ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha, 2001, 120 s. ISBN 80-247-0137-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojistný trh
Název anglicky Insurance market
Autoři ČEJKOVÁ, Viktória.
Vydání 1. vyd. Praha, 120 s. 2001.
Nakladatel GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-247-0137-5
Klíčová slova anglicky insurance market; indicators of insurance market; regulation of insurance market; European insurance market; Czech insurance market; offer and demand at insurance market; investment in insurance companies;
Štítky Czech insurance market, European insurance market, indicators of insurance market, Insurance Market, investment in insurance companies, regulation of insurance market
Změnil Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 17. 12. 2002 09:53.
Anotace
Problematika pojistného trhu jako součásti finančního trhu je obsahem této monografie. První kapitola obsahuje teoretické aspekty pojistného trhu, jeho členění a faktory, které ho ovlivňují. Jsou zde uvedeny i ukazatele úrovně pojistného trhu a způsob jeho regulace. Druhá kapitola je věnována charakteristice pojistného trhu v ČR, jeho ukazatelů (včetně vývoje a hodnocení. Nabídka pojistných produktů pojišťoven na pojistném trhu v ČR je charakterizována v poslední části této kapitoly. Třetí kapitola charakterizuje investiční pojistný trh v ČR. je v ní rozebrána investiční činnost komerčních pojišťoven a možnosti umísťování jejich peněžních prostředků dle zákona o pojišťovnictví.
Anotace anglicky
Problems of insurasnce market on the financial market is a abstract of this book. The first chapter includes teoretical aspects of insurance market, its factors and segmentation. It includes indicators of insurance market and its regulation. The second chapter is about characteristics of the insurance market in the Czech Republic.The offer of insurance products of insurance companies is in this chapter too. In the third chapter is characterized investment in insurance companies and possibilities of placing of their money mediums by the law of insurance industry.
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2024 01:03