Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting on Intagible Assets and Intellectual Capital. In American Canadian Conference for Academic Disciplines. Toronto: International Journal of Arts & Sciences. ISSN 1943-6114. 2009.
  2. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vykazování nehmotných aktiv a intelektuálního kapitálu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN 978-80-7318-798-9. 2009.

  2008

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Srozumitelnost účetních výkazů pro jejich uživatele. In Evropské finanční systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno. Česká republika: Masarykova univerzita. s. 123-128. ISBN 978-80-210-4628-3. 2008.

  2007

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Current trends in reporting on intangible assets and intellectual capital. In Nowoczesnosc przemyslu i uslug. 1. vyd. Katowice: Scientific Society for Organization and Management. s. 411 -4 16, 6 s. ISBN 978-83-85587-20-0. 2007.

  2003

  1. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita. s. 39-49. ISBN 80-210-3100-X. 2003.

  2002

  1. POSPÍŠIL, Petr. Intellectual capital and information systems. In Small and medium firm management with computer support. Brno: PF VUT Brno. s. 24-27. ISBN 80-86510-56-5. 2002.
  2. SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno. s. 430-436. ISBN 80-210-2831-9. 2002.
  3. KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL a Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration. s. 63-67. ISBN 80-210-2897-1. 2002.
  4. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746. 2002.
  5. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost. s. 310-321. ISBN neuvedeno. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 13:27