Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Reporting on Intagible Assets and Intellectual Capital. In American Canadian Conference for Academic Disciplines. Toronto: International Journal of Arts & Sciences, 2009. ISSN 1943-6114.
 2. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Vykazování nehmotných aktiv a intelektuálního kapitálu (Reporting on Intangible Assets and Intellectual Capital). In Sborník příspěvků mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 3. 2008

 4. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Srozumitelnost účetních výkazů pro jejich uživatele (Comprehensibility Of Financial Statements For their Users). In Evropské finanční systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno. Česká republika: Masarykova univerzita, 2008. p. 123-128. ISBN 978-80-210-4628-3.
 5. 2007

 6. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Current trends in reporting on intangible assets and intellectual capital. In Nowoczesnosc przemyslu i uslug. 1st ed. Katowice: Scientific Society for Organization and Management, 2007. p. 411 -4 16, 6 pp. ISBN 978-83-85587-20-0.
 7. 2003

 8. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích (Organisational culture change in Czech enterprises). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 39-49. ISBN 80-210-3100-X.
 9. 2002

 10. POSPÍŠIL, Petr. Intellectual capital and information systems. In Small and medium firm management with computer support. Brno: PF VUT Brno, 2002. p. 24-27. ISBN 80-86510-56-5.
 11. SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her (Development of Human Capital Using Gaming Simulation). In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. p. 430-436. ISBN 80-210-2831-9.
 12. KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL and Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2002. p. 63-67. ISBN 80-210-2897-1.
 13. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry (Contemporarry development trends organisations of the company sphere). Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, vol. 1, No 1, p. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
 14. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku (Organisation culture change - the path to business succesfulness). In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. p. 310-321. ISBN neuvedeno.
Display details
Displayed: 4/6/2023 22:45