Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Citlivost životního pojištění na vývoj vybraných faktorů makroekonomického prostředí. In ForFin 2009. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta, 2009.
  2. LYČKOVÁ, Taťána, Viktória ČEJKOVÁ a Alois KONEČNÝ. Vývoj pojistného trhu životního pojištění pod tíhou finanční krize. In Evropské finanční systémy 2009 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 252-255. ISBN 978-80-210-4882-9.

  2008

  1. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Poistný trh (Vybrané problémy). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, 2008, 103 s. ISBN 978-80-89143-65-8.
  3. ŘEZÁČ, František. Transparentnost pojišťovací činnosti komerční pojišťovny, součást tržní disciplíny Solvency II. Ekonomika a manažment, Vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, Ročník V, číslo 3, s. 63-78, 15 s. ISSN 1336-3301.
  4. LYČKOVÁ, Taťána. Vývoj pojistného trhu životního pojištění v ČR ve srovnání s EU. In Evropské finanční systémy 2008 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2006

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Komparace pojistných produktů životního pojištění v České republice a ve vybrané ekonomice Evropské Unie. In Zbornik príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - DOCTUS. 2006. vyd. Bratislava: AT Publishing, 2006, 224 s. ISBN 80-88954-36-3.

  2005

  1. ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a Eva VÁVROVÁ. Analýza procesu harmonizácie českého poistného trhu s jednotným poistným trhom EÚ 1.časť. BIATEC. Bratislava: NBS, 2005, roč. 13, č. 5, s. 26-29. ISSN 1335-0900.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a Eva VÁVROVÁ. Analýza procesu harmonizácie českého poistného trhu s jednotným poistným trhom EÚ.2.časť. BIATEC. Bratislava: NBS, 2005, roč. 13, č. 7, s. 22-25. ISSN 1335-0900.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. How Does the Czech Insurance Market Measure up to the EU Single Market? Czech Business and Trade. Praha: PP Agency s.r.o., 2005, roč. 10, 07-08, s. 9-10. ISSN 1211-2208.
  4. ŘEZÁČ, František. Marketingová strategie pojišťovacího podniku. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU Brno, 2005, 8 s. ISBN 80-7302-099-8.

  2003

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Český pojistný trh před vstupem do Evropské unie. Ekonomický časopis. 2003, roč. 51, č. 10, 18 s. ISSN 0013-3035.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Rynek ubezpieczen w Republice Czeskiej przed przystapieniem do Unii Europejskiej i wskazniki jego poziomu. In Rozwoj rynkow ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej. 1. vyd. Krakow: Akademia Ekonomiczna v Krakowie, 2003, s. 31-42. ISBN 83-7252-179-4.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, s. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória. O výuce předmětů pojistné vědy na Masarykově univerzitě na její Ekonomicko-správní fakultě. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2002, s. 129-136.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojistný trh České republiky a jeho zapojení do evropských struktur. In Soubor příspěvků a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: Katedra financí ESF MU v Brně, 2002, s. 89-100.
  4. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh v ČR a jeho připravenost na vstup do pojišťovnictví EU. In Český pojistný trh. 1. vyd. Praha: Institute for International Research, 2002, s. 1-11.
  5. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Viktória ČEJKOVÁ. Systém povinného zmluvného poistenia v ČR po roku 2000. BIATEC. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2002, roč. 10, č. 7, s. 25-27. ISSN 1335-0900.
  6. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Transformation of Insurance Industry in the Czech Republic. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. 1. vyd. Brno: University of Trento, Faculty of Business and Management Brno University of Technology Czech Republic, 2002, s. 30-35. ISBN 80-86510-27-1.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Insurance Transformation in the CR prior to Accesion to EU. Czech Business and Trade. Praha: PP Agency, 2001, roč. 6, č. 1, s. 6-7. ISSN 1211-2208.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha, 2001, 120 s. ISBN 80-247-0137-5.

  2000

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. O vývoji na poistnom trhu v ČR. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2000, roč. 29., č. 4, s. 450-458. ISSN 0323-262X.
  2. ČAPKOVÁ, Dana. The Analysis of Insurance Coverage of Machine Industry and Electrical Engeneering Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe - Implications for Economic Integration into Wider Europe. první. Brno: VUT, FP Brno, 2000, 8 s. ISBN 80-214-1683-1.
  3. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví ČR po roce 1990. Czech Business and Trade. Praha: PP Agency ve spolupráci s MPO ČR, 2000, roč. 5, č. 6. ISSN 1211-2208.
  4. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví v ČR po roce 1990. In Transformation, Stabilisation and Growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 51-63. ISBN 80-210-2408-9.
  5. ČEJKOVÁ, Viktória. Vývoj českého pojistného trhu. In Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 2. díl. 1. vyd. Brno: Nakladatelství KONVOJ, spol. s r. o., 2000, s. 12-14. ISBN 80-85615-87-8.

  1999

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. O vývoji na poistnom trhu v ČR. In Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom:. 2000. vyd. Bratislava: EU Bratislava, NHF, 1999, s. 38-43. ISBN 80-225-1325-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 16:59