Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978.
 2. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978.
 3. 2006

 4. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Hlavní poznatky z průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 111-116. ISBN 80-210-4155-2.
 5. 2005

 6. MUSIL, Petr. Vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic do ČR. Národohospodářský obzor. Brno: Olprint, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 42-48. ISSN 1213-2446.
 7. 2004

 8. KUNC, Josef. Průmysl v regionu NUTS II Jihovýchod - vliv zahraničních investic. Geografické informácie. Nitra: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 156, 2004, roč. 8, č. 156, s. 495-500. ISSN 80-8050-784-8.
 9. 2002

 10. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 214-220. ISBN 80-248-0186-8.
 11. 1998

 12. KUNC, Josef, Ondřej MULÍČEK, Václav TOUŠEK, Michal VANČURA a Lenka VAŠKOVÁ. Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. In Hochmuth Z. (ed.): Slovenská geografia na prelome tisícročia. Zborník abstraktov a referátov na 12 zjazde SGS. Přešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 32.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 07:15