Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. Online
  2. ŘEZÁČ, František. Odborná praxe studentů finančního podnikání. Online. In Sborník příspěvků ze Semináře Praxe a stáže studentů vysokých škol. Brno: Masarakova univerzita. s. 83-93. ISBN 978-80-210-4760-0
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy. Online. Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM. 352 s. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky. Online. In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta. s. 161-170, 210 s. ISBN 978-80-214-3482-0
  2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0
  3. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. Online. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2

  2006

  1. SVOBODA, Martin. Effects of economics indicators on financial markets. Online. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, roč. 2006, č. 1, s. 73-78, 5 s. ISSN 1213-2446
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Dalibor PÁNEK. Zlučovanie bankových a nebankových úverových registrov v Českej republike. Online. BIATEC. Bratislava: Národná banka Slovenska, roč. 14, 3/06, s. 22-24, 2 s. ISSN 1335-0900

  2004

  1. ŠTURC, Boris. Finančné trhy. Online. Bratislava: Národná banka Slovenska. 94 s. ISBN 80-8043-086-1

  2001

  1. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů. Online. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita. s. 1-13. ISBN 80-210-2537-9
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 02:45