŇOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. THE ELSPAC STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. 8thEuropeanCongress of Psychology,Vienna, 2003.
 77. KUKLA, Lubomír. Věda a výzkum ve službě dětem. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 157-163. ISSN 1213-6050.
 78. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více ? Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 2003, roč. 58, č. 8, s. 515-519. ISSN 0069-2328.
 79. KUKLA, Lubomír. Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO - ELSPAC. Vlastní šetření v 11 letech věku. Brno: neuveden, 2003. 1000 s.
 80. KUKLA, Lubomír. Vývoj sociální pediatrie v ČR. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 139-141. ISSN 1213-6050.
 81. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vztahy kouřících a nekouřících matek k novorozencům. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, SR, 2003, roč. 38, č. 4, s. 291-301. ISSN 0555-5574.
 82. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Zpráva o brněnském longitudinálním výzkumu dětí ELSPAC. Praha: Portál s.r.o., 2003. Psychologie dnes; sv. 9. ISBN 1211-5886.
 83. 2002

 84. ŠIRŮČEK, Jan. Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 29-35. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8.
 85. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku. Čes. - slov. Pediatrie. 2002, roč. 57, č. 4, s. 155-160. ISSN 0069-2328.
 86. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku. Česko-Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 57, č. 4, s. 155-160. ISSN 0069-2328.
 87. KUKLA, Lubomír. Plody - novorozenci - kojenci jako část evropské studie WHO - ELSPAC. Brno: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 2002. 915 s.
 88. 2001

 89. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Expozice organickým rozpustidlům - potenciální riziko pro těhotenství a vývoj plodu. Česká gynekologie. Praha, 2001, roč. 66, č. 1, s. 24-29. ISSN 1210-7832.
 90. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Charakteristiky gravidit, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností - Část I. Časopis lékařů českých. Praha, 2001, roč. 140, č. 18, s. 560-564. ISSN 0008-7335.
 91. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Charakteristiky gravidit, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností - Část II. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 140, č. 20, s. 629-633. ISSN 0008-7335.
 92. BALHAROVÁ, Jana a Jiří WINKLER. Mateřství a vzdělání adolescentních žen. In Mládež a volný čas. Hradec Králové: neuveden, 2001. s. 397-400. ISBN 80-7041-760-9.
 93. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Porodní hmotnost a gestační věk ve vztahu k průběhu gravidity. Časopis lékařů českých. 2001, roč. 140, č. 21, s. 662-667. ISSN 0008-7335.
 94. HENDERSON, A.J., A. SHERRIFF, K. NORTHSTONE, Lubomír KUKLA a Drahoslava HRUBÁ. Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy : cross cultural differences. European Respiratory Journal. 2001, neuveden, č. 18, s. 323-329. ISSN 0903-1936.
 95. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů - IV. část. Aktuality v prevenci úrazů. 2001, neuveden, č. 2, s. 4. ISSN 1213-2179.
 96. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů - V. část. Aktuality v prevenci úrazů. 2001, neuveden, č. 3, s. 4. ISSN 1213-2179.
 97. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů - 3. část. Aktuality v prevenci úrazů. 2001, neuveden, č. 1, s. 6. ISSN 1213-2179.
 98. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Smoking and Damages of Reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. 2001, roč. 9, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7778.
 99. KUKLA, Lubomír. Úrazy jako dílčí problém projektu ELSPAC. In Sborník z konference s mezinárodní účastí: XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: SZÚ, KHS Ostrava, ČLS JEP, 2001. s. 110-113. ISSN 0000-0000.
 100. 2000

 101. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření a stres. Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Psychiatrie. 2000, roč. 96, č. 6, s. 316-321. ISSN 1212-0383.
 102. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335.
 103. TYRLÍK, Mojmír a Lubomír KUKLA. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců : Příspěvek k metodice výzkumu. In Sborník prací FF Brněnské univerzity, P4. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 7-15.
 104. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů. Aktuality v prevenci úrazů. 2000, neuveden, č. 3, s. 6. ISSN 1213-2179.
 105. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů - II. část. Aktuality v prevenci úrazů. 2000, neuveden, č. 4, s. 6. ISSN 1213-2179.
 106. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
 107. 1999

 108. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Alkohol a drogy v těhotenství. Rozdíly mezi nekuřačkami a kuřačkami. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava, 1999, roč. 34, č. 4, s. 193-202. ISSN 0862-0350.
 109. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Charakteristické rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími těhotnými ženami - Výsledky studie ELSPAC. Hygiena. 1999, roč. 44, č. 2, s. 67-77. ISSN 1210-7840.
 110. BALHAROVÁ, Jana. Komplikace v těhotenství se zřetelem na rizikovost těhotenství starších matek. Praktická gynekologie. 1999, neuveden, č. 2, s. 4-10. ISSN 1211-6645.
 111. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a postoje k těhotenství. Česko-slovenská Pediatrie. 1999, roč. 54, č. 2, s. 86-92. ISSN 0069-2328.
 112. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Occupational Risks for Human Reproduction : ELSPAC Study. Central European Journal of Public Health. 1999, roč. 7, č. 4, s. 210-215. ISSN 1210-7778.
 113. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Profesionální expozice těhotných žen ve vztahu k vývoji těhotenství a plodu. Pracovní Lékařství. 1999, roč. 51, č. 4, s. 166-171. ISSN 0032-6291.
 114. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen. Česká gynekologie. 1999, roč. 64, č. 4, s. 271-274. ISSN 1210-7832.
 115. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Výživa těhotných; rozdíly mezi ženami, které kouřily a nekouřily v průběhu těhotenství. Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 1999, roč. 8, č. 3, s. 112 - 118. ISSN 1210-1133.
 116. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Změny kuřáckého chování žen v těhotenství - Výsledky studie ELSPAC. Praktický lékař. 1999, roč. 79, č. 9, s. 517-520. ISSN 0032-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2022 08:52